Jakovljeva 2:1-26

  • Pristrasnost je greh (1-13)

    • Ljubav – kraljevski zakon (8)

  • Vera bez dela je mrtva (14-26)

    • Demoni veruju i drhte od straha (19)

    • Avraham nazvan Jehovinim prijateljem (23)

2  Braćo moja, zar je moguće da verujete u našeg slavnog Gospoda Isusa Hrista, a da ste istovremeno pristrasni?+  Jer ako na vaš sastanak dođe čovek sa zlatnim prstenjem i u raskošnoj odeći, a dođe i siromašan čovek u prljavoj odeći,  da li ukazujete poštovanje onome koji nosi raskošnu odeću i kažete mu: „Sedi ovde na dobro mesto“, a siromašnom čoveku kažete: „Ti ostani da stojiš“ ili „Sedi kod mojih nogu*“?+  Zar onda ne pravite razlike među sobom+ i zar niste postali sudije koje donose nepravedne* presude?+  Slušajte, moja voljena braćo. Zar nije Bog izabrao one koje svet smatra siromašnima da budu bogati u veri+ i da naslede Kraljevstvo, koje je obećao onima koji ga vole?+  A vi ste ponizili siromašnog. Zar nisu upravo bogati ti koji vas ugnjetavaju+ i odvlače pred sudove?  Zar ne hule baš oni na časno ime koje nosite?  Dakle, ako se držite kraljevskog zakona prema rečima iz Pisma: „Voli svog bližnjeg kao samog sebe“,+ dobro činite.  Ali ako ste pristrasni,+ vi činite greh, i taj zakon vas osuđuje kao prestupnike.+ 10  Jer ko god se u potpunosti drži Zakona, a onda prekrši samo jednu odredbu, kriv je kao da je sve prekršio.+ 11  Naime, onaj koji je rekao: „Ne učini preljubu“,+ takođe je rekao: „Ne ubij.“+ Dakle, ako ne učiniš preljubu, a ubiješ, prekršio si Zakon. 12  Govorite i postupajte kao oni koji očekuju da će im biti suđeno po zakonu koji vodi slobodne ljude*.+ 13  Jer čoveku koji nije milosrdan prema drugima sudiće se bez milosrđa.+ Milosrđe odnosi pobedu nad sudom. 14  Braćo moja, od kakve je koristi ako neko govori da ima veru, a to ne pokazuje delima?+ Može li ga takva vera spasti?+ 15  Ako brat ili sestra nemaju šta da obuku* i svakog dana oskudevaju u hrani, 16  a neko od vas im kaže: „Idite s mirom, ugrejte se i nasitite se“, ali im ne da ono što im je potrebno*, kakva je korist od toga?+ 17  Tako je i s verom – ako se ne pokazuje delima, mrtva je.+ 18  Ali neko bi mogao reći: „Ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću tebi delima pokazati svoju veru.“ 19  Ti veruješ da postoji jedan Bog, zar ne? Dobro činiš. Ali i demoni veruju i drhte od straha.+ 20  Nerazumni čoveče, kad ćeš shvatiti da je vera bez dela beskorisna? 21  Zar nije naš otac Avraham bio proglašen pravednim zbog svojih dela, kad je na oltar prineo svog sina Isaka?+ 22  Vidiš da je njegova vera bila očigledna u* njegovim delima i posredstvom njih se usavršila.+ 23  Tako su se ispunile reči iz Pisma: „Avraham je verovao Jehovi* i on ga je zbog toga smatrao pravednim“,+ i bio je nazvan Jehovinim* prijateljem.+ 24  Vidite da se čovek proglašava pravednim zbog dela, a ne samo zbog vere. 25  Zar nije i bludnica* Rava isto tako bila proglašena pravednom zbog dela, kad je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem?+ 26  Dakle, kao što je telo bez duha* mrtvo,+ tako je i vera bez dela mrtva.+

Fusnote

Doslovno: „kod oslonca za noge“.
Doslovno: „zle“.
Doslovno: „po zakonu slobode“.
Doslovno: „Ako su brat ili sestra goli“.
Ili: „ono što je potrebno njihovom telu“.
Doslovno: „delovala zajedno sa“.
Ili: „prostitutka“.
Ili: „daha; životne sile“.