Jezekilj 15:1-8

  • Jerusalim je beskorisna loza (1-8)

15  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, može li se loza uporediti s bilo kojim drvetom ili granom u šumi?  Pravi li se od nje motka koja može za nešto poslužiti? Pravi li se od nje klin o koji se nešto može okačiti?  Baca se u vatru da izgori. Kad vatra proguta oba njena kraja i spali njenu sredinu, može li onda da posluži za nešto?  Ako nije bila ni za šta čak i dok je bila cela, kako će ičemu poslužiti kad je vatra zahvati i proguta?“  „Zato ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Kao što sam lozu, koja je među drvećem u šumi, bacio u vatru da izgori, tako ću postupiti i sa stanovnicima Jerusalima.+  Okrenuću se protiv njih. Iz jedne vatre su pobegli, ali druga će ih progutati. Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova, kada se okrenem protiv njih.‘ “+  „’Pretvoriću zemlju u pustoš,+ jer su mi bili neverni‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova.“

Fusnote