Izlazak 30:1-38

  • Kadioni oltar (1-10)

  • Popis i novac za otkup (11-16)

  • Umivaonik od bakra (17-21)

  • Sveto ulje za pomazanje (22-33)

  • Sveti kâd (34-38)

30  „Napravi oltar za paljenje kâda,+ napravi ga od akacijinog drveta.+  Neka bude četvrtast, dugačak jedan lakat*, širok jedan lakat i visok dva lakta. I oltar i rogovi na njemu neka budu napravljeni od jednog komada drveta.+  Obloži ga čistim zlatom: njegovu gornju površinu, sve njegove strane i rogove. Oko gornjih ivica mu napravi venac od zlata.  Ispod venca, na dve suprotne strane, pričvrsti po dve zlatne karike da se kroz njih provuku poluge na kojima će se oltar nositi.  Poluge napravi od akacijinog drveta i obloži ih zlatom.  Oltar postavi ispred zavese koja zaklanja kovčeg svedočanstva,+ nasuprot poklopcu kovčega svedočanstva, gde ću se sastajati s tobom.+  „Neka Aron+ na njemu+ pali mirisni kâd+ svakog jutra, kad bude pripremao svetiljke.+  Neka to čini i u suton*, kad bude palio svetiljke. Taj kâd treba da se stalno prinosi pred Jehovom iz naraštaja u naraštaj.  Nemojte prinositi na tom oltaru nijedan drugi kâd,+ ni žrtvu paljenicu, ni prinos od žita, niti izlivajte na njemu prinos od vina*. 10  Neka Aron jednom godišnje+ izvrši obred očišćenja na njegovim rogovima. Jednom godišnje neka izvrši obred očišćenja krvlju žrtve za greh, koja se prinosi za očišćenje.+ To neka se čini iz naraštaja u naraštaj. Taj oltar je posebno svet Jehovi.“ 11  Jehova je još rekao Mojsiju: 12  „Kad budeš popisivao i prebrojavao muškarce u Izraelu,+ neka tada svako od njih da Jehovi otkupninu za svoj život. To je zato da ih ne bi zadesila neka nevolja kad budu popisivani. 13  Svako ko bude popisan neka da pola sikla* srebra, prema siklu koji se čuva na svetom mestu*+ i ima 20 gera*. Pola sikla neka bude prilog Jehovi.+ 14  Svako ko bude popisan, od 20 godina pa naviše, neka da prilog Jehovi.+ 15  Neka bogati ne daju više, a siromašni neka ne daju manje od pola sikla kao prilog Jehovi za otkup svog života*. 16  Uzmi od Izraelaca srebrni novac za otkup* i predaj ga za službu u šatoru sastanka. Neka to bude spomen pred Jehovom za Izraelce, da su dali otkupninu za svoj život.“ 17  Jehova je još rekao Mojsiju: 18  „Napravi umivaonik od bakra i postolje za njega.+ Postavi ga između šatora sastanka i oltara i nalij u njega vodu.+ 19  Neka Aron i njegovi sinovi peru ruke i noge vodom iz njega.+ 20  Kad ulaze u šator sastanka ili kad pristupaju oltaru da služe i da spaljuju žrtve pred Jehovom, neka se operu vodom da ne poginu. 21  Neka operu ruke i noge da ne poginu. To neka bude trajan propis za Arona i njegove potomke, iz naraštaja u naraštaj.“+ 22  Jehova je još rekao Mojsiju: 23  „Uzmi najbolje mirise: 500 sikala stvrdnute smirne, zatim polovinu te mere – 250 sikala mirisnog cimeta, 250 sikala mirisnog iđirota 24  i 500 sikala kasije, sve to izmereno prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ kao i in* maslinovog ulja. 25  Zatim od toga napravi sveto ulje za pomazanje. Ono treba da bude pažljivo* pripremljeno.+ To neka bude sveto ulje za pomazanje. 26  „Pomaži njime šator sastanka+ i kovčeg svedočanstva, 27  sto i sav njegov pribor, svećnjak i njegov pribor, kadioni oltar, 28  oltar za žrtve paljenice i sav njegov pribor, umivaonik i njegovo postolje. 29  Posveti ih da budu posebno sveti.+ Svako ko ih dotiče mora biti svet.+ 30  Pomaži Arona+ i njegove sinove+ i posveti ih da mi služe kao sveštenici.+ 31  „Reci Izraelcima: ’Ovo je moje sveto ulje za pomazanje iz naraštaja u naraštaj.+ 32  To ulje ne smete da stavljate na telo i ne smete da pravite ulje takvog sastava. Ono je sveto i neka vam uvek bude sveto. 33  Ko god napravi takvo mirisno ulje i stavi ga na nekoga na koga se ono ne sme stavljati*, mora da se pogubi i tako ukloni iz svog naroda.‘ “+ 34  Jehova je još rekao Mojsiju: „Uzmi sledeće mirise u jednakoj meri:+ staktu, onih, mirisni galban i čist tamjan. 35  Od toga napravi kâd.+ Ta mešavina mirisnog bilja treba da bude vešto pripremljena, posoljena,+ čista i sveta. 36  Nešto od toga smrvi u fini prah, pa deo tog praha stavi pred kovčeg svedočanstva u šatoru sastanka, gde ću se sastajati s tobom. Neka vam to bude posebno sveto. 37  Ne smete praviti za sebe kâd ovakvog sastava+ jer je to nešto sveto Jehovi. 38  Ko god napravi nešto takvo da mu miriše, mora da se pogubi i tako ukloni iz svog naroda.“

Fusnote

Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Doslovno: „između dve večeri“.
Ili: „žrtvu levanicu“.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „prema svetom siklu“.
Gera je težila 0,57 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „za očišćenje svoje duše“.
Ili: „očišćenje“.
In je iznosio 3,67 litara. Videti Dodatak B14.
Ili: „vešto“.
To jest na nekoga ko nije iz Aronove porodice.