Jeremija 23:1-40

  • Dobri i loši pastiri (1-4)

  • Spokojan život pod vlašću pravednog kralja (5-8)

  • Lažni proroci osuđeni (9-32)

  • „Jehovino breme“ (33-40)

23  „Teško pastirima koji uništavaju i rasteruju ovce s mog pašnjaka!“, kaže Jehova.+  Zato Jehova, Izraelov Bog, ovako kaže pastirima svog naroda: „Vi ste rasterali moje ovce, rasejali ste ih i niste brinuli o njima.“+ „Zato ću vas kazniti zbog vaših zlih dela“, kaže Jehova.  „Onda ću sakupiti svoje preostale ovce iz svih zemalja po kojima sam ih rasejao+ i vratiću ih na njihov pašnjak,+ i one će biti plodne i namnožiće se.+  Daću im pastire koji će dobro brinuti o njima.+ Više se ničega neće bojati ni plašiti i nijedna se neće izgubiti“, kaže Jehova.  „Evo, dolaze dani“, kaže Jehova, „kada ću na presto postaviti pravednog kralja iz Davidove loze*.+ On će vladati zemljom+ i postupaće razborito, pravedno i pošteno.+  U njegovim danima, Juda će se spasti+ a Izrael će živeti bez straha.+ A on će se zvati ’Jehova je naša pravednost‘.“+  „Ali dolaze dani“, kaže Jehova, „kad se više neće govoriti: ’Zaklinjem se Jehovom, živim Bogom, koji je izraelski narod izveo iz Egipta‘,+  nego: ’Zaklinjem se Jehovom, živim Bogom, koji je Izraelove potomke izveo iz severne zemlje i iz svih zemalja po kojima ih je rasejao i koji ih je vratio u njihovu zemlju‘. Oni će živeti u svojoj zemlji.“+  A zbog proroka srce mi je slomljeno u grudima. Sve moje kosti drhte. Zbog Jehove i njegovih svetih rečinalik sam pijanom čoveku,čoveku koga je savladalo vino. 10  Jer je zemlja puna preljubnika.+Zemlja tuguje jer je prokleta,+sasušili su se pašnjaci u pustoj zemlji.+ Zlo je ono što rade, zloupotrebljavaju svoju moć. 11  „Uprljali su se* i prorok i sveštenik.+ Njihovu zlobu nalazim čak i u svom domu“,+ kaže Jehova. 12  „Zato će njihova staza postati klizava i mračna.+Biće gurnuti i pašće. Jer ću im naneti nevoljuone godine kad ih pozovem na odgovornost“, kaže Jehova. 13  „Kod samarijskih proroka+ video sam odvratna dela. Prorokuju u Valovo imei odvode moj narod, Izrael, na stranputicu. 14  I kod jerusalimskih proroka video sam strašne stvari. Čine preljubu+ i govore laž.+Podržavaju* zločincei ne prestaju da čine zlo. Svi su mi oni kao Sodom,+a stanovnici Jerusalima kao Gomora.“+ 15  Zato ovako kaže Jehova nad vojskama protiv tih proroka: „Nateraću ih da jedu peleni daću im da piju zatrovanu vodu.+ Jer se od jerusalimskih proroka širi otpadništvo po svoj zemlji.“ 16  Ovako kaže Jehova nad vojskama: „Ne slušajte reči proroka koji vam prorokuju.+ Oni vas obmanjuju.* Govore vam vizije koje su sami smislili*,+a ne ono što dolazi iz Jehovinih usta.+ 17  Onima koji me preziru stalno govore:’Jehova je rekao: „Imaćete mir.“ ‘+ Svakome ko tvrdoglavo sledi svoje srce kažu:’Neće vas zadesiti nikakva nevolja.‘+ 18  Jer ko je bio među Jehovinim bliskim prijateljima,pa je mogao da vidi i da čuje njegovu reč? Ko je obratio pažnju na njegovu reč da bi je čuo? 19  Evo, Jehovin gnev će poput oluje silno navaliti na zle,poput vihora će se obrušiti na njihovu glavu.