Izlazak 36:1-38

  • Priloženo više nego što je potrebno (1-7)

  • Izrada svetog šatora (8-38)

36  „Veseleilo neka radi sa Elijavom i svim veštim ljudima kojima je Jehova dao mudrost i razboritost da bi znali da naprave sve što je potrebno za svetu službu onako kako je Jehova zapovedio.“+  Mojsije je pozvao Veseleila i Elijava i sve vešte ljude koje je Jehova obdario mudrošću,+ sve koje je srce podstaklo da se prihvate posla.+  Oni su od Mojsija uzeli sve priloge+ koje su Izraelci doneli za izradu svega što je potrebno za svetu službu. Ali narod je svakog jutra i dalje donosio dobrovoljne prinose.  Nakon što su započeli sveti posao, svi vešti ljudi dolazili su jedan za drugim  i govorili su Mojsiju: „Narod donosi mnogo više nego što je potrebno za posao koji je Jehova zapovedio da se uradi.“  Zato je Mojsije zapovedio da se u celom logoru objavi: „Neka ni muškarci ni žene ne donose više ništa kao prilog za izradu svetog šatora.“ Tada je narod prestao da donosi priloge.  Svega je bilo više nego dovoljno da se uradi sav posao.  Tako su svi vešti ljudi+ napravili sveti šator+ od deset komada šatorskog platna izrađenog od fino ispredenog lana, plavog prediva, vune purpurne boje i skerletnog konca. On* je na njima izvezao heruvime.+  Sva šatorska platna bila su iste veličine – svaki komad bio je dugačak 28 lakata*, a širok 4 lakta. 10  Zatim je sastavio pet komada u jedno veliko platno, a ostalih pet komada u drugo veliko platno. 11  Posle toga je napravio petlje od plavog prediva na kraju prvog velikog platna, na mestu gde će se ono spajati s drugim velikim platnom. To isto je uradio na kraju drugog velikog platna, na mestu gde će se ono spajati s prvim velikim platnom. 12  Napravio je 50 petlji na kraju prvog velikog platna i 50 petlji na kraju drugog velikog platna, na mestu gde će se platna spajati, tako da petlje stoje jedna naspram druge. 13  Na kraju je napravio 50 zlatnih kopči i pomoću njih je spojio šatorska platna jedno s drugim, tako da je šator bio jedna celina. 14  Zatim je napravio šatorska platna od kozje dlake da se njima prekrije šator. Napravio je 11 komada takvog platna.+ 15  Tih 11 komada šatorskog platna bili su iste veličine – svaki je bio dugačak 30 lakata, a širok 4 lakta. 16  Zatim je sastavio pet komada u jedno veliko platno, a ostalih šest komada u drugo veliko platno. 17  Potom je napravio 50 petlji na kraju prvog velikog platna i 50 petlji na kraju drugog velikog platna, na mestu gde će se platna spajati. 18  Posle toga je napravio 50 kopči od bakra da bi spojio ta dva platna tako da čine jedan pokrivač. 19  Napravio je pokrivač za šator od crveno obojenih koža ovnova, a zatim pokrivač od fokinih koža da se stavi preko njega.+ 20  Zatim je za šator napravio zidne okvire od akacijinog drveta,+ koji stoje uspravno.+ 21  Svaki okvir bio je visok deset lakata, a širok lakat i po. 22  Svaki okvir je na donjem kraju imao dva klina jedan pored drugog. Tako je napravio svaki okvir za šator. 23  Za južnu stranu šatora napravio je 20 okvira. 24  Za tih 20 okvira napravio je 40 postolja od srebra – dva postolja ispod jednog okvira da se u njih stave njegova dva klina, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira.+ 25  Za drugu stranu šatora, za severnu stranu, napravio je 20 okvira 26  i za njih 40 postolja od srebra, dva postolja ispod jednog okvira, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira. 27  Za zadnju stranu šatora, za zapadnu stranu, napravio je šest okvira.+ 28  Na dva ugla na zadnjoj strani šatora postavio je dva okvira da služe kao potpora. 29  Dve stranice svakog okvira bile su razdvojene na dnu, a spajale su se na vrhu, kod prve karike. Na isti način je na oba ugla napravio okvire da služe kao potpora. 30  Bilo je ukupno osam okvira sa 16 srebrnih postolja – ispod svakog okvira bila su po dva postolja. 31  Zatim je napravio poluge od akacijinog drveta – pet za okvire na jednoj strani šatora,+ 32  a pet za okvire na drugoj strani šatora i pet za okvire na zadnjoj strani šatora, na zapadnoj strani. 33  Napravio je srednju polugu da prolazi preko središnjeg dela zidnih okvira od jednog do drugog kraja. 34  Okvire je obložio zlatom i napravio im je karike od zlata kroz koje se provlače poluge, a i poluge je obložio zlatom.+ 35  Napravio je zavesu+ od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana. Na njoj je izvezao heruvime.+ 36  Za nju je napravio četiri stuba od akacijinog drveta i obložio ih zlatom. Za te stubove je napravio kuke od zlata i izlio im je četiri postolja od srebra. 37  Za ulaz u šator napravio je zavesu istkanu od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana,+ 38  i za nju je napravio pet stubova s kukama. Vrhove stubova i njihove spone* obložio je zlatom, a njihovih pet postolja izlio je od bakra.

Fusnote

Po svemu sudeći, Veseleilo.
Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Ili: „obruče; prstenove“ za povezivanje.