Jeremija 49:1-39

  • Proročanstvo o Amonu (1-6)

  • Proročanstvo o Edomu (7-22)

    • Edom više neće postojati (17, 18)

  • Proročanstvo o Damasku (23-27)

  • Proročanstvo o Kidaru i Asoru (28-33)

  • Proročanstvo o Elamu (34-39)

49  Ovako kaže Jehova o Amoncima:+ „Zar Izrael nema sinova? Zar nema naslednika? Zašto je Malhom+ zauzeo Gadovu zemlju+ i zašto njegov narod živi u Izraelovim gradovima?“   „’Zato dolaze dani‘, kaže Jehova,’kada ću oglasiti znak za rat* protiv amonskog+ grada Rave.+ Od nje će ostati gomila ruševina,a njeni okolni gradovi biće spaljeni.‘ ’Tada će Izrael vladati nad onima koji su mu oteli zemlju‘,+ kaže Jehova.   ’Gorko plači, Esevone, jer je Gaj opustošen. Jadikujte, gradovi oko Rave. Obucite se u kostret, naričite i lutajte među kamenim torovima,jer će Malhom otići u izgnanstvosa svojim sveštenicima i svojim knezovima.+   Zašto se hvališ svojim dolinama,svojom plodnom ravnicom, neverna kćeri,ti koja se uzdaš u svoje blagoi govoriš: „Ko će me napasti?“ ‘ “   „’Navešću sve koji su oko tebe da ti nanesu strašnu nevolju‘,kaže Svevišnji Gospod, Jehova nad vojskama. ’Bićete rasuti na sve stranei niko neće sakupiti begunce.‘ “    „’Ali posle ću sakupiti zarobljene Amonce‘, kaže Jehova.“  Ovako kaže Jehova nad vojskama o Edomu: „Zar više nema mudrosti u Temanu?+ Zar razboriti više ne znaju da daju dobre savete? Zar je njihova mudrost postala beskorisna*?   Okrenite se i bežite! Siđite u dubine da se sklonite, stanovnici Dedana!+ Jer ću Isavu naneti nevoljukada dođe vreme da ga kaznim.   Kada bi ti došli berači grožđa,zar ne bi ostavili nešto za pabirčenje? Kad bi noću kod tebe došli lopovi,zar ne bi pokrali samo ono što bi želeli?+ 10  Ali ja ću ogoliti Isava. Otkriću njegova skloništa,tako da neće moći da se sakrije. Njegova deca, braća i susedi biće uništeni,+a njega više neće biti.+ 11  Ostavi mi svoju siročad*i ja ću im sačuvati život.Tvoje udovice će se uzdati u mene.“ 12  Jer ovako kaže Jehova: „Ako oni kojima nije dosuđeno da piju čašu mog gneva moraju da je ispiju, zar ćeš ti proći nekažnjeno? Nećeš ostati bez kazne, nego ćeš morati da piješ.“+ 13  „Jer zaklinjem se samim sobom“, kaže Jehova, „da će Vosora biti opustošena i da će postati strašan prizor,+ da će joj se podsmevati i spominjati je u kletvama, a svi njeni gradovi biće pretvoreni u večnu pustoš.“+ 14  Čuo sam vest od Jehove,poslanik je otišao među narode da kaže: „Sakupite se i napadnite ga!Pripremite se za bitku!“+ 15  „Evo, učinio sam te neznatnim među narodima,prezrenim među ljudima.+ 16  Strah koji si drugima ulivaoi oholost tvog srca prevarili su te,tebe koji se skrivaš među stenamai živiš na najvišem brdu. Iako poput orla visoko gradiš svoje gnezdo,oboriću te odande“, kaže Jehova. 17  „Edom će postati strašan prizor.+ Svako ko prođe pored njega zaprepašćeno će gledati i rugaće mu se* zbog svih njegovih nevolja. 18  Kao što su bili razoreni Sodom i Gomora i gradovi oko njih,+ tako će biti i s njim“, kaže Jehova. „Niko neće tamo živeti, nijedan čovek* se neće u njemu naseliti.