Izlazak 29:1-46

  • Uvođenje u svešteničku službu (1-37)

  • Žrtve koje se prinose svakog dana (38-46)

29  „Ovako ćeš ih posvetiti da mi služe kao sveštenici: Uzmi jednog junca, dva ovna bez mane,+  beskvasni hleb, okrugle beskvasne hlebove zamešene sa uljem i beskvasne pogače premazane uljem.+ Napravi ih od finog pšeničnog brašna.  Stavi ih u korpu i prinesi ih u njoj,+ a uz to prinesi junca i dva ovna.  „Dovedi Arona i njegove sinove do ulaza u šator sastanka+ i operi ih vodom*.+  Zatim uzmi odeću+ i obuci Aronu dugu haljinu, tuniku bez rukava koja se nosi ispod efoda, efod i naprsnik. Efod pritegni istkanim pojasom.+  Stavi mu turban na glavu, a na turban stavi sveti znak predanja Bogu.+  Uzmi ulje za pomazanje,+ izlij mu na glavu i pomaži ga.+  „Zatim dovedi njegove sinove pred mene i obuci im duge haljine.+  Kao što si opasao Arona, tako pojasevima opaši i njegove sinove i na glavu im stavi turbane. Neka sveštenstvo pripada njima – to je trajna odredba.+ Tako ćeš Arona i njegove sinove postaviti* da služe kao sveštenici.+ 10  „Zatim dovedi junca pred šator sastanka, a Aron i njegovi sinovi neka stave ruke juncu na glavu.+ 11  Zakolji junca pred Jehovom, na ulazu u šator sastanka.+ 12  Uzmi malo krvi od junca i prstom je stavi na rogove oltara,+ a svu preostalu krv izlij na podnožje oltara.+ 13  Uzmi sve salo+ koje pokriva creva, salo s jetre, oba bubrega i salo koje je na njima, i sve to spali na oltaru*.+ 14  A meso od junca, njegovu kožu i balegu spali izvan logora. To je žrtva za greh. 15  „Zatim uzmi jednog ovna, pa neka mu Aron i njegovi sinovi stave ruke na glavu.+ 16  Zakolji ovna, uzmi njegovu krv i poškropi njom* oltar sa svih strana.+ 17  Iseci ovna na komade, operi mu creva+ i potkolenice, pa poređaj te komade jedan do drugog zajedno s glavom. 18  Onda celog ovna spali na oltaru. To je žrtva paljenica Jehovi i njen miris mu je ugodan*.+ To je žrtva koja se spaljuje pred Jehovom. 19  „Zatim uzmi drugog ovna, pa neka mu Aron i njegovi sinovi stave ruke na glavu.+ 20  Zakolji ovna, uzmi malo njegove krvi i stavi je na resu Aronovog desnog uha, na resu desnog uha njegovih sinova, na palac njihove desne ruke i na palac desne noge, a ostalom krvlju poškropi oltar sa svih strana. 21  Uzmi malo krvi sa oltara i malo ulja za pomazanje,+ pa poškropi Arona i njegovu odeću, njegove sinove i njihovu odeću, da budu sveti on i njegova odeća, njegovi sinovi i njihova odeća.+ 22  „Od ovna uzmi salo, rep s njegovim salom, salo koje pokriva creva, salo s jetre, oba bubrega sa salom koje je na njima+ i desni but, jer je to ovan koji se prinosi za uvođenje u svešteničku službu.+ 23  Zatim uzmi jedan okrugli hleb, jedan okrugli hleb sa uljem i jednu pogaču iz korpe s beskvasnim hlebovima koja stoji pred Jehovom. 24  Sve to stavi na ruke Aronu i njegovim sinovima, pa pomeraj napred-nazad kao podizanu žrtvu Jehovi*. 25  Onda to uzmi iz njihovih ruku i spali na oltaru zajedno sa žrtvom paljenicom, kako bi Jehova osetio ugodan miris. To je žrtva koja se spaljuje pred Jehovom. 