Jezdra 7:1-28

  • Jezdra dolazi u Jerusalim (1-10)

  • Artakserksovo pismo Jezdri (11-26)

  • Jezdra slavi Jehovu (27, 28)

7  Posle tih događaja, za vreme vladavine persijskog kralja Artakserksa,+ došao je Jezdra*.+ On je bio sin Seraje,+ sina Azarije, sina Helkije,+  sina Saluma, sina Sadoka, sina Ahitova,  sina Amarije, sina Azarije,+ sina Merajota,  sina Zeraje, sina Ozija, sina Vukija,  sina Avisuje, sina Finesa,+ sina Eleazara,+ sina Arona,+ svešteničkog poglavara.  Taj Jezdra je došao iz Vavilona. On je bio pisar dobro upućen u Mojsijev zakon*,+ koji je dao Jehova, Izraelov Bog. Kralj mu je dao sve što je tražio, jer je Jehova, njegov Bog, bio uz njega*.  Neki od Izraelaca, od sveštenika, Levita,+ pevača,+ vratara+ i hramskih slugu*+ otišli su u Jerusalim sedme godine vladavine kralja Artakserksa.  A Jezdra je došao u Jerusalim petog meseca, sedme godine vladavine tog kralja.  Prvog dana prvog meseca krenuo je iz Vavilona, a prvog dana petog meseca stigao je u Jerusalim, jer je njegov dobri Bog bio uz njega.+ 10  Jezdra je odlučio u svom srcu* da istražuje Jehovin zakon, da postupa po njemu+ i da njegovim propisima i naredbama poučava narod u Izraelu.+ 11  Ovo je prepis pisma koje je kralj Artakserks dao Jezdri, svešteniku i pisaru, dobrom poznavaocu zapovesti i propisa* koje je Jehova dao Izraelu: 12  * „Artakserks,+ kralj nad kraljevima, svešteniku Jezdri, prepisivaču Zakona Boga nebeskog: Mir tebi! 13  Izdao sam naredbu: Ko god u mom kraljevstvu od izraelskog naroda i njegovih sveštenika i Levita želi da pođe s tobom u Jerusalim, neka ide.+ 14  Jer tebe šalju kralj i njegovih sedam savetnika da ispitaš da li se Zakon tvog Boga, koji ti je poveren*, primenjuje u Judi i Jerusalimu, 15  i da odneseš srebro i zlato koje su kralj i njegovi savetnici dobrovoljno dali Izraelovom Bogu, koji prebiva u Jerusalimu, 16  i sve srebro i zlato koje ćeš prikupiti u celoj vavilonskoj pokrajini, zajedno s poklonom koji narod i sveštenici dobrovoljno daju za dom svog Boga u Jerusalimu.+ 17  Tim novcem odmah kupi junce,+ ovnove,+ jaganjce+ i sve što je potrebno za prinose od žita+ i prinose od vina*,+ pa sve to prinesi na oltaru doma vašeg Boga u Jerusalimu. 18  „Sa preostalim srebrom i zlatom ti i tvoja braća učinite onako kako smatrate da je dobro, po volji svog Boga. 19  Sve posude koje si dobio za službu u domu svog Boga odnesi pred Boga, koji prebiva u Jerusalimu.+ 20  I sve što još treba da nabaviš za dom tvog Boga podmiri iz kraljeve riznice.+ 21  „Ja, kralj Artakserks, izdao sam naredbu svim rizničarima na području zapadno od Eufrata*: Sve što sveštenik Jezdra,+ prepisivač Zakona Boga nebeskog, zatraži od vas, dajte mu bez odlaganja, 22  i do 100 talanata* srebra, 100 kora* pšenice, 100 bati* vina,+ 100 bati ulja,+ a soli+ neograničeno. 23  Neka se sve što naredi Bog nebeski revno izvrši za dom Boga nebeskog,+ da njegov gnev ne bi došao na kraljevu zemlju i na njegove sinove.+ 24  Još vam se daje na znanje da se nijednom svešteniku, Levitu, muzičaru,+ vrataru, hramskom slugi+ ni onome ko radi na Božjem domu ne sme nametnuti porez, danak+ ni putarina. 25  „A ti, Jezdra, po mudrosti koju ti je dao tvoj Bog, postavi poznavaoce zakona i sudije da sude celom narodu na području zapadno od Eufrata*, svima koji znaju zakone tvog Boga. A one koji ih ne znaju, vi poučite.+ 26  Svakoga ko se ne bude držao Zakona tvog Boga i kraljevog zakona treba odmah kazniti: pogubiti, prognati, novčano kazniti ili baciti u zatvor.“ 27  Neka je hvaljen Jehova, Bog naših predaka, koji je podstakao kralja* da ukrasi Jehovin dom u Jerusalimu!+ 28  A meni je pokazao vernu ljubav, tako da sam stekao naklonost kralja+ i njegovih savetnika+ i svih moćnih kraljevih knezova. Odvažio sam se* jer je moj Bog Jehova bio uz mene, pa sam okupio Izraelove poglavare da pođu sa mnom.

Fusnote

„Jezdra“ znači „pomoć“.
Ili: „On je bio vešt prepisivač Mojsijevog zakona“.
Doslovno: „jer je ruka Jehove, njegovog Boga, bila nad njim“.
Ili: „Netineja“. Doslovno: „darovanih“.
Ili: „pripremio svoje srce“.
Ili: „prepisivaču zapovesti i propisa“.
Tekst koji se nalazi u Jezdri 7:12-26 izvorno je napisan na aramejskom.
Doslovno: „koji ti je u ruci“.
Ili: „žrtve levanice“.
Ili: „s druge strane reke“.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Kor je iznosio 220 litara. Videti Dodatak B14.
Bat je iznosio 22 litra. Videti Dodatak B14.
Ili: „s druge strane reke“.
Doslovno: „stavio kralju u srce“.
Ili: „Dobio sam snagu“.