Izlazak 39:1-43

  • Izrada svešteničke odeće (1)

  • Efod (2-7)

  • Naprsnik (8-21)

  • Tunika bez rukava (22-26)

  • Ostala sveštenička odeća (27-29)

  • Zlatna pločica (30, 31)

  • Mojsije pregleda sveti šator (32-43)

39  Od plavog prediva, vune purpurne boje i skerletnog konca+ načinili su fino istkanu odeću za službu na svetom mestu. Načinili su svetu odeću za Arona,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.  On je napravio* efod+ od zlatnih niti, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana.  Od zlatnih ploča su iskovali tanke listove, koje je on izrezao na niti, pa je efod od fino ispredenog lana ukrasio vezom od tih niti, plavog prediva, vune purpurne boje i skerletnog konca.  Za efod su napravili naramenice, na kojima su se spajali njegov prednji i zadnji deo.  Pojas na efodu, koji drži efod uz telo,+ bio je istkan od istih materijala: od zlatnih niti, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.  Zatim su u zlatne okvire postavili dva kamena oniksa. Na njima su urezali imena Izraelovih sinova, kao što se urezuje natpis na pečatu.+  On ih je pričvrstio na naramenice efoda da služe kao spomen na Izraelove sinove,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.  Zatim je vešto izvezao naprsnik.+ Napravio ga je kao i efod: od zlatnih niti, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana.+  Kad bi se presavio napola, naprsnik je bio četvrtast, pedalj* dug i pedalj širok. 10  Na njega su postavili četiri reda dragog kamenja. U prvom redu su bili rubin, topaz i smaragd, 11  u drugom redu tirkiz, safir i jaspis, 12  u trećem redu lešem*, ahat i ametist, 13  a u četvrtom redu hrizolit, oniks i žad. Oni su bili postavljeni u zlatne okvire. 14  Bilo je 12 kamenova, koliko i imena Izraelovih sinova. Na svakom od njih, kao na pečatu, bilo je urezano ime jednog od 12 plemena. 15  Zatim su za naprsnik napravili lančiće od niti čistog zlata, isprepletenih poput užeta.+ 16  Napravili su dva zlatna okvira i dva zlatna prstena, pa su ta dva prstena pričvrstili za dva gornja ugla naprsnika. 17  Kroz ta dva prstena na uglovima naprsnika provukli su dva pletena lančića od zlata. 18  Druga dva kraja tih lančića pričvrstili su za dva okvira na naramenicama, tako da je naprsnik bio s prednje strane efoda. 19  Potom su napravili dva zlatna prstena i pričvrstili ih za dva donja ugla naprsnika, na rub sa unutrašnje strane, koja je okrenuta prema efodu.+ 20  Onda su napravili još dva zlatna prstena i pričvrstili ih na prednju stranu efoda, ispod dveju naramenica, blizu mesta gde je efod sastavljen, iznad istkanog pojasa. 21  Na kraju su prstenove na naprsniku plavom uzicom vezali za prstenove na efodu, tako da se naprsnik ne odvaja od efoda i da stoji nad istkanim pojasom, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 22  Zatim je napravio tuniku bez rukava koja se nosi ispod efoda. Cela je bila istkana od plavog prediva.+ 23  U sredini tunike bio je otvor za glavu. Rub oko tog otvora bio je opšiven kao rub otvora na vojničkoj odeći, da se ne bi pocepao. 24  Onda su na donjem rubu tunike napravili narove od plavog prediva, vune purpurne boje i skerletnog konca, upredenih zajedno. 25  Napravili su zvonca od čistog zlata i pričvrstili ih između narova, svuda oko ruba tunike. 26  Oko celog ruba tunike u kojoj se vršila služba naizmenično su stavili zlatna zvonca i narove, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 27  Zatim su za Arona i njegove sinove načinili duge haljine istkane od finog lana,+ 28  turban+ od finog lana, ukrašene turbane+ od finog lana, gaće+ od fino ispredenog lana, 29  i pojas istkan od fino ispredenog lana, plavog prediva, vune purpurne boje i skerletnog konca, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 30  Na kraju su od čistog zlata napravili sjajnu pločicu, sveti znak predanja Bogu, i na njoj su, kao na pečatu, urezali natpis: „Jehova je svet.“+ 31  Na pločicu su pričvrstili uzicu od plavog prediva da bi je vezali za turban, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 32  Tako je završen sav posao oko šatora, šatora sastanka. Izraelci su učinili sve što je Jehova zapovedio Mojsiju.+ Učinili su to upravo onako kako je on zapovedio. 33  Zatim su doneli Mojsiju sve delove šatora:+ njegova platna+ i svu njegovu opremu, njegove kopče,+ zidne okvire,+ poluge,+ stubove i postolja,+ 34  pokrivač od crveno obojenih koža ovnova,+ pokrivač od fokinih koža, pregradnu zavesu,+ 35  kovčeg svedočanstva, njegove poluge+ i poklopac,+ 36  sto, sav njegov pribor+ i hleb* koji će se stavljati pred Boga, 37  svećnjak od čistog zlata, njegove svetiljke+ poređane u niz, sav njegov pribor+ i ulje za osvetljenje,+ 38  oltar+ od zlata, ulje za pomazanje,+ mirisni kâd,+ zavesu+ za ulaz u šator, 39  oltar od bakra+ s njegovom rešetkom od bakra, njegove poluge+ i sav njegov pribor,+ umivaonik i njegovo postolje,+ 40  zavese za dvorište, njegove stubove i postolja,+ zavesu+ za ulaz u dvorište, njegovu užad i klinove+ i sav pribor za službu u šatoru, šatoru sastanka, 41  fino istkanu odeću za službu u svetilištu, svetu odeću za sveštenika Arona+ i odeću za njegove sinove u kojoj će služiti kao sveštenici. 42  Izraelci su obavili sav taj posao upravo onako kako je Jehova zapovedio Mojsiju.+ 43  Kad je Mojsije pregledao sve što je napravljeno, video je da su sve uradili upravo onako kako je Jehova zapovedio. I Mojsije ih je blagoslovio.

Fusnote

Po svemu sudeći, u stihovima 2, 3, 7-9 i 22 reč je o Veseleilu.
Pedalj je iznosio 22,2 centimetra. Videti Dodatak B14.
Nije poznato o kom dragom kamenu je reč. Moguće je da se ovaj izraz odnosi na ćilibar, hijacint, opal ili turmalin.