Jezdra 8:1-36

  • Popis onih koji kreću na put s Jezdrom (1-14)

  • Pripreme za putovanje (15-30)

  • Polazak iz Vavilona i dolazak u Jerusalim (31-36)

8  Ovo su poglavari plemenskih porodica i ovo je rodoslovni zapis onih koji su pošli sa mnom iz Vavilona za vreme vladavine kralja Artakserksa:+  od Finesovih sinova*+ Girsam; od Itamarovih sinova+ Danilo; od Davidovih sinova Hatus;  od Sehanijinih sinova i od Farosovih sinova Zaharija, i s njim upisanih 150 muškaraca;  od Fat-Moavovih sinova+ Elioinaj, Zerajin sin, i s njim 200 muškaraca;  od Zatujevih sinova+ Sehanija, Jazilov sin, i s njim 300 muškaraca;  od Adinovih sinova+ Eved, Jonatanov sin, i s njim 50 muškaraca;  od Elamovih sinova+ Jesaja, Atalijin sin, i s njim 70 muškaraca;  od Sefatijinih sinova+ Zevadija, Mihailov sin, i s njim 80 muškaraca;  od Joavovih sinova Avdija, Jehilov sin, i s njim 218 muškaraca; 10  od Vanijevih sinova Selomit, Josifijin sin, i s njim 160 muškaraca; 11  od Vivajevih sinova+ Zaharija, Vivajev sin, i s njim 28 muškaraca; 12  od Azgadovih sinova+ Joanan, Akatanov sin, i s njim 110 muškaraca; 13  poslednji od Adonikamovih sinova,+ poimence: Elifelet, Jeilo i Semaja, i s njima 60 muškaraca; 14  i od Vigvajevih sinova+ Gutaj i Zavud, i s njima 70 muškaraca. 15  Okupio sam ih na reci koja teče prema Avi+ i tamo smo bili ulogoreni tri dana. Ali kada sam pregledao narod i sveštenike, nisam našao nijednog Levita. 16  Zato sam poslao po poglavare Elijezera, Arila, Semaju, Elnatana, Jariva, Elnatana, Natana, Zahariju i Mesulama i po učitelje Jojariva i Elnatana. 17  Dao sam im zapovest za Ida, koji je poglavar u mestu Kasifiji. Rekao sam im da kažu Idu i njegovoj braći, hramskim slugama* u Kasifiji, da nam dovedu sluge za dom našeg Boga. 18  Pošto je naš dobri Bog bio s nama*, doveli su nam Sereviju+ – razboritog čoveka od sinova Malija,+ koji je bio unuk Izraelovog sina Levija – kao i njegove sinove i njegovu braću, ukupno 18 muškaraca. 19  Doveli su i Asaviju i s njim Jesaja od Merarijevih potomaka,+ njegovu braću i njihove sinove, ukupno 20 muškaraca. 20  Bilo je i 220 hramskih slugu, koje su David i knezovi dali u službu Levitima, i oni su bili poimence određeni. 21  Zatim sam tamo, na reci Avi, oglasio post da bismo se ponizili pred našim Bogom i da bismo ga molili da nas vodi na našem putu i da štiti nas, našu decu i sve naše blago. 22  Bilo me je sramota da tražim od kralja vojsku i konjanike da nas putem štite od neprijatelja, jer smo rekli kralju: „Naš dobri Bog je sa svima* koji ga traže,+ a njegov silni gnev je protiv svih onih koji ga ostavljaju.“+ 23  Zato smo postili i molili se svom Bogu za to, i on je uslišio našu usrdnu molitvu.+ 24  Tada sam od svešteničkih poglavara izdvojio dvanaestoricu: Sereviju, Asaviju+ i s njima desetoricu njihove braće. 25  Izmerio sam im srebro, zlato i razne predmete, prilog koji su za dom našeg Boga dali kralj, njegovi savetnici, njegovi knezovi i svi Izraelci koji su se tamo našli.+ 26  Izmerio sam im i predao na ruke 650 talanata* srebra, 100 srebrnih predmeta u vrednosti od dva talanta, 100 talanata zlata, 27  20 malih zlatnih činija u vrednosti od 1 000 darika* i dva predmeta od finog blistavocrvenog bakra, koja su bila skupocena kao zlato. 28  Tada sam im rekao: „Vi ste sveti pred Jehovom+ i ovi predmeti su sveti, i ovo srebro i zlato su dobrovoljni prinos Jehovi, Bogu vaših predaka. 29  Dobro to čuvajte dok sve ne izmerite pred svešteničkim i levitskim poglavarima i pred knezovima Izraelovih plemenskih porodica u Jerusalimu,+ u prostorijama* Jehovinog doma.“ 30  Tako su sveštenici i Leviti uzeli izmereno srebro, zlato i predmete da bi sve to odneli u Jerusalim, u dom našeg Boga. 31  Dvanaestog dana prvog meseca+ krenuli smo od reke Ave+ na put u Jerusalim, a naš Bog je bio s nama i štitio nas je od neprijatelja i razbojnika. 32  Tako smo stigli u Jerusalim+ i tamo smo ostali tri dana. 33  Četvrtog dana smo izmerili srebro, zlato i predmete u domu našeg Boga+ i predali ih Merimotu,+ sinu sveštenika Urije, s kojim je bio Eleazar, Finesov sin. S njima su bili i Leviti Jozavad,+ Isusov sin, i Noadija, Vinujev sin.+ 34  Sve je bilo izbrojano i izmereno, i zapisana je ukupna težina. 35  Oni koji su došli iz zarobljeništva, povratnici iz izgnanstva, prineli su žrtve paljenice Izraelovom Bogu: 12 junaca+ za ceo Izrael, 96 ovnova,+ 77 muških jaganjaca, 12 jaraca+ kao žrtvu za greh. Sve su to prineli kao žrtvu paljenicu Jehovi.+ 36  Zatim smo kraljeve naredbe+ predali kraljevim satrapima* i namesnicima područja zapadno od Eufrata*,+ i oni su podupirali narod i dom pravog Boga.+

Fusnote

U ovom poglavlju reč „sinovi“ može da znači i „potomci“.
Ili: „Netinejima“. Doslovno: „darovanima“.
Doslovno: „dobra ruka našeg Boga bila nad nama“.
Doslovno: „Dobra ruka našeg Boga je nad svima“.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Darik je bio persijski zlatnik. Videti Dodatak B14.
Ili: „trpezarijama“.
Ili: „s druge strane reke“.