+ 20  Jehovin gnev se neće stišatidok on ne izvrši i ne ostvari ono što je naumio u srcu. U poslednjim danima to ćete jasno razumeti. 21  Nisam poslao te proroke, a oni ipak trče. Nisam im govorio, a oni ipak prorokuju.+ 22  Ali da su bili među mojim bliskim prijateljima,tada bi mom narodu objavili moje rečii podstakli bi ga da prestane da čini zlo, da ostavi svoja zla dela.“+ 23  „Zar sam ja Bog samo kad sam blizu“, kaže Jehova, „zar nisam Bog i kad sam daleko?“ 24  „Može li se čovek sakriti na skrovito mesto, gde ga ja ne mogu videti?“,+ kaže Jehova. „Postoji li išta na nebu ili na zemlji što može da mi promakne?*“,+ kaže Jehova. 25  „Čujem kako proroci koji prorokuju laži u moje ime govore: ’Sanjao sam san! Sanjao sam san!‘+ 26  Dokle će proroci prorokovati laži? Oni prorokuju obmane koje su sami smislili*.+ 27  Svojim snovima koje pričaju jedan drugome žele da navedu moj narod da zaboravi moje ime, kao što su njihovi očevi zbog Vala zaboravili moje ime.+ 28  Neka prorok koji je sanjao san ispriča svoj san, ali onaj koji je čuo moju reč neka je verno prenosi.“ „Imaju li slama i žito nešto zajedničko?“, kaže Jehova. 29  „Zar moja reč nije kao vatra“,+ kaže Jehova, „i kao malj koji razbija stenu?“+ 30  „Zato ću kazniti te proroke“, kaže Jehova, „koji kradu moje reči jedan od drugoga.“+ 31  „Kazniću te proroke“, kaže Jehova, „koji iznose svoje reči, a govore: ’Ovo su Božje reči!‘ “+ 32  „Kazniću proroke koji objavljuju lažne snove“, kaže Jehova, „i koji svojim lažima i svojim hvalisanjem odvode moj narod na stranputicu.“+ „Ja ih nisam poslao, niti sam im išta zapovedio. Zato nisu ni od kakve koristi ovom narodu“,+ kaže Jehova. 33  „Kada te ovaj narod ili prorok ili sveštenik upitaju: ’Šta je Jehovino breme*?‘, odgovori im: ’„Vi ste breme i ja ću vas odbaciti!“,+ kaže Jehova.‘ 34  Ako neki prorok ili sveštenik ili neko iz naroda kaže: ’Ovo je Jehovino breme!‘, kazniću tog čoveka i njegov dom. 35  Svako od vas govori svom bližnjem i svom bratu: ’Šta je Jehova odgovorio? Šta je Jehova rekao?‘ 36  Ali ne pominjite više Jehovino breme, jer je svakome breme njegova sopstvena reč, a vi izvrćete reči živog Boga, Jehove nad vojskama, našeg Boga. 37  „Ovako reci proroku: ’Šta ti je Jehova odgovorio? Šta je Jehova rekao? 38  Ako i dalje budete govorili: „Jehovino breme!“, ovako kaže Jehova: „Pošto govorite: ’Ova reč je Jehovino breme‘, iako sam vam rekao: ’Ne govorite: „Jehovino breme!“ ‘, 39  podići ću vas i odbaciću vas od sebe, i vas i grad koji sam dao vama i vašim precima. 40  Osramotiću vas i poniziću vas za sva vremena, i to se nikada neće zaboraviti.“ ‘ “+

Fusnote

Doslovno: „podići Davidu pravedan izdanak“.
Ili: „Postali su otpadnici“.
Doslovno: „Jačaju ruke“.
Ili: „Daju vam lažnu nadu“.
Doslovno: „koje dolaze iz njihovog srca“.
Ili: „Zar ja ne ispunjavam nebo i zemlju?“
Doslovno: „prevare iz svog srca“.
Ili: „teška poruka“. Hebrejska reč ima dvostruko značenje: „teška objava od Boga“ i „težak teret“. Ova igra reči upotrebljena je u stihovima 33-38.