Izlazak 32:1-35

  • Izraelci se klanjaju zlatnom teletu (1-35)

    • Mojsije čuje pevanje u logoru (17, 18)

    • Mojsije razbija ploče sa zakonima (19)

    • Leviti su verni Jehovi (26-29)

32  Kad je narod video da Mojsije dugo ne silazi s gore,+ okupio se oko Arona i rekao mu: „Načini nam boga koji će nas voditi,+ jer ne znamo šta se desilo sa onim Mojsijem, koji nas je izveo iz Egipta.“  Aron im je rekao: „Poskidajte zlatne minđuše+ sa ušiju vaših žena, sinova i ćerki, i donesite ih meni.“  Ceo narod je skinuo zlatne minđuše sa ušiju i doneo ih Aronu.  Tada je on uzeo zlato od njih, oblikovao ga rezbarskom alatkom i napravio kip* teleta.+ A narod je povikao: „Ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te je izveo iz Egipta!“+  Kad je Aron to video, podigao je oltar pred teletom. Zatim je povikao: „Sutra je praznik u čast Jehovi!“  Tako su sutradan ustali rano i počeli da prinose žrtve paljenice i žrtve zajedništva. Posle toga narod je seo da jede i da pije. Zatim su ustali da se zabavljaju.+  Jehova je tada rekao Mojsiju: „Siđi s gore, jer se iskvario tvoj narod,+ koji si izveo iz Egipta.  Brzo su skrenuli s puta koji sam im odredio.+ Napravili su sebi kip teleta, pa mu se klanjaju i prinose mu žrtve, govoreći: ’Ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te je izveo iz Egipta.‘ “  Jehova je još rekao Mojsiju: „Vidim da je taj narod nepokoran*.+ 10  Razgnevio sam se na njih! Pusti me da ih istrebim, a od tebe ću stvoriti velik narod.“+ 11  Na to je Mojsije počeo da preklinje Jehovu*, svog Boga,+ govoreći: „Jehova, zašto da u gnevu uništiš svoj narod, koji si izveo iz Egipta velikom silom i moćnom rukom?+ 12  Zašto da Egipćani kažu: ’Izveo ih je iz Egipta sa zlom namerom. Hteo je da ih pobije po planinama i da ih istrebi s lica zemlje‘?+ Nemoj se više gneviti i nemoj naneti zlo svom narodu*. 13  Seti se svojih slugu, Avrahama, Isaka i Izraela, kojima si se zakleo samim sobom kad si im rekao: ’Umnožiću vaše potomstvo da ga bude poput zvezda na nebu.+ Daću vašem potomstvu svu ovu zemlju koju sam im namenio i ona će zauvek biti njihova.‘ “+ 14  Jehova je zato promenio svoju odluku* i nije svom narodu naneo zlo o kojem je govorio.+ 15  Posle toga Mojsije je sišao s gore noseći u rukama+ dve ploče sa Svedočanstvom.+ Ploče su bile ispisane sa obe strane – kako sa prednje, tako i sa zadnje strane. 16  Sam Bog je načinio te ploče i urezao ono što je pisalo na njima.+ 17  Kad je Isus čuo viku naroda, rekao je Mojsiju: „Iz logora se čuje vika kao da se tamo vodi borba.“ 18  Ali Mojsije mu je odgovorio: „Nije to klicanje pobednika*niti jauk poraženih,već glas onih koji pevaju.“ 19  Čim se Mojsije približio logoru i video tele+ i igru, žestoko se razgnevio, pa je bacio ploče i one su se razbile u podnožju gore.+ 20  Zatim je uzeo tele koje su oni načinili, spalio ga i smrvio u prah.+ Onda je prah prosuo po vodi i naterao Izraelce da je piju.+ 21  Mojsije je rekao Aronu: „Šta su ovi ljudi uradili s tobom pa si ih naveo na tako težak greh?“ 22  Aron je odgovorio: „Nemoj se tako žestoko gneviti, moj gospodaru. I sam dobro znaš da je ovaj narod sklon zlu.+ 23  Oni su mi rekli: ’Načini nam boga koji će nas voditi, jer ne znamo šta se desilo sa onim Mojsijem, koji nas je izveo iz Egipta.‘+ 24  A ja sam im rekao: ’Ko ima nešto zlatno, neka skine to sa sebe i donese mi.‘ To zlato sam bacio u vatru i izašlo je ovo tele.“ 25  Mojsije je video da je narod postao razuzdan, jer im je Aron to dozvolio, i da su se osramotili pred svojim neprijateljima. 26  Tada je Mojsije stao na ulaz u logor i rekao: „Ko je na Jehovinoj strani, neka dođe k meni!“+ I svi Leviti su se okupili oko njega. 27  On im je zatim rekao: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Neka svako pripaše mač i prođe kroz ceo logor, od jednog do drugog kraja, pa neka ubije svog brata, svog suseda i svog prijatelja.‘ “+ 28  Leviti su učinili ono što im je Mojsije rekao, tako da je tog dana poginulo oko 3 000 muškaraca. 29  Tada je Mojsije rekao: „Posvetite se danas za službu Jehovi, jer se svaki od vas borio protiv svog sina i protiv svog brata.+ Zato će vam Bog danas dati blagoslov.“+ 30  Sutradan je Mojsije rekao narodu: „Počinili ste težak greh. Ja ću sada otići na goru pred Jehovu da ga molim za vas i možda će on oprostiti vaš greh.“+ 31  Tako se Mojsije vratio Jehovi i rekao: „Ovaj narod je počinio težak greh! Načinili su sebi boga od zlata!+ 32  Ako ti je po volji, oprosti im njihov greh.+ A ako nije, molim te, izbriši me iz knjige koju si napisao.“+ 33  Ali Jehova je odgovorio Mojsiju: „Onoga ko mi zgreši, njega ću izbrisati iz svoje knjige. 34  Sad idi i vodi taj narod na mesto za koje sam ti rekao. Evo, moj anđeo će ići pred tobom.+ Ali kad bude došao dan da sudim, kazniću ih zbog njihovog greha.“ 35  Tada je Jehova kaznio narod pomorom zbog teleta koje je Aron napravio za njih.

Fusnote

Ili: „liveni kip“.
Doslovno: „tvrdovrat“.
Ili: „nastojao da smekša lice Jehove“.
Doslovno: „neka ti bude žao što si hteo da naneseš zlo svom narodu“.
Ili: „Jehova se sažalio“.
Ili: „pesma o moćnim delima“.