Izlazak 38:1-31

  • Oltar za žrtve paljenice (1-7)

  • Umivaonik od bakra (8)

  • Dvorište (9-20)

  • Materijal za sveti šator (21-31)

38  Napravio je od akacijinog drveta oltar za žrtve paljenice. Bio je četvrtast, pet lakata* dug, pet lakata širok i tri lakta visok.+  Na svakom od njegova četiri ugla napravio je rog, tako da su rogovi i oltar činili jednu celinu. Zatim ga je obložio bakrom.+  Posle toga je napravio sav pribor za oltar: lonce, lopate, činije, viljuške i pepeonice. Sav pribor napravio je od bakra.  Potom je napravio i rešetku za oltar – mrežu od bakra – i stavio ju je ispod ivice oltara, tako da je bila na sredini oltara.  Zatim je izlio četiri karike i pričvrstio ih na četiri ugla blizu bakarne rešetke, da se kroz njih provuku poluge.  Poluge je napravio od akacijinog drveta i obložio ih bakrom.  Onda je poluge provukao kroz karike sa obe strane oltara, da može da se nosi. Napravio ga je od dasaka, u obliku sanduka, tako da je bio šupalj.  Zatim je napravio umivaonik od bakra+ s postoljem od bakra, koristeći pritom ogledala* žena koje su prema utvrđenom rasporedu služile na ulazu u šator sastanka.  Napravio je i dvorište.+ Za južnu stranu dvorišta napravio je zavese od fino ispredenog lana, koje su se protezale u dužini od 100 lakata.+ 10  Za tu stranu napravio je 20 stubova i 20 postolja od bakra. Kuke i spone* na tim stubovima bile su od srebra. 11  I na severnoj strani zavese su se protezale u dužini od 100 lakata. Njihovih 20 stubova i 20 postolja bili su od bakra. Kuke i spone na tim stubovima bile su od srebra. 12  Zavese na zapadnoj strani protezale su se u dužini od 50 lakata. Na toj strani je bilo deset stubova i deset postolja. Kuke i spone na stubovima bile su od srebra. 13  Na istočnoj strani, prema izlasku sunca, dvorište je bilo široko 50 lakata. 14  Zavese s jedne strane ulaza protezale su se u dužini od 15 lakata. Na toj strani bila su tri stuba i tri postolja. 15  I s druge strane ulaza u dvorište zavese su se protezale u dužini od 15 lakata. I na toj strani bila su tri stuba i tri postolja. 16  Sve zavese oko dvorišta bile su od fino ispredenog lana. 17  Postolja za stubove bila su od bakra. Kuke i spone na stubovima bile su od srebra. Vrhovi stubova bili su obloženi srebrom i svi dvorišni stubovi imali su srebrne spojnice.+ 18  Zavesa za ulaz u dvorište bila je istkana od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i finog lana. Bila je duga 20 lakata i visoka 5 lakata, isto kao i druge zavese za dvorište.+ 19  Njena četiri stuba i četiri postolja bili su od bakra. Kuke i spone na stubovima bile su od srebra, a vrhovi stubova bili su obloženi srebrom. 20  Svi klinovi za šator i za dvorište bili su od bakra.+ 21  Ovo je popis materijala koji su upotrebljeni za izradu šatora, šatora u kom je kovčeg svedočanstva.+ Taj popis su po Mojsijevoj zapovesti sastavili Leviti+ pod vođstvom Itamara,+ sina sveštenika Arona. 22  Urijev sin Veseleilo,+ Orov unuk, iz Judinog plemena, napravio je sve što je Jehova zapovedio Mojsiju. 23  S njim je bio Ahisamahov sin Elijav,+ iz Danovog plemena, vešt u zanatskim poslovima, u vezenju i tkanju plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i finog lana. 24  Količina zlata koje je bilo upotrebljeno za sve radove oko svetog mesta iznosila je isto koliko i količina zlata koje je bilo prineseno kao dar Bogu*+ – 29 talanata* i 730 sikala* izmerenih prema siklu koji se čuva na svetom mestu*. 25  A srebra dobijenog prilikom popisivanja muškaraca u narodu bilo je 100 talanata i 1 775 sikala izmerenih prema siklu koji se čuva na svetom mestu. 26  Svaki muškarac koji je bio popisan, od 20 godina naviše,+ doneo je pola sikla srebra, koji se merio prema siklu koji se čuva na svetom mestu. Bilo je popisano 603 550 muškaraca.+ 27  Za izlivanje postolja za sveto mesto i postolja za zavesu upotrebljeno je 100 talanata srebra. Za 100 postolja utrošeno je 100 talanata, po talant za postolje.+ 28  Upotrebio je 1 775 sikala srebra da bi napravio kuke za stubove, obložio vrhove stubova i da bi sastavio stubove. 29  Bakra koji je bio prinesen kao dar Bogu* bilo je 70 talanata i 2 400 sikala. 30  Od njega je napravio postolja za ulaz u šator sastanka, bakarni oltar, bakarnu rešetku i sav pribor za oltar, 31  zatim postolja za dvorište, postolja na ulazu u dvorište, sve klinove za šator i sve klinove+ za dvorište.

Fusnote

Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
To jest ogledala od uglačanog metala.
Ili: „obruče; prstenove“ za povezivanje.
Ili: „kao podizana žrtva“.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „prema svetom siklu“.
Ili: „kao podizana žrtva“.