Izlazak 34:1-35

  • Nove kamene ploče (1-4)

  • Mojsije vidi Jehovinu slavu (5-9)

  • Bog ponavlja odredbe saveza (10-28)

  • Mojsijevo lice zrači svetlošću (29-35)

34  Jehova je zatim rekao Mojsiju: „Iskleši dve kamene ploče, kao što su bile one prve,+ a ja ću na tim pločama napisati reči koje su bile na prvim pločama,+ koje si razbio.+  Budi spreman sutra ujutru jer treba da se popneš na goru Sinaj i da tamo, na vrhu gore,+ staneš pred mene.  Ali neka se niko drugi ne penje s tobom i neka niko osim tebe ne bude na celoj gori. Ni ovce ni goveda neka ne pasu blizu gore.“+  Tako je Mojsije isklesao dve kamene ploče kao što su bile one prve. Ustao je rano ujutru i popeo se na goru Sinaj, kao što mu je Jehova zapovedio, noseći u rukama dve kamene ploče.  Tada je Jehova sišao+ u oblaku i stao pored njega. I Jehova mu je obznanio svoje ime.+  Jehova je prošao ispred njega govoreći: „Jehova, Jehova, Bog milosrdan+ i samilostan,+ strpljiv*,+ pun verne ljubavi+ i istine*,+  koji pokazuje vernu ljubav hiljadama,+ oprašta prestupe, krivicu i grehe,+ ali krivce ne ostavlja nekažnjene,+ nego za njihove prestupe kažnjava njih i njihove potomke, do trećeg i do četvrtog kolena*.“+  Mojsije je odmah kleknuo i poklonio se licem do zemlje.  Zatim je rekao: „Jehova, ako sam stekao tvoju naklonost, molim te, Jehova, pođi s nama,+ iako smo nepokoran* narod.+ Oprosti nam naše prestupe i grehe+ i prihvati nas kao svoj narod.“ 10  A on mu je odgovorio: „Evo, ja sklapam savez s vama. Pred celim tvojim narodom učiniću čuda kakvih nikada nije bilo ni u jednom narodu nigde na zemlji.+ Svi narodi među kojima živite videće šta Jehova čini, jer ću za vas učiniti nešto zadivljujuće.+ 11  „Dobro upamtite ono što vam danas zapovedam.+ Evo, oteraću pred vama Amoreje, Hanance, Heteje, Ferezeje, Jeveje i Jevuseje.+ 12  Pazite da ne sklopite savez sa stanovnicima zemlje u koju idete,+ jer bi vam to bilo zamka.+ 13  Nego srušite njihove oltare, oborite njihove obredne stubove i posecite njihova obredna debla*.+ 14  Ne klanjajte se drugom bogu,+ jer Jehova zahteva potpunu odanost*. On je Bog koji zahteva potpunu odanost.+ 15  Nemojte sklapati nikakav savez sa stanovnicima te zemlje, jer kad budu služili svojim bogovima* i prinosili žrtve svojim bogovima,+ pozvaće i vas, pa ćete i vi jesti njihove žrtve.+ 16  Onda ćete njihove ćerke uzimati za žene svojim sinovima,+ a one će služiti svojim bogovima pa će navesti i vaše sinove da služe njihovim bogovima.+ 17  „Nemoj praviti livene bogove.+ 18  „Slavi Praznik beskvasnih hlebova.+ Sedam dana jedi beskvasni hleb, kao što sam ti zapovedio, u propisano vreme u mesecu avivu*,+ jer si u mesecu avivu izašao iz Egipta. 19  „Svaki prvenac pripada meni,+ a i svako prvorođeno muško od tvoje krupne i sitne stoke.+ 20  Prvorođeno magare otkupi jagnjetom ili jaretom. Ako ga ne otkupiš, slomi mu vrat. Otkupi i svakog prvenca među svojim sinovima.+ Neka niko ne dolazi pred mene praznih ruku. 21  „Šest dana radi, a sedmog dana se odmaraj*.+ Odmaraj se sedmog dana čak i u vreme oranja i u vreme žetve. 22  „Slavi Praznik sedmica prinoseći prvine od pšenične žetve, i Praznik berbe* na kraju godine.+ 23  „Triput godišnje neka svi muškarci iz tvog naroda dođu pred Gospoda Jehovu, Izraelovog Boga.+ 24  Oteraću narode pred tobom+ i proširiću tvoje granice. Niko neće poželeti da ti otme zemlju kad triput godišnje budeš išao pred Jehovu, svog Boga. 25  „Kad mi prinosiš žrtvu, nemoj prinositi njenu krv ni sa čim što u sebi ima kvasca.+ Žrtvu prinesenu za praznik Pashe nemoj ostavljati da prenoći do jutra.+ 26  „Najbolje od prvina svoje zemlje donesi u dom Jehove, svog Boga.+ „Ne kuvaj jare u mleku njegove majke.“+ 27  Jehova je još rekao Mojsiju: „Zapiši ove reči,+ jer na temelju ovih reči sklapam savez s tobom i sa Izraelom.“+ 28  Mojsije je tamo ostao s Jehovom 40 dana i 40 noći. Nije jeo hleba niti je pio vode.+ I Bog je napisao na ploče reči saveza, Deset zapovesti*.+ 29  Zatim je Mojsije sišao s gore Sinaj, noseći u rukama dve ploče sa Svedočanstvom.+ Mojsije nije znao da mu lice zrači svetlošću zbog toga što je razgovarao s Bogom. 30  Kad su Aron i svi Izraelci ugledali Mojsija i videli da mu lice zrači svetlošću, plašili su se da mu priđu.+ 31  Ali Mojsije ih je pozvao, pa su mu Aron i svi poglavari naroda prišli i Mojsije je razgovarao s njima. 32  Posle toga su mu prišli i ostali Izraelci, a on im je preneo sve zapovesti koje mu je Jehova dao na gori Sinaj.+ 33  Kad je Mojsije završio razgovor s njima, preko lica je stavio koprenu, i od tada je uvek tako činio.+ 34  A kad bi Mojsije došao pred Jehovu da s njim razgovara, skinuo bi koprenu.+ Zatim bi otišao i preneo Izraelcima zapovesti koje je dobio.+ 35  Izraelci bi videli da Mojsijevo lice zrači svetlošću. Mojsije bi zatim opet stavljao koprenu preko lica i nosio bi je dok ne bi otišao da razgovara s Bogom.+

Fusnote

Ili: „spor na gnev“.
Ili: „vernosti“.
Ili: „nego ih kažnjava za njihove prestupe i daje da posledice tih prestupa snose njihovi potomci, do trećeg i do četvrtog kolena“.
Doslovno: „tvrdovrat“.
Ili: „zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu“.
Ili: „činili blud sa svojim bogovima“. Ovim izrazom se ukazuje na idolopoklonstvo.
Ili: „drži sabat“.
Naziva se i Praznik senica.
Doslovno: „Deset reči“. Nazivaju se i Dekalog.