26  „Uzmi grudi od ovna prinesenog za Aronovo uvođenje u svešteničku službu,+ pa ih pomeraj napred-nazad kao podizanu žrtvu Jehovi. Neka taj deo pripadne tebi. 27  Od ovna prinesenog za uvođenje Arona i njegovih sinova u svešteničku službu,+ posveti grudi koje su prinesene kao podizana žrtva i but koji je prinesen kao posvećeni deo. 28  To je posvećeni deo i neka pripadne Aronu i njegovim potomcima. Neka to bude trajan propis koji će Izraelci izvršavati.+ To je posvećeni deo koji će Izraelci davati Jehovi od svojih žrtava zajedništva.+ 29  „Neka Aronova sveta odeća+ posle njegove smrti pripadne njegovim potomcima+ kad budu pomazani i postavljeni da služe kao sveštenici. 30  Neka je sedam dana nosi njegov potomak koji će ga naslediti kao sveštenik i koji će ulaziti u šator sastanka da služi na svetom mestu.+ 31  „Uzmi ovna koji se prinosi za uvođenje u svešteničku službu i skuvaj njegovo meso na svetom mestu.+ 32  Neka Aron i njegovi sinovi na ulazu u šator sastanka jedu+ meso ovna i hleb koji je u korpi. 33  Neka jedu ono što je poslužilo za njihovo očišćenje kad su bili postavljeni da služe kao sveštenici i kad su bili posvećeni. Neka to ne jede niko drugi*, jer je sveto.+ 34  Ako nešto od mesa žrtve koja se prinosi za uvođenje u svešteničku službu i od hleba ostane do jutra, neka se spali.+ To ne sme da se jede, jer je sveto. 35  „Učini sve kako sam ti zapovedio za Arona i njegove sinove. Trebaće ti sedam dana da ih postaviš da služe kao sveštenici.+ 36  Svakog dana prinesi junca kao žrtvu za greh kako bi izvršio obred očišćenja i time očistio oltar od greha, a zatim pomaži oltar da bi ga posvetio.+ 37  Sedam dana vrši obred očišćenja za oltar i posvećuj ga, da bude posebno svet.+ Svako ko služi kod oltara mora biti svet. 38  „Ovo prinosi na oltaru: dva mlada ovna od godinu dana, svakog dana, bez prekida.+ 39  Jednog ovna prinesi ujutru, a drugog ovna prinesi u suton*.+ 40  S prvim ovnom prinesi desetinu efe* finog brašna pomešanog sa četvrtinom ina* ceđenog maslinovog ulja i prinos* od četvrtine ina vina. 41  Drugog ovna prinesi u suton, sa istim prinosom od žita i prinosom od vina kao i ujutru. Prinesi ga kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris. 42  Neka se to redovno prinosi kao žrtva paljenica iz naraštaja u naraštaj na ulazu u šator sastanka pred Jehovom, gde ću ti* se javljati i govoriti s tobom.+ 43  „Tu ću se sastajati sa Izraelcima i to mesto će biti posvećeno mojom slavom.+ 44  Posvetiću šator sastanka i oltar, a posvetiću i Arona i njegove sinove+ da mi služe kao sveštenici. 45  Prebivaću među Izraelcima i biću njihov Bog.+ 46  Oni će znati da sam ja Jehova, njihov Bog, koji ih je izveo iz Egipta da prebiva među njima.+ Ja sam Jehova, njihov Bog.

Fusnote

Moguće je da je trebalo da im Mojsije kaže da se operu vodom.
Ili: „Tako ćeš Aronu i njegovim sinovima napuniti ruke vlašću“.
Ili: „spali da bi se njihov dim dizao sa oltara“.
Ili: „kapima krvi poprskaj“.
Ili: „umirujuć“.
Ili: „kao obrtani prinos pred Jehovom“.
To jest niko ko nije iz Aronove porodice.
Doslovno: „između dve večeri“.
Efa je iznosila 22 litra. Videti Dodatak B14.
In je iznosio 3,67 litara. Videti Dodatak B14.
Ili: „žrtvu levanicu“.
Doslovno: „vam“.