Jezdra 1:1-11

  • Kralj Kir izdaje naredbu da se ponovo sagradi hram (1-4)

  • Pripreme za povratak izgnanika iz Vavilona (5-11)

1  Prve godine vladavine Kira,+ kralja Persije, da bi se ispunila Jehovina reč objavljena preko Jeremije,+ Jehova je podstakao* persijskog kralja Kira da po celom svom kraljevstvu usmeno i pismeno+ objavi sledeće:  „Ovako kaže persijski kralj Kir: ’Jehova, Bog nebeski, dao mi je sva zemaljska kraljevstva+ i zapovedio mi da mu sagradim dom u Jerusalimu+ u Judi.  Ko god među vama pripada njegovom narodu, neka njegov Bog bude s njim. Neka ide u Jerusalim u Judi i neka ponovo sagradi dom Jehove, Izraelovog Boga – pravog Boga – čiji je dom bio u Jerusalimu*.  Svakome ko živi kao stranac+ u nekom mestu neka ljudi iz tog mesta pomognu, dajući mu srebro, zlato, druga dobra i stoku, kao i dobrovoljne prinose za dom pravog Boga+ u Jerusalimu.‘ “  Tada su poglavari Judinih i Venijaminovih plemenskih porodica, sveštenici i Leviti – svi koje je podstakao* pravi Bog – krenuli da ponovo sagrade Jehovin dom u Jerusalimu.  A svi koji su bili oko njih pomogli su im tako što su im dali predmete od srebra i zlata, druga dobra, stoku i dragocenosti, kao i dobrovoljne prinose za Božji dom.  Kralj Kir je takođe naredio da im se daju predmeti koji su pripadali Jehovinom domu, a koje je Navuhodonosor ranije odneo iz Jerusalima i stavio u dom svog boga.+  Persijski kralj Kir je odredio da se iznesu pod nadzorom rizničara Mitridata, koji ih je popisao i predao Judinom poglavaru Sasavasaru*.+  Bilo ih je ovoliko: 30 zlatnih korpi, 1 000 srebrnih korpi, 29 rezervnih posuda, 10  30 malih zlatnih činija, 410 malih srebrnih činija i 1 000 drugih predmeta. 11  Ukupno je bilo 5 400 zlatnih i srebrnih predmeta. Sasavasar je sve to poneo kad su se izgnanici+ vraćali iz Vavilona u Jerusalim.

Fusnote

Doslovno: „podstakao duh“.
Ili možda: „koji je u Jerusalimu“.
Doslovno: „svi čiji je duh podstakao“.
Moguće je da je reč o Zorovavelju koji se spominje u Jzd 2:2; 3:8.