Jezekilj 40:1-49

 • Jezekilj u viziji odveden u Izrael (1, 2)

 • Jezekilj u viziji vidi hram (3, 4)

 • Dvorišta i vrata (5-47)

  • Vrata koja su gledala na istok (6-16)

  • Spoljašnje dvorište; ostala vrata (17-26)

  • Unutrašnje dvorište i vrata (27-37)

  • Hramske trpezarije (38-46)

  • Oltar (47)

 • Predvorje hrama (48, 49)

40  Dvadeset i pete godine našeg izgnanstva,+ početkom godine, desetog dana u mesecu, a četrnaeste godine otkako je grad pao,+ upravo tog dana na mene je počela da deluje Jehovina sila* i Bog me je odveo u grad.+  U viziji koju mi je dao, Bog me je odveo u izraelsku zemlju i postavio me na veoma visoku goru,+ na kojoj je s južne strane bila građevina koja je izgledala kao grad.  Kad me je odveo tamo, video sam čoveka koji je izgledao kao da je od bakra.+ U ruci je imao laneno uže i mernu trsku*+ i stajao je na vratima.  Taj čovek mi je rekao: „Sine čovečji, dobro gledaj, pažljivo slušaj i obrati pažnju na sve što ću ti pokazati, jer si zato doveden ovde. Ispričaj izraelskom narodu sve što budeš video.“+  I video sam zid koji okružuje područje oko hrama*. A čovek je u ruci imao mernu trsku dugu šest lakata (svaki lakat bio je za dlan duži od uobičajenog lakta)*. Izmerio je zid i bio je širok jednu trsku i visok jednu trsku.  Zatim je došao do vrata koja su gledala na istok+ i popeo se uz stepenice. Izmerio je prag vrata i on je bio širok jednu trsku, a i drugi prag je bio širok jednu trsku.  Svaka stražarnica bila je duga jednu trsku i široka jednu trsku, a razmak između stražarnica iznosio je pet lakata.+ Prag na ulazu u predvorje unutar vrata, koje je gledalo na hram, bio je širok jednu trsku.  Izmerio je predvorje u vratima koje je gledalo na hram i iznosilo je jednu trsku.  Izmerio je predvorje u vratima i bilo je osam lakata. Izmerio je i njegove dovratke i bili su dva lakta. Predvorje u vratima gledalo je prema hramu. 10  Vrata koja su gledala na istok sa svake strane su imala po tri stražarnice. Sve tri su bile iste veličine, a i dovraci sa obe strane bili su iste veličine. 11  Zatim je izmerio širinu ulaza na vratima i bila je 10 lakata. Izmerio je i ukupnu širinu* ulaza na vratima, sa spoljašnje strane, i bila je 13 lakata. 12  Ispred svih stražarnica, koje su se nalazile sa obe strane vrata, bio je prostor od jednog lakta ograđen zidićem. Stražarnice i s jedne i s druge strane bile su svaka po šest lakata. 13  Zatim je izmerio vrata od krova* jedne stražarnice do krova druge i bila su široka 25 lakata. Ulazi u stražarnice bili su jedan naspram drugog.+ 14  Zatim je izmerio dovratke i bili su visoki 60 lakata, a izmerio je i dovratke na ostalim vratima oko dvorišta. 15  Rastojanje od ulaza na vratima do najdaljeg kraja predvorja koje je gledalo na hram iznosilo je 50 lakata. 16  Stražarnice i njihovi dovraci,+ koji su bili sa obe strane unutar vrata, imali su prozore čiji su otvori s jedne strane bili uži, a s druge širi*. Predvorje je takođe imalo prozore sa svake strane, a na dovracima su bili ukrasi u obliku palmi.+ 17  Tada me je odveo u spoljašnje dvorište i tamo sam video trpezarije*+ i popločani pod svuda oko dvorišta. Na tom popločanom podu bilo je 30 trpezarija. 18  Širina popločanog poda duž bočne strane vrata bila je ista kao dužina tih vrata – taj pod je bio niži od poda unutrašnjeg dvorišta. 19  Zatim je izmerio rastojanje* od donjih vrata do vrata koja vode u unutrašnje dvorište. Ono je iznosilo 100 lakata na istočnoj strani, a toliko i na severnoj. 20  Spoljašnje dvorište imalo je vrata koja su gledala na sever i on je izmerio njihovu dužinu i širinu. 21  Sa obe strane su imala po tri stražarnice. Dovraci i predvorje u ovim vratima bili su istih mera kao i u prvim vratima. Vrata su bila dugačka 50 lakata i široka 25 lakata. 22  Njihovi prozori, predvorje i ukrasi u obliku palmi+ bili su iste veličine kao i kod istočnih vrata. Do njih je vodilo sedam stepenika, a pravo napred je bilo predvorje. 23  Unutrašnje dvorište imalo je vrata naspram severnih vrata i vrata naspram istočnih vrata. Izmerio je rastojanje između vrata koja su bila jedna naspram drugih i ono je iznosilo 100 lakata. 24  Zatim me je odveo na jug i tamo sam video vrata koja su gledala na jug.+ Izmerio je njihove dovratke i predvorje i bili su iste veličine kao i oni u drugim vratima. 