Jezekilj 20:1-49

  • Pobuna Izraelaca protiv Boga (1-32)

  • Izrael će biti obnovljen (33-44)

  • Objava protiv juga (45-49)

20  Sedme godine, petog meseca, desetog dana u mesecu, došle su neke izraelske starešine i sele su pred mene da traže savet od Jehove.  Tada mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, obrati se izraelskim starešinama i reci im: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Zar ste došli mene da pitate za savet? ’Zaklinjem se samim sobom, neću vam odgovoriti‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova.“ ‘  „Jesi li spreman da im sudiš*? Jesi li spreman da im sudiš, sine čovečji? Ukaži im na gadosti koje su činili njihovi preci.+  Reci im: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Onog dana kad sam izabrao Izrael,+ zakleo sam se* Jakovljevim potomcima i objavio sam im se u Egiptu.+ Da, zakleo sam im se i rekao: ’Ja sam Jehova, vaš Bog.‘  Tog dana zakleo sam im se da ću ih izvesti iz Egipta i odvesti ih u zemlju koju sam za njih izabrao*, zemlju u kojoj teče med i mleko.+ Ta zemlja je bila najlepša od svih zemalja.  Rekao sam im: ’Neka svako od vas odbaci gadne idole kojima služite. Ne skrnavite se odvratnim egipatskim idolima*.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.‘+  „’„Ali oni su se pobunili protiv mene i nisu hteli da me slušaju. Nisu odbacili gadne idole kojima su služili i nisu ostavili odvratne egipatske idole.+ Zato sam rekao da ću izliti na njih svoju jarost i iskaliti na njima svoj gnev u Egiptu.  Ali radi svog imena nisam to učinio, da se ono ne bi skrnavilo pred narodima među kojima su živeli.+ Jer sam im* se objavio pred tim narodima kad sam ih izveo iz Egipta.+ 10  Izveo sam ih iz Egipta i doveo ih u pustinju.+ 11  „’„Dao sam im svoje odredbe i poučio ih svojim zakonima,+ jer će onaj ko ih izvršava ostati živ.+ 12  Dao sam im i svoje sabate,+ da budu znak između mene i njih,+ da bi znali da sam ja, Jehova, onaj koji ih posvećuje. 13  „’„Ali izraelski narod se pobunio protiv mene u pustinji.+ Nisu živeli po mojim odredbama i odbacili su moje zakone, koji donose život onome ko ih izvršava. Skrnavili su moje sabate. Zato sam rekao da ću u pustinji izliti svoj gnev na njih, da ih istrebim.+ 14  Ali radi svog imena nisam to učinio, da se ono ne bi skrnavilo pred drugim narodima, koji su videli da sam ih izveo iz Egipta.+ 15  Ja sam im se zakleo u pustinji da ih neću uvesti u zemlju koju sam im dao,+ zemlju u kojoj teče med i mleko,+ koja je najlepša od svih zemalja, 16  jer su odbacili moje zakone, i nisu živeli po mojim odredbama i skrnavili su moje sabate pošto im je srce prionulo za njihove odvratne idole.+ 17  „’„Ali sažalio sam se* na njih i nisam ih uništio i istrebio u pustinji. 18  Njihovim sinovima rekao sam u pustinji:+ ’Nemojte živeti po propisima svojih predaka,+ ne držite se njihovih zakona i ne skrnavite se njihovim odvratnim idolima. 19  Ja sam Jehova, vaš Bog. Živite po mojim odredbama i držite se mojih zakona i postupajte po njima.+ 20  Neka vam moji sabati budu sveti+ i neka oni budu znak između mene i vas, da biste znali da sam ja Jehova, vaš Bog.‘+ 21  „’„Ali sinovi su se pobunili protiv mene.+ Nisu živeli po mojim odredbama i nisu se držali mojih zakona niti su postupali po njima, iako oni donose život onome ko ih izvršava. Skrnavili su moje sabate. Zato sam rekao da ću izliti na njih svoju jarost i iskaliti na njima svoj gnev u pustinji.+ 22  Ali suzdržao sam se+ radi svog imena,+ da se ono ne bi skrnavilo pred drugim narodima, koji su videli da sam ih izveo iz Egipta. 23  Zakleo sam im se u pustinji da ću ih oterati među narode i rasejati po zemljama,+ 24  jer nisu izvršavali moje zakone, odbacivali su moje odredbe+ i skrnavili moje sabate. Služili su odvratnim idolima svojih predaka.+ 25  Ja sam im dopustio da imaju propise koji nisu bili dobri i zakone koji im nisu mogli sačuvati život.+ 26  Dopustio sam im da se skrnave svojim žrtvama – kad su svako prvorođeno dete spaljivali kao žrtvu*+ – da bih mogao da ih uništim i da bi znali da sam ja Jehova.“ ‘ 27  „Sine čovečji, zato se obrati izraelskom narodu i reci im: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „I vaši preci su hulili na mene tako što su mi bili neverni. 