Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jezekilj

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Jezekilj u Vavilonu dobija viziju od Boga (1-3)

  • Vizija Jehovine nebeske kočije (4-28)

   • Olujni vetar, oblak i vatra (4)

   • Četiri bića (5-14)

   • Četiri točka (15-21)

   • Ploča koja svetluca poput leda (22-24)

   • Jehovin presto (25-28)

 • 2

  • Jezekilj postavljen za proroka (1-10)

   • „Bez obzira na to da li će slušati ili neće“ (5)

   • Svitak s naricaljkama (9, 10)

 • 3

  • Bog daje Jezekilju da pojede svitak (1-15)

  • Jezekilj postavljen za stražara (16-27)

   • Ko ne opomene zlog, odgovoran je za njegovu smrt (18-21)

 • 4

  • Prikaz opsade Jerusalima (1-17)

   • Jezekilj nosi prestup naroda 390 dana i 40 dana (4-7)

 • 5

  • Prikaz pada Jerusalima (1-17)

   • Prorok brije glavu i bradu i deli dlake na tri dela (1-4)

   • Jerusalim je gori od okolnih naroda (7-9)

   • Tri vrste kazne za buntovan narod (12)

 • 6

  • Objava protiv izraelskih gora (1-14)

   • Odvratni idoli će biti poniženi (4-6)

   • „Tada ćete morati da priznate da sam ja Jehova“ (7)

 • 7

  • Kraj je došao (1-27)

   • Nevolja kakve još nije bilo (5)

   • Pobacaće srebro i zlato po ulicama (19)

   • Hram će biti oskrnavljen (22)

 • 8

  • Jezekilj u viziji odnet u Jerusalim (1-4)

  • Jezekilj vidi odvratne stvari u hramu (5-18)

   • Žene oplakuju Tamuza (14)

   • Muškarci se klanjaju suncu (16)

 • 9

  • Čovek s priborom za pisanje i šest ljudi koji izvršavaju presudu (1-11)

   • Izvršenje presude počinje od svetilišta (6)

 • 10

  • Uzeto malo vatre između točkova (1-8)

  • Opis heruvima i točkova (9-17)

  • Božja slava napušta hram (18-22)

 • 11

  • Zli knezovi osuđeni (1-13)

   • Grad upoređen s kotlom (3-12)

  • Obećanje o obnovi (14-21)

   • „Staviću u njih nov duh“ (19)

  • Božja slava napušta Jerusalim (22, 23)

  • Jezekilj se u viziji vraća u Haldeju (24, 25)

 • 12

  • Predstojeće izgnanstvo prikazano Jezekiljevim postupcima (1-20)

   • Stvari za izgnanstvo (1-7)

   • Poglavar će otići po mraku (8-16)

   • U teskobi će jesti hleb, sa strepnjom će piti vodu (17-20)

  • Netačna izreka (21-28)

   • „Neće kasniti ispunjenje nijedne moje reči“ (28)

 • 13

  • Objava protiv lažnih proroka (1-16)

   • Pašće okrečeni zid (10-12)

  • Objava protiv žena koje lažno prorokuju (17-23)

 • 14

  • Osuda za idolopoklonike (1-11)

  • Kazna za Jerusalim je neizbežna (12-23)

   • Pravedni Noje, Danilo i Jov (14, 20)

 • 15

  • Jerusalim je beskorisna loza (1-8)

 • 16

  • Božja ljubav prema Jerusalimu (1-63)

   • Pronađena kao napušteno dete (1-7)

   • Bog je ukrašava i sklapa s njom bračni savez (8-14)

   • Postaje neverna (15-34)

   • Kažnjena zbog preljube (35-43)

   • Upoređena sa Samarijom i Sodomom (44-58)

   • Bog se seća svog saveza (59-63)

 • 17

  • Zagonetka o dva orla i lozi (1-21)

  • Nežan izdanak će postati veličanstven kedar (22-24)

 • 18

  • Svako je odgovoran za svoje grehe (1-32)

   • Duša koja greši će umreti (4)

   • Sin neće snositi krivicu za očeve grehe (19, 20)

   • Bogu nije drago da umre onaj ko je zao (23)

   • Ko se pokaje, ostaće živ (27, 28)

 • 19

  • Naricaljka o izraelskim poglavarima (1-14)

 • 20

  • Pobuna Izraelaca protiv Boga (1-32)

  • Izrael će biti obnovljen (33-44)

  • Objava protiv juga (45-49)

 • 21

  • Božji mač izvučen iz korica (1-17)

  • Vavilonski kralj će napasti Jerusalim (18-24)

  • Zli izraelski poglavar će biti uklonjen (25-27)

   • „Odloži krunu“ (26)

   • „Dok ne dođe onaj koji ima zakonsko pravo“ (27)

  • Mač će doći na Amonce (28-32)

 • 22

  • Jerusalim, grad u kom se proliva krv (1-16)

  • Izrael poput bezvredne troske (17-22)

  • Izraelske vođe i narod osuđeni (23-31)

 • 23

  • Dve sestre koje su se odale bludu (1-49)

   • Ola sa Asirijom (5-10)

   • Oliva sa Vavilonom i Egiptom (11-35)

