Jezekilj 14:1-23

  • Osuda za idolopoklonike (1-11)

  • Kazna za Jerusalim je neizbežna (12-23)

    • Pravedni Noje, Danilo i Jov (14, 20)

14  Neki od izraelskih starešina su došli i seli pred mene.+  Tada mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, ti ljudi ne prestaju da služe svojim odvratnim idolima* i pred druge postavljaju kamen spoticanja koji ih navodi na greh. Zar ću dozvoliti da traže savet od mene?+  Zato im se obrati i reci im: ’Ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Ako neki Izraelac uporno služi svojim odvratnim idolima i pred druge stavlja kamen spoticanja koji ih navodi na greh, pa dođe kod proroka da traži savet, ja, Jehova, odgovoriću mu onako kako je zaslužio zbog mnoštva njegovih odvratnih idola.  Uliću strah u srce Izraelcima, jer su me svi oni napustili zbog svojih odvratnih idola.“ ‘+  „Zato ovako reci izraelskom narodu: ’Evo šta kaže Svevišnji Gospod Jehova: „Vratite mi se i ostavite svoje odvratne idole, odbacite* svoje gadne običaje.+  Ako neki Izraelac ili stranac koji boravi u Izraelu odstupi od mene i uporno služi svojim odvratnim idolima i pred druge stavlja kamen spoticanja koji ih navodi na greh, a onda dođe da traži savet od mog proroka,+ ja, Jehova, lično ću mu odgovoriti.  Suprotstaviću se tom čoveku, učiniću da bude primer za upozorenje i da bude prezren. Istrebiću ga iz svog naroda.+ Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova.“ ‘  „’Ako prorok bude prevaren pa odgovori, znajte da sam ga ja, Jehova, prevario.+ Podići ću svoju ruku na njega i ukloniću ga iz svog naroda, Izraela. 10  Oni će snositi krivicu za svoj prestup. Onaj koji pita proroka biće jednako kriv kao i prorok, 11  pa izraelski narod više nikad neće odlutati od mene i više se nikad neće onečistiti svim svojim prestupima. Oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova.“ 12  Opet mi je došla Jehovina reč: 13  „Sine čovečji, ako mi neka zemlja zgreši tako što postupi neverno, podići ću svoju ruku na nju i uništiću njene zalihe hrane*,+ poslaću na nju glad+ i istrebiću iz nje i ljude i stoku.“+ 14  „’Čak i kad bi u njoj bila ova tri čoveka – Noje,+ Danilo+ i Jov+ – oni bi zbog svoje pravednosti mogli spasti samo sebe‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova.“ 15  „’Kad bih po toj zemlji pustio divlje životinje koje bi pobile njene stanovnike* i ona se pretvori u pustoš kroz koju niko ne prolazi zbog divljih životinja,+ 16  a u njoj bi bila ta tri čoveka, zaklinjem se samim sobom‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova, ’oni ne bi spasli ni svoje sinove ni svoje ćerke, već samo sebe, a zemlja bi se pretvorila u pustoš.‘ “ 17  „’Kad bih na tu zemlju poslao mač+ i rekao: „Neka mač prođe kroz zemlju“, i kad bih istrebio iz nje i ljude i stoku,+ 18  a u njoj bi bila ta tri čoveka, zaklinjem se samim sobom‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova, ’oni ne bi spasli ni svoje sinove ni svoje ćerke, već samo sebe.‘ “ 19  „’Kad bih na tu zemlju poslao pomor,+ i u svom gnevu izazvao u njoj krvoproliće i pobio u njoj i ljude i stoku, 20  a u njoj bi bili Noje,+ Danilo+ i Jov,+ zaklinjem se samim sobom‘, kaže Svevišnji Gospod Jehova, ’ne bi oni spasli ni svoje sinove ni svoje ćerke, već bi zbog svoje pravednosti mogli spasti samo sebe.‘ “+ 21  „Zato ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Tako će biti kad na Jerusalim pošaljem svoje četiri kazne+ – mač, glad, divlje životinje i pomor+ – kako bih u njemu pobio i ljude i stoku.+ 22  Ali biće i preživelih, i sinova i ćerki, i oni će izaći odatle.+ Oni će doći k vama, pa kada vidite njihov način života i njihova dela, utešićete se zbog nevolje koju sam naneo Jerusalimu, zbog svega što sam mu učinio.‘ “ 23  „’Utešićete se kada vidite njihov način života i njihova dela jer ćete tada znati da tom gradu nisam ništa učinio bez razloga‘,+ kaže Svevišnji Gospod Jehova.“

Fusnote

Moguće je da je hebrejski izraz srodan reči koja znači „izmet“. Njime se izražavao prezir.
Doslovno: „okrenite svoje lice od“.
Doslovno: „slomiću njene štapove s hlebom“. Verovatno je reč o štapovima na koje su se slagali okrugli hlebovi.
Ili: „njenu decu“.