Jezekilj 37:1-28

  • Vizija o dolini punoj suvih kostiju (1-14)

  • Dva pruta postaju jedan (15-28)

    • Jedan narod pod jednim kraljem (22)

    • Večni savez mira (26)

37  Jehovina sila je počela da deluje na mene* i Jehova me je svojim duhom odveo i postavio me je usred doline+ koja je bila puna kostiju.  Proveo me je između njih, svuda unaokolo, i video sam da ih je bilo veoma mnogo po dolini i da su bile veoma suve.+  On me je upitao: „Sine čovečji, mogu li ove kosti oživeti?“ Ja sam odgovorio: „Svevišnji Gospode Jehova, to ti znaš.“+  Tada mi je rekao: „Prorokuj tim kostima i reci im: ’Suve kosti, čujte Jehovinu reč!  „’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova tim kostima: „Udahnuću vam dah i vi ćete oživeti.+  Obložiću vas tetivama i mesom, prekriću vas kožom i udahnuću vam dah, pa ćete oživeti. Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova.“ ‘ “  Ja sam tad počeo da prorokujem kao što mi je bilo zapoveđeno. I dok sam prorokovao, začuo se neki zvuk, poput lupkanja, i kosti su počele da se primiču jedna drugoj i da se spajaju.  Onda sam video kako su se na njima pojavile tetive i meso i kako ih je prekrila koža. Ali u njima još nije bilo daha.  Tada mi je rekao: „Prorokuj vetru*. Prorokuj, sine čovečji, i reci vetru: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Dođi, vetre, sa sve četiri strane sveta* i duni na ove pobijene ljude kako bi oživeli.“ ‘ “ 10  I ja sam prorokovao kao što mi je on zapovedio. Tada je u njih ušao dah*, pa su oživeli i stali na svoje noge+ – bila je to izuzetno velika vojska. 11  Onda mi je rekao: „Sine čovečji, ove kosti su ceo izraelski narod.+ Oni govore: ’Kosti su nam se osušile, propala nam je nada.+ Odvojeni smo od svega.‘ 12  Zato prorokuj i reci im: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Otvoriću vaše grobove+ i izvešću vas iz vaših grobova, narode moj, i dovešću vas u izraelsku zemlju.+ 13  Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova, kad otvorim vaše grobove i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj.“ ‘+ 14  ’Udahnuću vam svoj duh, pa ćete oživeti,+ i naseliću vas u vašu zemlju. Tada ćete znati da sam ja, Jehova, tako rekao i tako učinio‘, kaže Jehova.“ 15  Opet mi je došla Jehovina reč: 16  „Sine čovečji, uzmi prut i na njemu napiši: ’Za Judu i za izraelski narod koji je s njim*.‘+ Zatim uzmi drugi prut i na njemu napiši: ’Za Josifa, Jefremov prut, i za sav izraelski narod koji je s njim.‘+ 17  Zatim ih prisloni jedan uz drugi tako da postanu jedan prut u tvojoj ruci.+ 18  Kad te tvoji sunarodnici* upitaju: ’Hoćeš li nam reći šta sve to znači?‘, 19  reci im: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Uzeću Josifov prut, koji je u Jefremovoj ruci, i izraelska plemena koja su s njim, i sastaviću ih s Judinim prutom. Načiniću od njih jedan prut,+ pa će postati jedno u mojoj ruci.“ ‘ 20  Prutove po kojima ćeš pisati drži u ruci tako da ih oni vide. 21  „Onda im reci: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Uzeću Izraelce iz naroda u koje su otišli i sakupiću ih sa svih strana i dovešću ih u njihovu zemlju.+ 22  Načiniću od njih jedan narod u zemlji,+ na izraelskim gorama, i nad svima njima će vladati jedan kralj.+ Oni više neće biti dva naroda, niti će više biti podeljeni na dva kraljevstva.+ 23  Neće se više skrnaviti svojim odvratnim idolima*, ni svojim gadostima, ni svojim prestupima.+ Izbaviću ih od prestupa koje su činili jer su mi bili neverni i očistiću ih. Oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog.+ 24  „’„Moj sluga David biće im kralj+ i svi će imati jednog pastira.+ Živeće po mojim zakonima i savesno će postupati po mojim odredbama.+ 25  Živeće u zemlji koju sam dao svom slugi Jakovu, u kojoj su živeli vaši preci.+ Živeće u njoj doveka+ oni i njihova deca* i deca njihove dece.+ Moj sluga David će im zauvek biti poglavar*.+ 26  „’„Sklopiću s njima savez mira.+ Biće to večni savez s njima. Utvrdiću ih u njihovoj zemlji i umnožiću ih,+ zauvek ću postaviti svoje svetilište među njima. 27  Moj šator* će biti s njima* i ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod.+ 28  Kad moje svetilište bude među njima doveka, narodi će znati da sam ja, Jehova, posvetio Izrael.“ ‘ “+

Fusnote

Doslovno: „Jehovina ruka se spustila na mene“.
Ili: „dahu; duhu“.
Doslovno: „od četiri vetra“.
Ili: „duh“.
Ili: „koji je udružen s njim“.
Doslovno: „sinovi tvog naroda“.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Ili: „knez“.
Doslovno: „sinovi“.
Ili: „prebivalište; dom“.
Ili: „nad njima“.