Izlazak 9:1-35

  • Peta nevolja: pomor stoke (1-7)

  • Šesta nevolja: čirevi na ljudima i životinjama (8-12)

  • Sedma nevolja: grȁd (13-35)

    • Faraon će videti Božju moć (16)

    • Jehovino ime će se objaviti (16)

9  Tada je Jehova rekao Mojsiju: „Idi kod faraona i reci mu: ’Ovako kaže Jehova, Bog Jevreja: „Pusti moj narod da ide da mi služi.+  Ako ga ne pustiš, nego ga i dalje budeš sprečavao da ode,  Jehova će poslati veliku pošast+ na tvoju stoku u polju – na tvoje konje, magarce, kamile, goveda i ovce.+  Jehova će napraviti razliku između izraelske stoke i egipatske stoke, tako da ništa što pripada Izraelcima neće uginuti.“ ‘ “+  Osim toga, Jehova je odredio i vreme, rekavši: „Jehova će to sutra učiniti u ovoj zemlji.“  Jehova je sutradan to i učinio. Mnogo egipatske stoke je uginulo,+ a od izraelske stoke ništa nije uginulo.  Kad je faraon poslao svoje sluge da to provere, javili su mu da od izraelske stoke nije uginulo baš ništa. Međutim, faraon je ostao tvrdoglav* i nije pustio narod da ide.+  Posle toga, Jehova je rekao Mojsiju i Aronu: „Uzmite iz peći za cigle pune šake pepela, pa neka ga Mojsije pred faraonom baci uvis.  Od toga će po celom Egiptu nastati prah koji će na ljudima i na životinjama izazivati gnojne čireve u celom Egiptu.“ 10  Tako su oni uzeli pepeo iz peći za cigle i došli pred faraona. Mojsije je bacio pepeo uvis i od njega su i po ljudima i po životinjama izbijali gnojni čirevi. 11  Sveštenici koji se bave magijom nisu mogli da se pojave pred Mojsijem, jer su i njima izbili čirevi kao i svim ostalim Egipćanima.+ 12  Ali Jehova je dopustio da faraonu otvrdne srce i on nije poslušao Mojsija i Arona, kao što je Jehova i rekao Mojsiju da će se dogoditi.+ 13  Jehova je zatim rekao Mojsiju: „Ustani rano ujutru, izađi pred faraona i reci mu: ’Ovako kaže Jehova, Bog Jevreja: „Pusti moj narod da ide da mi služi. 14  Ako to ne učiniš, poslaću sve svoje nevolje na tebe*, na tvoje sluge i na tvoj narod, da bi znao da na celoj zemlji nema nikoga kao što sam ja.+ 15  Do sada sam već mogao da pružim ruku i da tebe i tvoj narod udarim pomorom, pa bih te zbrisao sa zemlje. 16  Ali poštedeo sam te da ti pokažem svoju moć i da se moje ime objavi po celoj zemlji.+ 17  Hoćeš li i dalje postupati oholo s mojim narodom, ne puštajući ga da ide? 18  Evo, sutra u ovo doba pustiću veoma velik grȁd, kakvog nije bilo u Egiptu od dana kad je nastao pa do danas. 19  Zato pošalji svoje sluge da sklone svu tvoju stoku i sve tvoje što je u polju. Svi ljudi i sve životinje koji se zateknu u polju i ne sklone se izginuće kad na njih padne grȁd.“ ‘ “ 20  Svi faraonovi dvorani koji su poverovali* Jehovinoj reči brzo su sklonili svoje sluge i svoju stoku na sigurno, 21  a oni koji nisu marili za ono što je Jehova rekao ostavili su svoje sluge i svoju stoku u polju. 22  Jehova je rekao Mojsiju: „Podigni ruku prema nebu da se grȁd sruči na ceo Egipat,+ na ljude i na životinje i na sve što raste na egipatskim poljima.“+ 23  Mojsije je podigao svoj štap prema nebu, a Jehova je poslao gromove i grȁd, i vatra* se spustila na zemlju. Jehova je učinio da grȁd pada na Egipat. 24  Grȁd je padao i munje su sevale. Tako velikog grȁda nikad nije bilo u Egiptu.+ 25  Grȁd je padao po celom Egiptu i pobio je sve što je bilo u polju, od čoveka do životinje. Uništio je sve što raste na poljima i polomio sve drveće.+ 26  Samo u Gesemu, zemlji u kojoj su živeli Izraelci, nije bilo grȁda.+ 27  Na kraju je faraon poslao po Mojsija i Arona, pa im je rekao: „Sada vidim da sam zgrešio. Jehova je pravedan, a ja i moj narod nismo u pravu. 28  Molite se Jehovi Bogu da prestanu gromovi i grȁd koje je poslao, pa ću vas pustiti da idete. Više vas niko neće sprečavati da odete odavde.“ 29  Mojsije mu je rekao: „Čim izađem iz grada, u molitvi ću raširiti ruke prema Jehovi. Gromovi će prestati i grȁd više neće padati, da bi ti spoznao da zemlja pripada Jehovi.+ 30  Ali znam da se ti i tvoje sluge ni tada nećete bojati Jehove Boga.“ 31  Grȁd je uništio lan i ječam, jer je ječam bio u klasu, a lan u cvatu. 32  Pšenica i krupnik* nisu propali, jer sazrevaju kasnije. 33  Mojsije je otišao od faraona izvan grada i u molitvi raširio ruke prema Jehovi. Tada su prestali gromovi i grȁd i kiša je prestala da pada.+ 34  Kad je faraon video da su kiša, grȁd i gromovi prestali, ponovo je počeo da greši i srce je otvrdnulo+ i njemu i njegovim slugama. 35  Faraon je i dalje bio tvrdoglav i nije pustio Izraelce, kao što je Jehova i rekao preko Mojsija.+

Fusnote

Ili: „tvrdog srca“.
Doslovno: „ovog puta šaljem sve svoje udarce na tvoje srce“.
Doslovno: „koji su se uplašili“.
Moguće je da se opisuje sevanje munja.
Ili: „spelta“.