Jezekilj 10:1-22

  • Uzeto malo vatre između točkova (1-8)

  • Opis heruvima i točkova (9-17)

  • Božja slava napušta hram (18-22)

10  Dok sam gledao, video sam nad pločom koja je bila iznad glava heruvimâ nešto kao kamen safir. To se nalazilo iznad njih i ličilo je na presto.+  Tada je on* rekao čoveku obučenom u lan:+ „Uđi među točkove+ ispod heruvima. Napuni ruke užarenim ugljevljem+ koje se nalazi između heruvima i razbacaj ga nad gradom.“+ I video sam kako je ušao.  Kada je taj čovek ušao, heruvimi su stajali s desne strane doma i oblak je ispunio unutrašnje dvorište.  Jehovina slava+ se podigla s heruvimâ i prešla na prag doma, tako da se dom ispunio oblakom,+ a dvorište je bilo puno svetlosti zbog Jehovine slave.  Šum krila heruvimâ čuo se do spoljašnjeg dvorišta i zvučao je kao glas Svemoćnog Boga kada govori.+  Tada je on* zapovedio čoveku obučenom u lan: „Uzmi malo vatre između točkova koji se okreću, između heruvima.“ I taj čovek je ušao i stao pored jednog točka.  Tada je jedan od heruvima pružio ruku prema vatri koja je bila između heruvimâ.+ Uzeo je malo užarenog ugljevlja i stavio ga u ruke onome koji je bio obučen u lan,+ a on ga je uzeo i izašao.  Heruvimi su ispod krila imali nešto nalik na ljudske ruke.+  Dok sam gledao, video sam četiri točka koja su bila pored tih heruvima, po jedan točak pored svakog heruvima. Točkovi su blistali kao kamen hrizolit.+ 10  Sva četiri su bila ista i izgledalo je kao da je jedan točak u drugom. 11  Kad su se kretali, mogli su ići na sve četiri strane, a da ne moraju da se zaokrenu, jer su išli u pravcu u kom su glave heruvima* bile usmerene. Kad su išli, nisu se zaokretali. 12  Svuda po telu heruvimâ, po njihovim leđima, rukama i krilima bile su oči. Svaki od njih četvorice je pored sebe imao točak koji je sa spoljašnje strane takođe bio pun očiju.+ 13  I čuo sam da je točkovima zapoveđeno: „Krenite!“ 14  Svaki* je imao četiri lica. Prvo lice bilo je lice heruvima, drugo je bilo lice čoveka, treće lice lava, a četvrto lice orla.+ 15  Heruvimi su se podigli uvis. Bila su to ista bića koja sam video na reci Hevar.+ 16  Kad bi heruvimi krenuli, s njima bi krenuli i točkovi, i kad bi heruvimi raširili krila da se podignu visoko iznad zemlje, točkovi se ne bi zaokrenuli niti bi se odvojili od njih.+ 17  Kad bi oni stali, i točkovi bi stali, a kad bi se oni podigli, i točkovi bi se podigli zajedno s njima, jer je duh koji je delovao na bića bio i u točkovima. 18  Tada se Jehovina slava+ podigla s praga doma i zaustavila se iznad heruvima.+ 19  I video sam kako su heruvimi raširili svoja krila i podigli se sa zemlje. Kad su krenuli, s njima su krenuli i točkovi. Heruvimi su se zaustavili kod istočnih vrata Jehovinog doma, a slava Izraelovog Boga bila je nad njima.+ 20  To su bila bića koja sam video ispod prestola Izraelovog Boga na reci Hevar,+ i tako sam shvatio da su to bili heruvimi. 21  Svako od četiri bića imalo je po četiri lica i četiri krila, a ispod krila nešto nalik ljudskim rukama.+ 22  Lica su im izgledala isto kao ona lica koja sam video na reci Hevar.+ Svaki heruvim išao je pravo napred.+

Fusnote

Po svemu sudeći, reč je o Bogu.
Po svemu sudeći, reč je o Bogu.
Doslovno: „glava“.
To jest svaki heruvim.