25  Na tim vratima i njihovom predvorju bili su prozori sa svake strane, koji su bili isti kao prozori u drugim vratima. Vrata su bila dugačka 50 lakata i široka 25 lakata. 26  Do njih je vodilo sedam stepenika,+ a pravo napred je bilo predvorje. Na njihovim dovracima bili su ukrasi u obliku palmi, po jedna palma na svakom dovratku. 27  Unutrašnje dvorište je imalo vrata koja su gledala na jug. Izmerio je rastojanje od tih vrata do drugih vrata koja su takođe gledala na jug i ono je iznosilo 100 lakata. 28  Zatim me je kroz južna vrata odveo u unutrašnje dvorište. Izmerio je južna vrata i bila su iste veličine kao i ostala. 29  Njihove stražarnice, dovraci i predvorje bili su iste veličine kao i u ostalim vratima. Vrata i njihovo predvorje imali su prozore sa svake strane. Vrata su bila dugačka 50 lakata i široka 25 lakata.+ 30  Sva vrata koja su vodila u unutrašnje dvorište imala su predvorja. Ona su bila dugačka 25 lakata i široka 5 lakata. 31  Predvorje u vratima gledalo je na spoljašnje dvorište. Na dovracima su bili ukrasi u obliku palmi,+ a do predvorja je vodilo osam stepenika.+ 32  Zatim me je sa istoka uveo u unutrašnje dvorište i izmerio vrata. Ona su bila iste veličine kao i ostala. 33  Njihove stražarnice, dovraci i predvorje bili su iste veličine kao i u ostalim vratima. Vrata i njihovo predvorje imali su prozore sa svake strane. Vrata su bila dugačka 50 lakata i široka 25 lakata. 34  Predvorje u vratima gledalo je na spoljašnje dvorište. Na oba njegova dovratka bili su ukrasi u obliku palmi, a do njega je vodilo osam stepenika. 35  Tada me je odveo do severnih vrata+ i izmerio ih. Ona su bila iste veličine kao i ostala. 36  Njihove stražarnice, dovraci i predvorje bili su iste veličine kao i u ostalim vratima. Imala su prozore sa svake strane. Bila su dugačka 50 lakata i široka 25 lakata. 37  Dovraci njihovog predvorja gledali su na spoljašnje dvorište. Na oba njegova dovratka bili su ukrasi u obliku palmi, a do njega je vodilo osam stepenika. 38  Trpezarija i ulaz u nju nalazili su se pored dovrataka tih vrata. Tamo su se prale žrtve paljenice.+ 39  U predvorju vrata bila su dva stola na jednoj strani i dva stola na drugoj strani. Na njima su se klale životinje koje su se prinosile kao žrtve paljenice,+ žrtve za greh+ i žrtve za prestup*.+ 40  Sa spoljašnje strane predvorja, pored stepenica koje vode do ulaza u severna vrata, bila su dva stola, a tako i s druge strane stepenica. 41  Sa obe strane vrata nalazila su se po četiri stola, ukupno osam stolova na kojima su se klale životinje za žrtvu. 42  Četiri stola za žrtve paljenice bila su od klesanog kamena. Bila su dugačka lakat i po, široka lakat i po i visoka jedan lakat. Na njima je stajao pribor za klanje žrtava paljenica i drugih žrtava. 43  Iznutra su svuda okolo po zidovima bile pričvršćene police široke jedan dlan. Na stolove se stavljalo meso žrtava prinesenih na dar. 44  Izvan unutrašnjih vrata bile su trpezarije za pevače.+ Nalazile su se u unutrašnjem dvorištu, pored severnih vrata, i gledale su na jug. Još jedna trpezarija je bila pored istočnih vrata i gledala je na sever. 45  On mi je rekao: „Ova trpezarija koja gleda na jug namenjena je sveštenicima koji služe u hramu.+ 46  Trpezarija koja gleda na sever namenjena je sveštenicima koji služe kod oltara.+ To su Sadokovi potomci,+ Leviti koji su zaduženi da pristupaju Jehovi kako bi mu služili.“+ 47  Tada je izmerio unutrašnje dvorište. Bilo je četvorougaono, dugačko 100 lakata i široko 100 lakata. Oltar je bio ispred hrama. 48  Zatim me je odveo u predvorje hrama+ i izmerio je dovratke na ulazu u predvorje. Dovratak s jedne strane bio je širok pet lakata, a i dovratak s druge strane bio je širok pet lakata. Zidovi sa obe strane ulaza imali su po tri lakta. 49  Predvorje je bilo dugačko 20 lakata, a široko 11* lakata. Do njega su vodile stepenice. Pored dovrataka na vratima bili su i stubovi, jedan s jedne i drugi s druge strane.+

Fusnote

Doslovno: „na mene se spustila Jehovina ruka“.
Doslovno: „doma“. U poglavljima 40–48 izraz „dom“, prenet kao „hram“, odnosi se na celo hramsko područje ili na sam hram.
Reč je o dugom laktu. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „dužinu“.
Moguće je da je reč o vrhu zida, to jest o spoju zida i tavanice.
Ili: „čiji su otvori imali zakošene strane“.
Ili: „prostorije“.
Doslovno: „širinu“.
Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili možda: „12“.