Jezekilj 31:1-18

  • Pad Egipta, visokog kedra (1-18)

31  Jedanaeste godine, trećeg meseca, prvog dana u mesecu, došla mi je Jehovina reč:  „Sine čovečji, reci faraonu, egipatskom kralju, i njegovom mnoštvu:+’Ko se po veličini može porediti s tobom?   Bio je jedan Asirac, kedar s Livana,s lepim granama, gustom krošnjom i visokog rasta,kome je vrh među oblacima.   Vode su ga učinile velikim, zbog dubokih izvora je narastao visoko. Potoci su tekli svuda oko mesta gde je rastao,vodeni tokovi napajali su sve drveće u polju.   Zato je taj kedar nadvisio sve drugo drveće. Grane su mu se razgranale i raširilezbog obilja vode u potocima.   Na njegovim granama su sve ptice svijale gnezda.Divlje životinje su pod njegovim granama donosile svoje mlade na svet.U njegovoj senci prebivali su svi veliki narodi.   Bio je veličanstven zbog svoje lepote i svoje razgranate krošnje,jer mu je korenje dopiralo do obilnih voda.   Drugi kedrovi u Božjem vrtu+ nisu mu bili ravni. Nijedna smreka nije imala takve grane kao on,platani se nisu mogli meriti s njegovim granama. Nijedno drvo u Božjem vrtu po lepoti se nije moglo porediti s njim.   Ukrasio sam ga velikom krošnjom.Zavidelo mu je sve ostalo drveće u Edenu, vrtu pravog Boga.‘ 10  „Zato ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Zbog toga što je visoko narastao, pružajući vrh do oblaka, i što mu se srce uzoholilo zbog njegove visine, 11  daću ga u ruke vladaru nad narodima,+ koji će ga kazniti, a ja ću ga odbaciti zbog njegovih zlih dela. 12  Stranci, najokrutniji među narodima, poseći će ga i ostaviće ga na gorama, a njegova krošnja će pasti preko svih dolina i njegove polomljene grane će ležati po svim potocima u zemlji.+ Svi narodi će izaći iz njegove senke i napustiće ga. 13  Sve ptice će se naseliti na njegovom oborenom deblu, sve divlje životinje nastaniće se na njegovim granama.+ 14  To će se desiti zato da nijedno drvo zasađeno pored vode ne bi naraslo tako visoko, pružajući svoj vrh do oblaka, i da nijedno dobro navodnjeno drvo ne bi doseglo takvu visinu. Jer će svi biti predati smrti, bačeni u podzemne krajeve, zajedno s ljudima, koji silaze u grobnu jamu.‘ 15  „Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Onog dana kad kedar ode u grob* učiniću da se za njim tuguje. Zbog njega ću zaustaviti duboke vode i njihove tokove, tako da obilne vode prestanu da teku. Zbog njega ću zamračiti Livan i drveće će se osušiti. 16  Od njegovog strašnog pada potrešće se narodi, kad ga bacim u grob* sa onima koji silaze u grobnu jamu. Tada će se u podzemnim krajevima utešiti sve edensko drveće,+ najbolje i najlepše drveće na Livanu, sve dobro navodnjeno drveće. 17  Kao i on, i ono je otišlo u grob*, ka onima koji su pobijeni mačem,+ a otišli su i oni koji su ga podržavali i živeli u njegovoj senci među narodima.‘+ 18  „’Koje je među edenskim drvećem bilo tebi ravno u slavi i veličini?+ Ali zajedno sa edenskim drvećem bićeš oboren u podzemne krajeve. Počivaćeš među neobrezanima, sa onima koji su pobijeni mačem. To će zadesiti faraona i sve njegovo mnoštvo‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova.“

Fusnote

Ili: „šeol“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „šeol“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „šeol“. Izraz se odnosi na simbolično mesto gde počivaju umrli. Videti Rečnik pojmova.