Jezekilj 28:1-26

 • Proročanstvo o kralju Tira (1-10)

  • „Ja sam bog“ (2, 9)

 • Naricaljka o kralju Tira (11-19)

  • „Bio si u Edenu“ (13)

  • „Pomazani heruvim zaštitnik“ (14)

  • „Sve dok nisi počeo da činiš nepravdu“ (15)

 • Proročanstvo o Sidonu (20-24)

 • Izraelci će ponovo živeti u svojoj zemlji (25, 26)

28  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, reci vođi Tira: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Uzoholilo se tvoje srce+ i govoriš: ’Ja sam bog. Sedim na božjem prestolu, usred mora.‘+ Ali ti si samo čovek, a ne bog,iako u svom srcu misliš da si bog.   Zar si mudriji od Danila?+ Zar za tebe nema sakrivenih tajni?   Obogatio si se zbog svoje mudrosti i razboritostii sakupljaš zlato i srebro u svoje riznice.+   Svojom trgovačkom veštinom stekao si veliko bogatstvo,+pa ti se zbog tog bogatstva uzoholilo srce.“ ‘  „’Zato ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Pošto u svom srcu misliš da si bog,   dovešću na tebe strance, najsurovije među narodima.+Oni će izvući mačeve i udariće na sve lepo što si stekao svojom mudrošćui oskrnaviće tvoj divan sjaj.+   Svaliće te u grobi umrećeš nasilnom smrću usred otvorenog mora.+   Da li ćeš i tada, pred onim koji te ubija, reći: ’Ja sam bog‘? U rukama onih koji će te oskrnaviti, ti ćeš biti samo čovek, a ne bog.“ ‘ 10  ’Umrećeš od ruku stranaca smrću neobrezanih,jer sam ja tako rekao‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova.“ 11  Opet mi je došla Jehovina reč: 12  „Sine čovečji, zapevaj naricaljku o kralju Tira i reci mu: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Bio si primer* savršenstva,pun mudrosti+ i savršeno lep.+ 13  Bio si u Edenu, Božjem vrtu. Krasilo te je svako drago kamenje:rubin, topaz, jaspis, hrizolit, oniks, žad, safir, tirkiz+ i smaragd.Svaki kamen je bio u zlatnom okviru. Sve je to pripremljeno onog dana kad si stvoren. 14  Postavio sam te da budeš pomazani heruvim zaštitnik. Bio si na Božjoj svetoj gori+ i hodao si među užarenim kamenjem. 15  Bio si besprekoran u svojim postupcima od dana kad si stvorenpa sve dok nisi počeo da činiš nepravdu.+ 16  Zbog toga što si mnogo trgovao+ispunio si se nasiljem, pa si počeo da činiš greh.+ Zato ću te odstraniti s Božje gore, kao onoga ko je nečist, i uništiću te,+heruvime zaštitniče, da više ne budeš među užarenim kamenjem. 17  Tvoje srce se uzoholilo zbog tvoje lepote.+ Uništio si svoju mudrost zbog svog divnog sjaja.+ Baciću te na zemlju,+ učiniću da budeš prizor kraljevima. 18  Svojim velikim gresima i nepoštenim trgovanjem oskrnavio si svoja svetilišta. Zato ću učiniti da usred tebe izbije vatra koja će te progutati.+ Pretvoriću te u pepeo na zemlji pred svima onima koji te gledaju. 19  Svi koji su te poznavali među narodima zaprepašćeno će te gledati.+ Iznenada će te snaći strašan kraji nikada te više neće biti.“ ‘ “+ 20  Opet mi je došla Jehovina reč: 21  „Sine čovečji, okreni se prema Sidonu+ i prorokuj protiv njega. 22  Reci ovako: ’Evo šta kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Boriću se protiv tebe, Sidone, i proslaviću se usred tebe.Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova, kad izvršim presudu na tebi i kad na tebi pokažem koliko sam svet. 23  Poslaću pomor na tebe i krv će teći po tvojim ulicama. Kad mač dođe na tebe sa svih strana, tela pobijenih će ležati usred tebe.Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova.+ 24  „’„Tada izraelski narod neće biti okružen onima koji ga preziru, bodljikavim granama i trnjem koje bi mu zadavalo bol.+ Tada će morati da priznaju da sam ja Svevišnji Gospod Jehova.“ ‘ 25  „’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Kad sakupim Izraelce iz naroda po kojima su rasuti,+ pokazaću na njima koliko sam svet pred očima drugih naroda.+ Oni će živeti u svojoj zemlji+ koju sam dao svom slugi Jakovu.+ 26  Živeće u njoj bez straha,+ gradiće kuće i sadiće vinograde.+ Živeće bez straha kad izvršim presudu nad svima oko njih koji ih preziru.+ Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova, njihov Bog.“ ‘ “

Fusnote

Ili: „pečat“.