Izlazak 3:1-22

  • Mojsije i grm koji gori (1-12)

  • Jehova objašnjava značenje svog imena (13-15)

  • Jehova daje uputstva Mojsiju (16-22)

3  Mojsije je čuvao stado svog tasta Jotora,+ madijanskog sveštenika. Terajući stado prema zapadnom delu pustinje, na kraju je stigao do gore pravog Boga, do Horiva.+  Tada mu se pojavio Jehovin anđeo u vatri koja je plamtela u jednom grmu.+ Mojsije je video da grm gori, ali da nikako ne sagoreva.  Zato je pomislio: „Prići ću bliže da bolje pogledam ovaj neobičan prizor, da vidim zašto grm ne sagoreva.“  Kad je Jehova Bog video Mojsija kako prilazi, pozvao ga je iz grma: „Mojsije! Mojsije!“, a on je odgovorio: „Evo me.“  Bog mu je tada rekao: „Ne prilazi bliže. Skini sandale s nogu, jer je mesto na kom stojiš sveta zemlja.“  Zatim je rekao: „Ja sam Bog tvog oca, Bog Avrahamov,+ Bog Isakov+ i Bog Jakovljev.“+ Tada je Mojsije zaklonio svoje lice, jer se bojao da gleda u pravog Boga.  Jehova je još rekao: „Video sam nevolju svog naroda u Egiptu, čuo sam njihov vapaj zbog onih koji ih teraju na rad i dobro znam muke koje podnose.+  Zato sam sišao da ih izbavim iz ruku Egipćana,+ da ih izvedem iz te zemlje i odvedem u dobru i prostranu zemlju, u zemlju u kojoj teče med i mleko,+ tamo gde žive Hananci, Heteji, Amoreji, Ferezeji, Jeveji i Jevuseji.+  Čuo sam vapaj Izraelaca i video sam kako ih Egipćani ugnjetavaju.+ 10  Sada idi, šaljem te faraonu da izvedeš moj narod, Izraelce, iz Egipta.“+ 11  Ali Mojsije je rekao pravom Bogu: „Ko sam ja da idem kod faraona i da izvedem Izraelce iz Egipta?“ 12  On mu je odgovorio: „Ja ću biti s tobom,+ a ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, služićete* meni, pravom Bogu, na ovoj gori.“+ 13  Ali Mojsije je rekao pravom Bogu: „Ako dođem kod Izraelaca i kažem im: ’Bog vaših predaka poslao me je k vama‘, a oni me upitaju: ’Kako mu je ime?‘,+ šta da im kažem?“ 14  Tada je Bog rekao Mojsiju: „Postaću šta god želim* da postanem.“*+ Još je rekao: „Ovako kaži Izraelcima: ’„Postaću“ poslao me je k vama.‘ “+ 15  Tada je Bog još jednom rekao Mojsiju: „Ovako kaži Izraelcima: ’Jehova, Bog vaših predaka, Bog Avrahamov,+ Bog Isakov+ i Bog Jakovljev,+ poslao me je k vama.‘ To je moje ime doveka+ i po njemu ću biti poznat* iz naraštaja u naraštaj. 16  Idi i okupi izraelske starešine i reci im: ’Pojavio mi se Jehova, Bog vaših predaka, Bog Avrahamov, Isakov i Jakovljev, i rekao mi: „Obratio sam pažnju na vas+ i na ono što vam se čini u Egiptu. 17  Odlučio sam da vas izbavim od Egipćana, koji vas ugnjetavaju,+ i da vas odvedem u zemlju Hananaca, Heteja, Amoreja,+ Ferezeja, Jeveja i Jevuseja,+ u zemlju u kojoj teče med i mleko.“ ‘+ 18  „Oni će te poslušati.+ Zatim ti i izraelske starešine idite kod egipatskog kralja i recite mu: ’Obratio nam se Jehova, Bog Jevreja.+ Sada te molimo da nam dozvoliš da na tri dana odemo u pustinju* da bismo tamo prineli žrtve Jehovi, svom Bogu.‘+ 19  Ali ja dobro znam da vam egipatski kralj neće dopustiti da idete, osim ako ne bude primoran na to*.+ 20  Zato ću podići svoju ruku i udariću Egipat svim svojim čudesnim delima koja ću učiniti u njemu, pa će vas on posle toga pustiti.+ 21  Učiniću da ovaj narod stekne naklonost Egipćana, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku.+ 22  Svaka žena neka traži od svoje susetke i od žene koja živi u njenoj kući stvari od srebra i zlata i odeću. To dajte svojim sinovima i svojim ćerkama. Tako ćete opleniti Egipćane.“+

Fusnote

Ili: „obožavaćete“.
Ili: „odlučim“.
Doslovno: „to je moj spomen“.
Ili možda: „da odemo u pustinju, na mesto udaljeno tri dana hoda“.
Doslovno: „ako ga na to ne primora moćna ruka“.