Jeremija 31:1-40

  • Preostali Izraelci će ponovo naseliti zemlju (1-30)

    • Rahela plače za svojom decom (15)

  • Novi savez (31-40)

31  „U to vreme“, kaže Jehova, „biću Bog svim izraelskim porodicama, a oni će biti moj narod.“+   Ovako kaže Jehova: „Narod koji nije poginuo od mača našao je milost u pustinji.Izrael je išao prema svom mestu odmora.“   Izdaleka mi se pojavio Jehova i rekao mi: „Volim te večnom ljubavlju. Zato te i privlačim svojom vernom ljubavlju.*+   Opet ću te sazidati i bićeš sazidana.+ Opet ćeš uzeti svoje daire, izraelska device,i radosno ćeš igrati*.+   Opet ćeš posaditi vinograde na samarijskim brdima.+Vinogradari će ih saditi i ješće njihov rod.+   Jer dolazi dan kada će stražari na Jefremovim brdima vikati: ’Ustanite, popnimo se na Sion, k Jehovi, svom Bogu!‘ “+   Jer ovako kaže Jehova: „Kličite radosno Jakovu, kličite radosno jer ste prvi među narodima.+ Objavljujte to! Hvalite Boga i govorite:’Jehova, spasi svoj narod, preostale Izraelce.‘+   Ja ću ih dovesti iz severne zemlje,+ sakupiću ih iz najdaljih krajeva zemlje.+ Među njima će biti slepi i hromi,+trudnice i porodilje, svi zajedno. Kao veliko mnoštvo* vratiće se ovamo.+   Doći će plačući,+ Moliće za milost, a ja ću ih voditi. Vodiću ih na potoke*+ravnim putem na kom se neće spoticati. Jer ja sam Izraelov Otac, a Jefrem je moj prvenac.“+ 10  Narodi, čujte Jehovinu reči objavite je po dalekim ostrvima. Recite:+ „Onaj koji je rasejao Izrael opet će ga sakupiti i čuvaće ga kao što pastir čuva svoje stado.+ 11  Jer će Jehova otkupiti Jakova+i izbaviće ga iz ruku onoga koji je jači od njega.+ 12  Oni će doći i radosno će klicati na sionskom uzvišenju+i blistaće zbog Jehovine dobrote*,zbog žita, mladog vina+ i ulja,zbog jaganjaca i teladi.+ Oni će biti kao dobro navodnjen vrt,+nikad više neće klonuti.“+ 13  „Tada će devojke radosno igrati,a i mladići će igrati sa starcima.+ Njihovu tugu ću pretvoriti u radost.+ Utešiću ih i razveseliću ih da ne tuguju.+ 14  Daću sveštenicima obilje hranei moj narod će se nasititi mojom dobrotom“,+ kaže Jehova. 15  „Ovako kaže Jehova: ’U Rami se čuje glas,+ naricanje i gorko plakanje. Rahela plače za svojim sinovima*.+ Ne želi da se utešijer njenih sinova više nema.‘ “+ 16  Ovako kaže Jehova: „’Ne plači više i nemoj liti suzejer će tvoja dela biti nagrađena‘, kaže Jehova. ’Oni će se vratiti iz neprijateljske zemlje.‘+ 17  „’Ima nade za tebe u budućnosti‘,+ kaže Jehova, ’tvoji sinovi će se vratiti u svoju zemlju.‘ “+ 18  „Dobro čujem kako Jefrem jadikuje:’Ti si me ukorio i ja sam primio ukorkao još neukroćeno tele. Vrati me k sebi i ja ću ti se rado vratiti,jer ti si Jehova, moj Bog. 19  Kad sam ti se vratio, bilo mi je žao zbog mojih dela.+Kad si me urazumio, rastužio sam se*. Stidim se i sramota me je+zbog greha iz mladosti.‘ “ 20  „Zar Jefrem nije moj dragi sin, moje voljeno dete?+ Jer koliko god da govorim protiv njega, ipak ću ga se setiti. Zato me srce boli* zbog njega.+ Zaista ću mu se smilovati“, kaže Jehova.+ 21  „Postavi sebi putokaze,postavi znakove.+ Pazi na put, na stazu kojom treba da ideš.+ Vrati se, izraelska device. Vrati se u svoje gradove. 