Jezekilj 32:1-32

  • Naricaljka o faraonu i Egiptu (1-16)

  • Egipat će biti sahranjen s neobrezanima (17-32)

32  Dvanaeste godine, dvanaestog meseca, prvog dana u mesecu, opet mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, zapevaj naricaljku o faraonu, egipatskom kralju, i reci mu:’Bio si kao snažan mladi lav među narodima,a sada si ućutkan. Bio si kao morska neman,+ jurio si svojim rekama,mutio si vodu svojim nogama i prljao reke.‘   Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Razapeću mrežu nad tobom uz pomoć mnogih narodai oni će te uloviti u moju mrežu.   Ostaviću te na kopnu,baciću te na zemlju. Pustiću sve ptice da dođu na tebei daću divljim životinjama da se tobom nasite.+   Pobacaću tvoje meso po planinamai napuniću doline tvojim ostacima.+   Krvlju koja će iz tebe poteći natopiću zemlju do planinskih obronakai ona će ispuniti sve potoke*.‘   ’A kad te ugasim, pokriću nebo i pomračiću njegove zvezde. Sunce ću prekriti oblacimai mesec više neće sijati.+   Zbog tebe ću pomračiti sve izvore svetlosti na nebui razastrću tamu nad tvojom zemljom‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova.   ’Uznemiriću srca mnogih naroda kad odvedem tvoje zarobljenike među druge narode,u zemlje koje ne poznaješ.+ 10  Učiniću da se mnogi narodi uplaše zbog tebei njihovi kraljevi će drhtati od straha zbog tebe, kad pred njima zamahnem svojim mačem. Sve vreme će strepeti za svoj životu dan tvoje propasti.‘ 11  Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Mač vavilonskog kralja će doći na tebe.+ 12  Pustiću da tvoje mnoštvo mačem pobiju hrabri ratnici,najokrutniji među narodima.+ Oni će srušiti ponos Egipta i zbrisaće sve njegovo mnoštvo.+ 13  Uništiću svu njegovu stoku koja je pored njegovih obilnih voda,+pa ih neće više mutiti ni ljudska ni životinjska noga.‘+ 14  ’Tada ću razbistriti vodei učiniću da reke teku kao ulje‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova. 15  ’Kad Egipat pretvorim u pustoš, kad nestane sve što je bilo u njemu,+kad pobijem sve njegove stanovnike,tada će morati da priznaju da sam ja Jehova.+ 16  Ovo je naricaljka koja će se pevati.Pevaće je žene iz narodâ, naricaće nad Egiptom i nad celim njegovim mnoštvom‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova.“ 17  Dvanaeste godine, petnaestog dana u mesecu, došla mi je Jehovina reč: 18  „Sine čovečji, oplakuj egipatsko mnoštvo i baci njega i druge moćne narode u podzemne krajeve, sa onima koji silaze u grobnu jamu. 19  „’Od koga si lepši? Siđi u grobnu jamu i počivaj s neobrezanima!‘ 20  „’Egipćani će ležati među onima koji su pobijeni mačem.+ Egipat je predat maču. Odvucite njega i sve njegovo mnoštvo. 21  „’Najhrabriji ratnici će se iz dubine groba* obratiti njemu i njegovim pomoćnicima. Egipćani će sići u grob, biće pobijeni mačem i leći će kao da su neobrezani. 22  Tamo je Asirija i sve njeno mnoštvo. Njihovi grobovi su svuda oko asirskog kralja. Svi su pobijeni mačem.+ 23  Njeni grobovi leže na dnu grobne jame, a njeno mnoštvo je svuda oko njenog groba. Svi su pobijeni mačem, jer su sejali strah u zemlji živih. 24  „’Tamo je Elam+ i sve njegovo mnoštvo oko njegovog groba, svi su pobijeni mačem. Kao neobrezani su sišli u podzemne krajeve, oni koji su sejali strah u zemlji živih. Sada će nositi svoju sramotu zajedno sa onima koji silaze u grobnu jamu. 25  Namestili su mu ležaj među pobijenima, a sve njegovo mnoštvo je oko njegovog groba. Svi su oni neobrezani, pobijeni mačem, jer su sejali strah u zemlji živih. Nosiće svoju sramotu zajedno sa onima koji silaze u grobnu jamu. Položen je usred pobijenih. 26  „’Tamo su Meseh i Tuval+ i sve njihovo mnoštvo. Njihovi grobovi su svuda oko njihovog kralja. Svi su oni neobrezani, probodeni mačem, jer su sejali strah u zemlji živih. 27  Zar neće ležati s neobrezanima, s hrabrim ratnicima koji su izginuli i sišli u grob* sa svojim oružjem? Pod glavu će im biti stavljeni njihovi mačevi*, a njihovi gresi će im biti na kostima, jer su ti hrabri ratnici sejali strah u zemlji živih. 28  A ti* ćeš biti slomljen usred neobrezanih i ležaćeš sa onima koji su pobijeni mačem. 29  „’Tamo je Edom,+ njegovi kraljevi i svi njegovi poglavari, koji su, iako su bili moćni, položeni među one koji su pobijeni mačem. I oni će ležati s neobrezanima+ i sa onima koji silaze u grobnu jamu. 30  „’Tamo su svi knezovi* sa severa i svi Sidonci,+ oni koji su u sramoti sišli među pobijene, iako su zbog svoje moći drugima ulivali strah. Oni će neobrezani ležati sa onima koji su pobijeni mačem i nosiće svoju sramotu zajedno sa onima koji silaze u grobnu jamu. 31  „’Faraon će videti sve to i utešiće se zbog svega što se desilo njegovom mnoštvu.+ Faraon i sva njegova vojska biće pobijeni mačem‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova. 32  „’Pošto je faraon sejao strah u zemlji živih, on i sve njegovo mnoštvo ležaće među neobrezanima, zajedno sa onima koji su pobijeni mačem‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova.“

Fusnote

Doslovno: „i tobom će se ispuniti rečna korita“.
Ili: „šeola“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „šeol“.
Moguće je da se ukazuje na to da su se ratnici sahranjivali sa svojim mačevima, uz vojne počasti.
Moguće je da je reč o faraonu ili Egiptu.
Ili: „vođe“.