Izlazak 8:1-32

  • Druga nevolja: žabe (1-15)

  • Treća nevolja: komarci (16-19)

  • Četvrta nevolja: obadi (20-32)

    • Zemlja Gesem pošteđena nevolje (22, 23)

8  Tada je Jehova rekao Mojsiju: „Idi kod faraona i reci mu: ’Ovako kaže Jehova: „Pusti moj narod da ide da mi služi.+  Ako ne budeš hteo da ih pustiš, na celu tvoju zemlju poslaću najezdu žaba.+  Nil će vrveti od žaba, koje će izlaziti iz vode i skakati po tvojoj kući, po tvojoj spavaćoj sobi, po tvom krevetu, po kućama tvojih slugu i tvog naroda, po tvojim pećima i posudama u kojima se mesi hleb.+  Žabe će doći na tebe, na tvoj narod i na sve tvoje sluge.“ ‘ “  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: „Kaži Aronu: ’Pruži štap koji ti je u ruci prema rekama, kanalima Nila i močvarama i učini da najezda žaba krene na Egipat.‘ “  Tada je Aron pružio štap prema egipatskim vodama pa su žabe počele da izlaze iz njih i prekrile su Egipat.  Ali sveštenici koji se bave magijom učinili su to isto svojim tajnim veštinama. Učinili su da žabe vrve po celom Egiptu.+  Tada je faraon pozvao Mojsija i Arona i rekao im: „Molite Jehovu da ukloni žabe od mene i od mog naroda,+ pa ću pustiti vaš narod da ide da prinese žrtve Jehovi.“  Mojsije je na to rekao faraonu: „Tebi prepuštam da mi kažeš kad hoćeš da se molim za tebe, za tvoje sluge i za tvoj narod, da se vi i vaše kuće oslobodite žaba. One će ostati samo u Nilu.“ 10  On je odgovorio: „Sutra.“ Mojsije mu je rekao: „Neka bude kako kažeš, da bi znao da niko nije kao Jehova, naš Bog.+ 11  Žabe će otići iz tvog dvora i iz kuća tvojih slugu i tvog naroda. Ostaće samo u Nilu.“+ 12  Onda su Mojsije i Aron otišli od faraona, a Mojsije se pomolio Jehovi da ukloni žabe koje je poslao na faraona.+ 13  Jehova je uslišio Mojsijevu molitvu i žabe su uginule po kućama, dvorištima i poljima. 14  Ljudi su ih zgrtali na gomile i zemlja je počela da smrdi. 15  Kad je faraon video da je nastupilo olakšanje u zemlji, srce mu je otvrdnulo+ i nije poslušao Mojsija i Arona, kao što je Jehova i rekao. 16  Tada je Jehova rekao Mojsiju: „Kaži Aronu: ’Udari svojim štapom po tlu i prašina će se pretvoriti u komarce po celom Egiptu.‘ “ 17  Oni su učinili tako. Aron je svojim štapom udario po tlu i pojavili su se komarci koji nisu davali mira ni ljudima ni životinjama. Prašina se pretvorila u komarce u celom Egiptu.+ 18  Sveštenici koji se bave magijom pokušali su da stvore komarce svojim tajnim veštinama,+ ali nisu uspeli. Komarci nisu davali mira ni ljudima ni životinjama. 19  Tada su sveštenici koji se bave magijom rekli faraonu: „Ovo je Božji prst!“+ Ali faraon je i dalje bio tvrdoglav* i nije ih poslušao, kao što je Jehova i rekao. 20  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: „Ustani rano ujutru, pa kad faraon bude došao na obalu reke, stani pred njega i reci mu: ’Ovako kaže Jehova: „Pusti moj narod da ide da mi služi. 21  Ako ne pustiš moj narod, poslaću rojeve obada* na tebe, na tvoje sluge i na tvoj narod pa će vam kuće biti pune obada. Kuće Egipćana, pa i tlo na kom oni stoje, vrveće od obada. 22  Ali tog dana ću poštedeti zemlju Gesem u kojoj živi moj narod. Tamo neće biti nijednog obada+ i tako ćeš znati da ja, Jehova, imam moć nad ovom zemljom.+ 23  Napraviću razliku između mog naroda i tvog naroda. To čudo će se dogoditi sutra.“ ‘ “ 24  I Jehova je učinio tako. Gusti rojevi obada preplavili su faraonovu kuću i kuće njegovih slugu i ceo Egipat.+ Obadi su nanosili veliku štetu zemlji.+ 25  Na kraju je faraon pozvao Mojsija i Arona i rekao im: „Idite, prinesite žrtve svom Bogu, ali učinite to ovde u zemlji.“ 26  Mojsije mu je odgovorio: „Ne možemo to da uradimo, jer su žrtve koje bismo prineli Jehovi, svom Bogu, za Egipćane svetogrđe.+ Ako bismo naočigled Egipćana prinosili takve žrtve, oni bi nas kamenovali. 27  Otići ćemo u pustinju na tri dana* i tamo ćemo prineti žrtve Jehovi, svom Bogu, kao što nam je zapovedio.“+ 28  Faraon je rekao: „Pustiću vas da idete u pustinju i prinesete žrtve Jehovi, svom Bogu. Samo nemojte otići suviše daleko. Pomolite se za mene.“+ 29  Tada je Mojsije rekao: „Idem sada i pomoliću se Jehovi, i sutra će obadi otići od tebe, od tvojih slugu i od tvog naroda. Ali nemoj više varati narod, ne puštajući ga da ide da prinese žrtve Jehovi.“+ 30  Mojsije je posle toga otišao od faraona i pomolio se Jehovi.+ 31  Jehova je uslišio Mojsijevu molitvu, i obadi su otišli od faraona, od njegovih slugu i od njegovog naroda. Nije ostao nijedan. 32  Ali faraonu je opet otvrdnulo srce i nije pustio narod da ide.

Fusnote

Ili: „tvrdog srca“.
Vrsta muve koja napada goveda i konje.
Ili možda: „Otići ćemo u pustinju, na mesto udaljeno tri dana hoda“.