Izlazak 37:1-29

37  Veseleilo+ je napravio kovčeg+ od akacijinog drveta, dva i po lakta* dug, lakat i po širok i lakat i po visok.+  Obložio ga je čistim zlatom iznutra i spolja, a oko gornjih ivica napravio mu je venac od zlata.+  Posle toga je izlio za njega četiri karike od zlata i pričvrstio ih iznad njegove četiri noge, dve karike s jedne strane i dve karike s druge strane.  Zatim je napravio poluge od akacijinog drveta i obložio ih zlatom.+  Onda je poluge provukao kroz karike sa obe strane kovčega tako da kovčeg može da se nosi.+  Napravio je i poklopac od čistog zlata,+ dva i po lakta dug i lakat i po širok.+  Zatim je napravio dva heruvima+ od kovanog zlata i postavio ih je na oba kraja poklopca.+  Jedan heruvim je bio na jednom kraju, a drugi na drugom kraju. Napravio je heruvime za oba kraja poklopca.  I jednom i drugom heruvimu krila su bila podignuta uvis tako da su njima zaklanjali poklopac.+ Bili su okrenuti jedan prema drugom, a lica su im gledala prema poklopcu.+ 10  Napravio je sto od akacijinog drveta,+ dva lakta dug, jedan lakat širok i lakat i po visok.+ 11  Obložio ga je čistim zlatom i oko gornjih ivica mu je napravio venac od zlata. 12  Zatim je oko njega napravio okvir širok jedan dlan* i oko tog okvira napravio je venac od zlata. 13  Nadalje, izlio je za njega četiri karike od zlata i pričvrstio te karike na četiri ugla, gde su četiri noge. 14  Karike su bile odmah ispod okvira, kao držači za poluge, da se sto može nositi. 15  Onda je napravio poluge od akacijinog drveta za nošenje stola i obložio ih je zlatom. 16  Posle toga je od čistog zlata napravio pribor za sto: posude, čaše, kao i bokale i činije za izlivanje prinosa od vina*.+ 17  Zatim je napravio svećnjak+ od čistog zlata. Njegovo postolje, stub, čašice, pupoljke i cvetove iskovao je iz jednog komada zlata.+ 18  Iz njegovog stuba je izlazilo šest grana, tri grane svećnjaka s jedne strane, a tri grane s druge strane. 19  Na svakoj grani s jedne strane svećnjaka bile su tri čašice u obliku bademovog cveta, s pupoljcima i cvetovima naizmenično, a i na svakoj grani s druge strane bile su tri čašice u obliku bademovog cveta, s pupoljcima i cvetovima naizmenično. Tako je bilo na svih šest grana koje su izlazile iz stuba svećnjaka. 20  Na stubu svećnjaka bile su četiri čašice u obliku bademovog cveta, s pupoljcima i cvetovima naizmenično. 21  Jedan pupoljak je bio ispod dve grane koje su izlazile iz stuba, jedan pupoljak je bio ispod druge dve grane i jedan pupoljak je bio ispod dve poslednje grane. Tako je bilo na svih šest grana koje su izlazile iz stuba svećnjaka. 22  Pupoljci, grane i ceo svećnjak bili su iskovani od jednog komada čistog zlata. 23  Zatim je od čistog zlata napravio sedam svetiljki,+ hvataljke* i pepeonice. 24  Svećnjak i sav njegov pribor napravio je od jednog talanta* čistog zlata. 25  Onda je napravio kadioni oltar+ od akacijinog drveta. Bio je četvrtast, dugačak jedan lakat, širok jedan lakat i visok dva lakta. I oltar i rogovi na njemu bili su napravljeni od jednog komada.+ 26  Obložio ga je čistim zlatom: njegovu gornju površinu, sve njegove strane i rogove. Oko gornjih ivica mu je napravio venac od zlata. 27  Ispod venca, na dve suprotne strane, pričvrstio je po dve zlatne karike da se kroz njih provuku poluge na kojima će se oltar nositi. 28  Posle toga je napravio poluge od akacijinog drveta i obložio ih zlatom. 29  Napravio je i sveto ulje za pomazanje+ i čisti, mirisni kâd, pažljivo* ih je pripremio.+

Fusnote

Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Dlan je iznosio 7,4 centimetra. Videti Dodatak B14.
Ili: „žrtava levanica“.
Ili: „mašice“.
Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Ili: „vešto“.