Jezdra 3:1-13

  • Ponovna izgradnja oltara i prinošenje žrtava (1-7)

  • Počinje izgradnja hrama (8, 9)

  • Položen temelj hrama (10-13)

3  Kada je došao sedmi mesec+ i kad su Izraelci* već bili u svojim gradovima, ceo narod se složno okupio u Jerusalimu.  Tada su Josedekov sin Isus+ i drugi sveštenici, kao i Salatilov sin+ Zorovavelj+ i njegova braća počeli da grade oltar Izraelovom Bogu kako bi mogli da na njemu prinose žrtve paljenice, kao što je zapisano u Zakonu+ dobijenom preko Božjeg sluge Mojsija.  Oni su podigli oltar na mestu gde je ranije bio, iako su se bojali okolnih naroda,+ i počeli su da na njemu prinose Jehovi žrtve paljenice, jutarnje i večernje žrtve paljenice.+  Proslavili su Praznik senica*, kao što je zapisano,+ i prinosili su onoliko žrtava paljenica koliko je bilo propisano za svaki dan.+  Zatim su prinosili redovne žrtve paljenice,+ žrtve za dane mladog meseca+ i žrtve za sve posvećene Jehovine praznike,+ kao i žrtve svih onih koji su spremno donosili dobrovoljni prinos+ Jehovi.  Od prvog dana sedmog meseca+ prinosili su Jehovi žrtve paljenice, iako temelj Jehovinog hrama još nije bio položen.  Klesarima+ i drugim zanatlijama+ davali su novac, a Sidoncima i Tircima hranu, piće i ulje kako bi kedrovo drvo s Livana prevezli morem do Jope,+ uz odobrenje persijskog kralja Kira.+  Druge godine nakon što su došli u Jerusalim, drugog meseca, Salatilov sin Zorovavelj, Josedekov sin Isus i njihova ostala braća, sveštenici i Leviti, kao i svi drugi koji su se iz zarobljeništva vratili u Jerusalim,+ počeli su da grade dom pravog Boga. Levite od 20 godina pa naviše postavili su da nadgledaju radove na Jehovinom domu.  Tako su se Isus, njegovi sinovi i njegova braća i Kadmilo i njegovi sinovi, koji su bili Judini* potomci, udružili da nadgledaju one koji su radili na domu pravog Boga. Pomagali su im Inadadovi sinovi,+ kao i njihovi sinovi i njihova braća, Leviti. 10  Kada su graditelji položili temelj Jehovinog hrama,+ došli su sveštenici u službenoj odeći, s trubama,+ i Leviti, Asafovi potomci, s činelama, da hvale Jehovu onako kako je odredio izraelski kralj David.+ 11  Počeli su naizmenično da pevaju+ hvaleći Jehovu i zahvaljujući mu: „On je dobar, njegova verna ljubav prema Izraelu traje večno.“+ Zatim je ceo narod počeo glasno da kliče hvaleći Jehovu, jer je bio položen temelj Jehovinog doma. 12  Mnogi sveštenici, Leviti i poglavari plemenskih porodica – stari ljudi koji su videli prethodni dom+ – na sav glas su plakali dok su gledali kako se polaže temelj ovog doma, dok su mnogi drugi iz sveg glasa klicali od radosti.+ 13  Tako narod nije mogao da razlikuje radosno klicanje od plača, jer je narod toliko glasno klicao da se vika čula nadaleko.

Fusnote

Doslovno: „Izraelovi sinovi“.
Ili: „privremenih skloništa“.
Reč je o Judi koji je bio Levit. U Jzd 2:40 se naziva Oduja, a u Ne 7:43 Odavija.