28  Ja sam ih doveo u zemlju za koju sam im se zakleo da ću im je dati.+ Kad su videli sva visoka brda i razgranato drveće,+ počeli su tamo da prinose žrtve i donose prinose kojima su me vređali. Prinosili su tamo žrtve kao ugodan* miris i izlivali prinose od vina*. 29  Zato sam ih pitao: ’Šta vam znači to svetilište na uzvišici u koje idete? (Sve do sada to mesto se zove Uzvišica.)‘ “ ‘+ 30  „Zato ovako reci izraelskom narodu: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Zar se vi ne skrnavite poput svojih predaka time što služite njihovim gadnim bogovima*?+ 31  Zar se sve do današnjeg dana ne skrnavite kad prinosite žrtve svojim odvratnim idolima, spaljujući svoje sinove?+ Zar da vam pored svega toga ipak odgovorim kada me pitate za savet, izraelski narode?“ ‘+ „’Zaklinjem se samim sobom‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova, ’neću vam odgovoriti.+ 32  Nikada se neće dogoditi ono što imate na umu kada kažete: „Budimo kao drugi narodi, kao narodi drugih zemalja, koji služe drvetu i kamenu.“ ‘ “+ 33  „’Zaklinjem se samim sobom‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova, ’vladaću kao kralj nad vama snažnom i moćnom rukom. Izliću svoj gnev na vas.+ 34  Snažnom i moćnom rukom, izlivajući svoj gnev, izvešću vas iz drugih naroda i sakupiću vas iz zemalja po kojima ste rasuti.+ 35  Odvešću vas u pustinju drugih naroda i tamo ću se suditi s vama licem u lice.+ 36  „’Kao što sam se sudio s vašim precima u egipatskoj pustinji, tako ću se i s vama suditi‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova. 37  ’Provešću vas ispod pastirskog štapa+ i obavezaću vas savezom. 38  Odvojiću od vas one koji se bune protiv mene i koji mi greše.+ Izvešću ih iz zemlje u kojoj žive kao stranci, ali neće ući u izraelsku zemlju.+ Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova.‘ 39  „Vama, izraelski narode, ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Samo vi idite i služite svojim odvratnim idolima.+ Ali nakon toga, ako nećete da me slušate, ja ću vas napustiti i nećete više moći da skrnavite moje sveto ime svojim žrtvama i odvratnim idolima.‘+ 40  „’Na mojoj svetoj gori, na visokoj izraelskoj gori‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova, ’tamo, u toj zemlji, služiće mi ceo izraelski narod, koliko god ih bude.+ Tamo ću ih rado primiti i tamo ću tražiti vaše priloge i prvine vaših darova, sve vaše svete stvari.+ 41  Zbog ugodnog mirisa, rado ću vas primiti kad vas izvedem iz drugih naroda i sakupim vas iz zemalja po kojima ste rasuti.+ Tako ću pred očima drugih naroda na vama pokazati koliko sam svet.‘+ 42  „’Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova,+ kad vas dovedem u izraelsku zemlju,+ u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati vašim precima. 43  Tamo ćete se setiti svog načina života i svih svojih dela kojima ste se oskrnavili.+ Sami sebi ćete biti odvratni zbog sveg zla koje ste učinili.+ 44  Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova, kad budem to učinio za vas radi svog imena+ i kad vam ne vratim prema vašim zlim postupcima i pokvarenim delima, izraelski narode‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova.“ 45  Opet mi je došla Jehovina reč: 46  „Sine čovečji, okreni se prema jugu i objavi reči protiv juga, prorokuj šumi u južnoj zemlji. 47  Reci šumi na jugu: ’Čuj Jehovinu reč. Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Zapaliću vatru u tebi+ i ona će progutati svako zeleno drvo i svako suvo drvo. Razgoreli plamen se neće ugasiti+ i njegovu vrelinu osetiće svi od juga do severa. 48  Svi ljudi* videće da sam ja, Jehova, zapalio vatru i da se ona neće ugasiti.“ ‘ “+ 49  Ja sam tada rekao: „Jao, Svevišnji Gospode Jehova! Oni govore za mene: ’Taj samo govori u zagonetkama*.‘ “

Fusnote

Ili: „da im objaviš osudu“.
Doslovno: „podigao sam ruku“.
Ili: „izvideo“.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
To jest Izraelcima.
Doslovno: „moje oko se sažalilo“.
Ili: „provodili kroz vatru“.
Ili: „umirujuć“.
Ili: „žrtve levanice“.
Ili: „odajete se duhovnom bludu s njihovim gadnim bogovima“.
Doslovno: „svako telo“.
Ili: „izrekama“.