   • Kazna za dve sestre (36-49)

 • 24

  • Jerusalim je poput zarđalog kotla (1-14)

  • Smrt Jezekiljeve žene kao znak (15-27)

 • 25

  • Proročanstvo o Amonu (1-7)

  • Proročanstvo o Moavu (8-11)

  • Proročanstvo o Edomu (12-14)

  • Proročanstvo o Filisteji (15-17)

 • 26

  • Proročanstvo o Tiru (1-21)

   • „Mesto gde se suše mreže“ (5, 14)

   • Kamenje i ruševine bačeni u vodu (12)

 • 27

  • Naricaljka o Tiru kao brodu koji tone (1-36)

 • 28

  • Proročanstvo o kralju Tira (1-10)

   • „Ja sam bog“ (2, 9)

  • Naricaljka o kralju Tira (11-19)

   • „Bio si u Edenu“ (13)

   • „Pomazani heruvim zaštitnik“ (14)

   • „Sve dok nisi počeo da činiš nepravdu“ (15)

  • Proročanstvo o Sidonu (20-24)

  • Izraelci će ponovo živeti u svojoj zemlji (25, 26)

 • 29

  • Proročanstvo o faraonu (1-16)

  • Vavilon će dobiti Egipat kao nagradu (17-21)

 • 30

  • Proročanstvo o Egiptu (1-19)

   • Navuhodonosorov napad prorečen (10)

  • Faraonova ruka slomljena (20-26)

 • 31

  • Pad Egipta, visokog kedra (1-18)

 • 32

  • Naricaljka o faraonu i Egiptu (1-16)

  • Egipat će biti sahranjen s neobrezanima (17-32)

 • 33

  • Odgovornost stražara (1-20)

  • Vest o padu Jerusalima (21, 22)

  • Poruka stanovnicima razorenih gradova (23-29)

  • Ljudi ne reaguju na poruku (30-33)

   • Jezekilj je kao pevač lepog glasa (32)

   • „Tada će znati da je prorok bio među njima“ (33)

 • 34

  • Proročanstvo o izraelskim pastirima (1-10)

  • Jehova brine o svojim ovcama (11-31)

   • Božji sluga David postavljen za pastira (23)

   • „Savez mira“ (25)

 • 35

  • Proročanstvo o sirskim brdima (1-15)

 • 36

  • Proročanstvo o izraelskim gorama (1-15)

  • Obnova Izraela (16-38)

   • „Posvetiću svoje veliko ime“ (23)

   • „Poput edenskog vrta“ (35)

 • 37

  • Vizija o dolini punoj suvih kostiju (1-14)

  • Dva pruta postaju jedan (15-28)

   • Jedan narod pod jednim kraljem (22)

   • Večni savez mira (26)

 • 38

  • Gogov napad na Izrael (1-16)

  • Jehova će se razgneviti na Goga (17-23)

   • „Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova“ (23)

 • 39

  • Uništenje Goga i njegovih četa (1-10)

  • Sahranjivanje u dolini Amon-Gog (11-20)

  • Obnova Izraela (21-29)

   • Božji duh izliven na Izrael (29)

 • 40

  • Jezekilj u viziji odveden u Izrael (1, 2)

  • Jezekilj u viziji vidi hram (3, 4)

  • Dvorišta i vrata (5-47)

   • Vrata koja su gledala na istok (6-16)

   • Spoljašnje dvorište; ostala vrata (17-26)

   • Unutrašnje dvorište i vrata (27-37)

   • Hramske trpezarije (38-46)

   • Oltar (47)

  • Predvorje hrama (48, 49)

 • 41

  • Svetinja u hramu (1-4)

  • Hramski zid i bočne prostorije (5-11)

  • Građevina na zapadu (12)

  • Merenje građevina (13-15a)

  • Unutrašnjost Svetinje (15b-26)

 • 42

  • Zgrade s trpezarijama (1-14)

  • Sve četiri strane hrama izmerene (15-20)

 • 43

  • Jehovina slava ispunjava hram (1-12)

  • Oltar (13-27)

 • 44

  • Vrata sa istočne strane ostaju zatvorena (1-3)

  • Odredbe o strancima (4-9)

  • Odredbe za Levite i sveštenike (10-31)

 • 45

  • Sveto područje i grad (1-6)

  • Deo koji pripada poglavaru (7, 8)

  • Poglavari treba da budu pošteni (9-12)

  • Prilozi naroda i dužnosti poglavara (13-25)

 • 46

  • Prinosi i žrtve u određenim prilikama (1-15)

  • Nasleđivanje poglavarevog poseda (16-18)

  • Mesta za kuvanje žrtava (19-24)

 • 47

  • Reka izvire iz hrama (1-12)

   • Reka postaje sve dublja (2-5)

   • Vode Mrtvog mora postaju zdrave (8-10)

   • Močvare neće ozdraviti (11)

   • Plod drveća za jelo, a lišće za lek (12)

  • Granice zemlje (13-23)

 • 48

  • Podela zemlje (1-29)

  • 12 gradskih vrata (30-35)

   • „Grad će se zvati ’Jehova je tu‘ “ (35)