Izlazak 6:1-30

  • Jehova ponavlja obećanje o izbavljenju (1-13)

    • Jehovino ime nije potpuno poznato (2, 3)

  • Mojsijev i Aronov rodoslov (14-27)

  • Bog ponovo šalje Mojsija pred faraona (28-30)

6  Jehova je rekao Mojsiju: „Sada ćeš videti šta ću učiniti faraonu.+ Svojom moćnom rukom nateraću ga da pusti Izraelce i svojom moćnom rukom pritisnuću ga toliko da će ih oterati iz svoje zemlje.“+  Bog je zatim rekao Mojsiju: „Ja sam Jehova.  Javljao sam se Avrahamu, Isaku i Jakovu kao Svemoćni Bog,+ ali im se nisam objavio+ svojim imenom Jehova.*+  Sklopio sam savez s njima da ću im dati hanansku zemlju, zemlju u kojoj su živeli kao došljaci.+  Čuo sam vapaje Izraelaca, koje Egipćani drže u ropstvu, i setio sam se svog saveza.+  „Zato reci Izraelcima: ’Ja sam Jehova i ja ću vas osloboditi bremena koje su vam nametnuli Egipćani i izbaviću vas iz ropstva u kom vas drže.+ Strogo ću ih kazniti, a vas ću osloboditi svojom moćnom* rukom.+  Uzeću vas da budete moj narod i biću vaš Bog.+ Znaćete da sam ja Jehova, vaš Bog, koji vas oslobađa egipatskog bremena.  Dovešću vas u zemlju za koju sam se zakleo* da ću je dati Avrahamu, Isaku i Jakovu, i daću vam je.+ Ja sam Jehova.‘ “+  Mojsije je to ispričao Izraelcima, ali oni nisu hteli da ga slušaju jer su klonuli duhom zbog teškog ropstva.+ 10  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 11  „Idi kod faraona, egipatskog kralja, i reci mu da pusti Izraelce da idu iz njegove zemlje.“ 12  Na to je Mojsije rekao Jehovi: „Ni Izraelci me nisu poslušali,+ pa kako će me onda faraon poslušati, kad ja teško govorim*?“+ 13  Ali Jehova je ponovio Mojsiju i Aronu zapovesti koje treba da prenesu Izraelcima i faraonu, egipatskom kralju, jer je hteo da izvede Izraelce iz Egipta. 14  Ovo su poglavari izraelskih porodica: sinovi Izraelovog prvenca Ruvima+ su Enoh, Faluj, Esron i Harmija.+ To su Ruvimovi potomci. 15  Simeonovi sinovi su Jemuilo, Jamin, Aod, Jahin, Soar i Saul, sin jedne Hananke.+ To su Simeonovi potomci. 16  Ovo su imena Levijevih sinova+ po njihovim porodicama: Girson, Kat i Merarije.+ Levije je živeo 137 godina. 17  Girsonovi sinovi, navedeni po svojim porodicama, bili su Lovenije i Simej.+ 18  Katovi sinovi su Amram, Isar, Hevron i Ozilo.+ Kat je živeo 133 godine. 19  Merarijevi sinovi su Malije i Musije. To su porodice Levijevih sinova i njihovih potomaka.+ 20  Amram je uzeo za ženu Johavedu, sestru svog oca.+ Ona mu je rodila Arona i Mojsija.+ Amram je živeo 137 godina. 21  Isarovi sinovi su Korej,+ Nefeg i Zihrije. 22  Ozilovi sinovi su Misailo, Elisafan+ i Segrija. 23  Aron je uzeo za ženu Aminadavovu ćerku Jelisavetu, Nasonovu sestru.+ Ona mu je rodila Nadava, Avijuda, Eleazara i Itamara.+ 24  Korejevi sinovi su Asir, Elkana i Avijasar.+ To su porodice koje su potekle od Koreja.+ 25  Aronov sin Eleazar+ je uzeo za ženu jednu od Futilovih ćerki. Ona mu je rodila Finesa.+ To su poglavari plemenskih porodica među Levitima, po svojim porodicama.+ 26  To su Aron i Mojsije, kojima je Jehova rekao: „Izvedite Izraelce iz Egipta po njihovim četama.“+ 27  Aron i Mojsije su tražili od faraona, egipatskog kralja, da pusti Izraelce iz Egipta.+ 28  Onog dana kad je Jehova govorio Mojsiju u Egiptu, 29  Jehova mu je rekao: „Ja sam Jehova. Prenesi faraonu, egipatskom kralju, sve što ti kažem.“ 30  Tada je Mojsije rekao Jehovi: „Ja teško govorim.* Faraon me nikada neće poslušati!“+

Fusnote

Po svemu sudeći, to znači da nisu u potpunosti razumeli značenje Božjeg imena.
Doslovno: „ispruženom“.
Doslovno: „podigao ruku“.
Doslovno: „kad sam neobrezanih usana“.
Doslovno: „Ja sam neobrezanih usana“.