+ 19  „Evo, neprijatelj će izaći kao lav+ iz jordanskih šumaraka i napašće one na sigurnom pašnjaku. U trenu ću naterati Edom da pobegne iz svoje zemlje. Postaviću nad njegovom zemljom onoga koji je izabran. Jer ko je kao ja i ko će me izazvati? Koji pastir može opstati preda mnom?+ 20  Zato čujte šta je Jehova odlučio protiv Edoma i šta je zamislio protiv stanovnika Temana:+ Najmanji iz stada biće odvučeni. On će opustošiti njihovo prebivalište zbog njihovih dela.+ 21  Od zvuka njihovog pada zemlja se zatresla. Vika se čuje, odjekuje sve do Crvenog mora.+ 22  Evo, neprijatelj će se kao orao podići i obrušiće se,+raširiće svoja krila nad Vosorom.+ Tog dana srce edomskih ratnikabiće kao srce žene koja se porađa.“ 23  O Damasku:+ „Emat+ i Arfad su se osramotilijer su čuli lošu vest. Obuzeo ih je strah. More je uznemireno, ne može se smiriti. 24  Damask je izgubio hrabrost. Okrenuo se i dao u beg, ali strah ga je spopao. Teskoba i bolovi su ga obuzelikao ženu koja se porađa. 25  Kako to da nije napušten slavni grad,grad veselja? 26  Njegovi mladići će popadati po njegovim trgovimai tog dana će izginuti svi ratnici“, kaže Jehova nad vojskama. 27  „Zapaliću zidine Damaskai vatra će progutati Ven-Adadove tvrđave.“+ 28  Ovako kaže Jehova za Kidar+ i za asorska kraljevstva koja je porazio vavilonski kralj Navuhodonosor: „Spremite se i napadnite Kidari uništite sinove Istoka! 29  Oduzmite im šatore i stada,šatorska platna i sve njihove stvari. Odvedite im kamile.Ljudi će im vikati: ’Strah je posvuda!‘ “ 30  „Bežite, idite daleko! Siđite u dubine da se tamo sklonite, stanovnici Asora“, kaže Jehova. „Jer je vavilonski kralj Navuhodonosor skovao plan protiv vasi smislio je kako će vam naneti nevolju.“ 31  „Spremite se i napadnite narod koji živi u mirui bez straha!“, kaže Jehova. „Nema on ni vrata ni prevornice i živi sam. 32  Njihove kamile će postati plen,njihova mnogobrojna stoka biće oteta. Rasuću ih na sve strane*,one koji briju kosu na slepoočnicama,+i naneću im nevolju sa svih strana“, kaže Jehova. 33  „Asor će postati jazbina šakala,biće večna pustoš. Niko neće tamo živeti,nijedan čovek se neće u njemu naseliti.“ 34  Jehova je uputio ovu reč proroku Jeremiji o Elamu,+ na početku vladavine Judinog kralja Sedekije:+ 35  „Ovako kaže Jehova nad vojskama: ’Slomiću Elamov luk,+ oslonac njegove moći. 36  Dovešću na Elam četiri vetra s četiri kraja neba. Rasejaću Elamce u sve te vetrove, i neće biti naroda u koji ih neću rasejati.‘ “ 37  „Nateraću Elamce da drhte pred svojim neprijateljima, pred onima koji žele da ih pobiju. Naneću im nevolju, izliću na njih svoj žestoki gnev“, kaže Jehova. „Poslaću na njih mač da ih istrebim.“ 38  „Postaviću svoj presto u Elamu+ i uništiću njegovog kralja i njegove knezove“, kaže Jehova. 39  „Ali u poslednjim danima ću sakupiti zarobljene Elamce“, kaže Jehova.

Fusnote

Ili možda: „ratni poklič“.
Doslovno: „istrunula“.
Ili: „decu bez oca“.
Doslovno: „zviždaće“.
Ili: „sin čovečji“.
Doslovno: „u sve vetrove“.