Jezekilj 41:1-26

  • Svetinja u hramu (1-4)

  • Hramski zid i bočne prostorije (5-11)

  • Građevina na zapadu (12)

  • Merenje građevina (13-15a)

  • Unutrašnjost Svetinje (15b-26)

41  Zatim me je odveo u Svetinju* i izmerio dovratke na ulazu. Dovratak s jedne strane bio je širok 6 lakata*, a i dovratak s druge strane je bio širok 6 lakata.  Ulaz je bio širok 10 lakata, a zidovi sa obe strane ulaza imali su po 5 lakata. Izmerio je prostoriju i bila je dugačka 40 lakata i široka 20 lakata.  Zatim je ušao unutra* i izmerio dovratke na ulazu. Bili su široki 2 lakta. Ulaz je bio širok 6 lakata. Zidovi sa strane ulaza imali su po* 7 lakata.  Zatim je izmerio prostoriju koja gleda na Svetinju i bila je dugačka 20 lakata i široka 20 lakata.+ I rekao mi je: „To je Svetinja nad svetinjama.“+  Zatim je izmerio debljinu hramskog zida i iznosila je 6 lakata. Bočne prostorije koje su se nalazile oko hrama bile su široke 4 lakta.+  Bočne prostorije bile su na tri sprata, jedna iznad druge, i bilo ih je po 30 na svakom spratu. Duž hramskog zida, svuda unaokolo, nalazile su se izbočine na koje su se oslanjale bočne prostorije, kako se grede ne bi morale ugrađivati u zid hrama.+  Na obe strane hrama nalazio se kružni prolaz* koji je bio sve širi kako se išlo prema gornjim prostorijama.+ Širina prostorija bila je sve veća kako se sa najnižeg sprata, preko srednjeg, išlo na najviši sprat.  Video sam da je hram stajao na podnožju. A temelji bočnih prostorija iznosili su 6 lakata do ugla, celu jednu mernu trsku.  Debljina spoljašnjeg zida bočnih prostorija iznosila je 5 lakata. Pored bočnih prostorija nalazio se neograđen prostor* koji je bio deo hrama. 10  Između hrama i trpezarija*+ sa obe strane je bio prazan prostor širine 20 lakata. 11  U bočne prostorije ulazilo se preko neograđenog prostora – jedan ulaz je bio sa severne, a drugi s južne strane. Širina neograđenog prostora oko hrama bila je 5 lakata. 12  Građevina koja se nalazila na zapadu i koja je gledala na prazan prostor bila je široka 70 lakata i dugačka 90 lakata. Debljina zidova te građevine iznosila je 5 lakata. 13  Izmerio je hram i on je bio dugačak 100 lakata. Prazan prostor, građevina* i njeni zidovi takođe su bili dugački 100 lakata. 14  Širina prednje strane hrama, koja je gledala na istok, zajedno s praznim prostorom iznosila je 100 lakata. 15  Izmerio je građevinu koja gleda na prazan prostor iza hrama, kao i njene hodnike sa obe strane, i ukupna dužina je bila 100 lakata. Izmerio je i Svetinju, Svetinju nad svetinjama+ i predvorje koje gleda na dvorište, 16  kao i pragove, prozore čiji su otvori s jedne strane bili uži, a s druge širi,+ i hodnike u te tri prostorije. Zidovi uz pragove su bili obloženi drvetom+ od poda do prozora. Prozori su bili pokriveni. 17  Hram je merio iznad ulaza, kao i sa unutrašnje i spoljašnje strane, a izmerio je i sve zidove unaokolo. 18  Na zidovima u hramu bili su izrezbareni heruvimi+ i ukrasi u obliku palmi.+ Po jedna palma bila je između dva heruvima, a svaki heruvim je imao dva lica. 19  Čovečje lice je bilo okrenuto prema palmi na jednoj strani, a lavlje lice je bilo okrenuto prema palmi na drugoj strani.+ Bili su izrezbareni po celom hramu. 20  Na zidu hrama, od poda do iznad ulaza, bili su izrezbareni heruvimi i ukrasi u obliku palmi. 21  Dovraci u hramu* bili su četvorougaoni.+ Ispred svetog mesta* bilo je nešto što je izgledalo kao 22  drveni oltar+ koji je bio visok 3 lakta i dugačak 2 lakta. Imao je ugaone stubove, a njegovo podnožje* i stranice bili su od drveta. Tada mi je onaj čovek rekao: „Ovo je sto koji stoji pred Jehovom.“+ 23  I Svetinja i sveto mesto imali su po jedna dvokrilna vrata.+ 24  Svako krilo na vratima imalo je po dva dela koja su se preklapala. 25  Na vratima hrama su bili izrezbareni heruvimi i ukrasi u obliku palmi, poput onih na zidovima.+ Iznad prednje strane predvorja bila je drvena nadstrešnica. 26  Na zidovima predvorja s jedne i s druge strane, na zidovima bočnih prostorija hrama, kao i duž nadstrešnice bili su prozori, čiji su otvori s jedne strane bili uži, a s druge širi,+ i ukrasi u obliku palmi.

Fusnote

Doslovno: „hram“. U poglavljima 41 i 42 ovaj izraz se odnosi ili na Svetinju ili na čitavo svetilište (koje obuhvata Svetinju i Svetinju nad svetinjama).
Reč je o dugom laktu. Videti Dodatak B14.
To jest u Svetinju nad svetinjama.
Doslovno: „Širina ulaza bila je“.
Po svemu sudeći, reč je o kružnim stepenicama.
Po svemu sudeći, reč je o uskom prolazu oko hrama.
Ili: „prostorija“. Reč je o trpezarijama u unutrašnjem dvorištu, koje se detaljno opisuju u 42. poglavlju.
Reč je o građevini zapadno od hrama.
Po svemu sudeći, reč je o ulazu u Svetinju.
Po svemu sudeći, reč je o Svetinji nad svetinjama.
Doslovno: „dužina“.