22  Dokle ćeš lutati, neverna kćeri? Jer Jehova je stvorio nešto novo na zemlji: žena će saletati muškarca.“ 23  Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: „Kada sakupim njihov zarobljeni narod, opet će se u Judinoj zemlji i u njenim gradovima ovako govoriti: ’Neka te Jehova blagoslovi, sveta goro,+ ti u kojoj boravi pravednost!‘+ 24  U Judi će zajedno živeti stanovnici gradova, ratari i pastiri.+ 25  Jer ću okrepiti umornog, nahraniću svakog ko je klonuo od gladi.“+ 26  Tada sam se probudio i otvorio oči, a san mi je bio sladak. 27  „Evo, dolaze dani“, kaže Jehova, „kad ću u Izraelu i Judi posejati seme* ljudi i seme stoke.“+ 28  „Kao što sam ranije tražio prilike da ih iščupam, porušim, razorim, uništim i oštetim,+ tako ću sada tražiti prilike da ih izgradim i posadim“,+ kaže Jehova. 29  „U to vreme se više neće govoriti: ’Očevi su jeli kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi.‘+ 30  Naprotiv, ko god bude jeo kiselo grožđe, njemu će trnuti zubi. Svako će umreti za svoj prestup.“ 31  „Evo, dolaze dani“, kaže Jehova, „kad ću sa izraelskim narodom i s Judinim narodom sklopiti novi savez.+ 32  Taj savez neće biti kao onaj koji sam sklopio s njihovim precima onog dana kad sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz Egipta,+ ’moj savez koji su oni raskinuli,+ iako sam ja bio njihov pravi gospodar*‘, kaže Jehova.“ 33  „Jer ovo je savez koji ću sklopiti sa izraelskim narodom posle tih dana“, kaže Jehova. „Staviću svoj zakon u njih+ i upisaću ga u njihova srca.+ Biću njihov Bog i oni će biti moj narod.“+ 34  „Niko više neće učiti svog bližnjeg ni svog brata, govoreći: ’Upoznajte Jehovu!‘+ Jer će me svi poznavati, od najmanjeg do najvećeg“,+ kaže Jehova. „Oprostiću im njihov prestup i više se neću sećati njihovog greha.“+ 35  Ovako kaže Jehova,koji daje sunce da svetli danjui koji je postavio zakone* mesecu i zvezdama da svetle noću,koji komeša more i podiže bučne talase,kome je ime Jehova nad vojskama:+ 36  „’Ako bi ti propisi prestali da važe‘, kaže Jehova,’Izraelovi potomci bi za sva vremena prestali da postoje kao narod preda mnom.‘ “+ 37  Ovako kaže Jehova: „’Kad bi se nebo moglo izmeriti i kad bi se temelji zemlje mogli istražiti, onda bih i ja mogao odbaciti sve Izraelove potomke zbog svega što su učinili‘, kaže Jehova.“+ 38  „Evo, dolaze dani“, kaže Jehova, „kad će se Jehovi izgraditi grad+ od Ananilove kule+ do Ugaonih vrata.+ 39  Merno uže+ će se rastegnuti pravo do brda Gariva i okrenuće se prema Goatu. 40  Cela dolina u koju se bacaju leševi i pepeo*, i sva polja* do doline Kedron,+ sve do ugla Konjskih vrata+ na istoku, biće sveta Jehovi.+ Više nikada neće biti uništeni niti razoreni.“

Fusnote

Ili: „Zato ti i dalje pokazujem vernu ljubav“.
Ili: „igraćeš s onima koji se smeju“.
Ili: „skupština“. Videti Rečnik pojmova.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „zbog svega dobrog što dolazi od Jehove“.
Ili: „decom“.
Doslovno: „udario sam se po bedru“.
Ili: „Zato mi se utroba uznemirila“.
Ili: „potomstvo“.
Ili možda: „njihov muž“.
Ili: „odredbe“.
Ili: „masni pepeo“, to jest pepeo natopljen mašću životinja koje su prinošene na žrtvu.
Ili: „terasasta polja“.