Jezekilj 42:1-20

  • Zgrade s trpezarijama (1-14)

  • Sve četiri strane hrama izmerene (15-20)

42  Zatim me je odveo u spoljašnje dvorište prema severu.+ Doveo me je do zgrada s trpezarijama, koje su bile ispred praznog prostora+ i severno od susedne građevine*.+  Dužina zgrade s trpezarijama i ograđenog prostora sa severne strane, na kojoj se nalazio ulaz, iznosila je 100 lakata*, a njena širina 50 lakata.  Zgrade s trpezarijama nalazile su se između praznog prostora u unutrašnjem dvorištu, širokog 20 lakata,+ i popločanog poda u spoljašnjem dvorištu. Imale su tri sprata, a njihove terase su bile okrenute jedne prema drugima.  Između zgrada s trpezarijama bio je prolaz+ širok 10 lakata, a dugačak 100 lakata*, a ulazi su im bili okrenuti ka severu.  Gornje trpezarije u zgradi bile su uže od onih na srednjem i najnižem spratu, jer su zbog terasa trpezarije bile više uvučene.  Bile su na tri sprata, ali nisu imale stubove kao što je dvorište imalo stubove. Zato su gornje trpezarije imale manju površinu nego one na srednjem i najnižem spratu.  Spoljašnji kameni zid, koji se nadovezivao na trpezarije uz spoljašnje dvorište, a gledao je na druge trpezarije, bio je dugačak 50 lakata.  Naime, dužina trpezarija koje su bile uz spoljašnje dvorište bila je 50 lakata, a dužina trpezarija koje su gledale na hram bila je 100 lakata.  Trpezarije su imale ulaz sa istočne strane, koji je do njih vodio iz spoljašnjeg dvorišta. 10  I na južnoj strani dvorišta bile su trpezarije, a kameni zid je bio istočno od njih. Bile su pored praznog prostora i pored građevine.+ 11  Između njih se nalazio prolaz kao onaj između trpezarija na severu.+ Bile su iste dužine i širine kao one, imale su iste izlaze i isti raspored. Ulazi su im 12  bili kao i ulazi u trpezarije na južnoj strani. Na početku prolaza, u kamenom zidu koji je gledao na istok, bio je ulaz kroz koji se moglo doći do trpezarija.+ 13  Tada mi je onaj čovek rekao: „Trpezarije na severu i trpezarije na jugu, koje su pored praznog prostora,+ jesu svete trpezarije. U njima sveštenici koji pristupaju Jehovi jedu prinose koji su posebno sveti.+ Tamo oni ostavljaju posebno svete prinose – prinose od žita, žrtve za greh i žrtve za prestup* – jer je to mesto sveto.+ 14  Kad sveštenici uđu u sveto mesto, ne smeju da izlaze iz svetog mesta u spoljašnje dvorište, a da pre toga ne skinu odeću u kojoj služe,+ jer je ona sveta. Da bi otišli tamo gde je i narodu dozvoljeno da bude, moraju obući drugu odeću.“ 15  Kad je izmerio unutrašnjost hrama*, izveo me je kroz vrata koja su gledala na istok+ i izmerio je celo to područje. 16  Mernom trskom* je izmerio istočnu stranu i njena dužina je od jednog do drugog kraja iznosila 500 trski. 17  Izmerio je i severnu stranu i njena dužina je iznosila 500 trski. 18  Zatim je izmerio južnu stranu i njena dužina je iznosila 500 trski. 19  Onda je otišao na zapadnu stranu, izmerio je i njena dužina je iznosila 500 trski. 20  Izmerio je sve četiri strane hramskog područja. Svuda okolo bio je zid,+ dužine 500 trski i širine 500 trski.+ On je odvajao ono što je sveto od onog što nije sveto.+

Fusnote

Misli se na građevinu zapadno od hrama.
Reč je o dugom laktu. Videti Dodatak B14.
Izraz „dugačak 100 lakata“ preuzet je iz grčke Septuaginte. U izvornom hebrejskom tekstu stoji izraz „put od jednog lakta“. Videti Dodatak B14.
Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „doma“.