Izlazak 28:1-43

  • Sveštenička odeća (1-5)

  • Efod (6-14)

  • Naprsnik (15-30)

    • Urim i Tumim (30)

  • Tunika bez rukava (31-35)

  • Turban sa zlatnom pločicom (36-39)

  • Ostala sveštenička odeća (40-43)

28  „Dovedi k sebi svog brata Arona s njegovim sinovima+ i izdvoj ih između Izraelaca da mi služe kao sveštenici:+ Arona+ i njegove sinove Nadava i Avijuda,+ Eleazara i Itamara.+  Načini svom bratu Aronu svetu odeću, dostojanstvenu i lepu.+  Kaži svim veštim ljudima koje sam obdario mudrošću*+ da načine Aronu odeću da bi se posvetio i služio mi kao sveštenik.  „Ovo je odeća koju će načiniti: naprsnik,+ efod,+ tunika bez rukava,+ duga haljina s kockastim tkanjem, turban+ i pojas.+ Neka načine svetu odeću za tvog brata Arona i za njegove sinove, da mi služe kao sveštenici.  Neka za to upotrebe zlato, plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletni konac i fini lan.  „Neka naprave efod, koji će biti vešto izvezen od zlatnih niti, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana.+  Neka efod ima dve naramenice, na kojima će se spajati njegov prednji i zadnji deo.  Pojas koji će držati efod uz telo neka bude istkan+ od istog materijala: od zlata, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana.  „Uzmi dva kamena oniksa+ i na njima ureži imena Izraelovih sinova,+ 10  šest imena na jednom kamenu, a šest imena na drugom kamenu, po redosledu njihovog rođenja. 11  Zanatlija će na ta dva kamena urezati imena Izraelovih sinova, kao što bi urezao natpis na pečat.+ Zatim ih postavi u zlatne okvire. 12  Ta dva kamena pričvrsti na naramenice efoda da služe kao spomen na Izraelove sinove.+ Neka Aron na svojim dvema naramenicama nosi njihova imena pred Jehovom kao spomen. 13  Napravi zlatne okvire 14  i dva lančića od čistog zlata, upletena kao uže,+ pa ih pričvrsti za okvire.+ 15  „Napravi i vešto izvezen sudski naprsnik.+ Napravi ga kao i efod: od zlatnih niti, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana.+ 16  Neka bude četvrtast kad se presavije napola, pedalj* dug i pedalj širok. 17  Na njega pričvrsti četiri reda dragog kamenja. U prvom redu neka budu rubin, topaz i smaragd. 18  U drugom redu tirkiz, safir i jaspis. 19  U trećem redu lešem*, ahat i ametist. 20  U četvrtom redu hrizolit, oniks i žad. Neka budu postavljeni u zlatne okvire. 21  Neka bude 12 kamenova, koliko i imena Izraelovih sinova. Neka na svakom od njih, kao na pečatu, bude urezano ime jednog od 12 plemena. 22  „Za naprsnik napravi lančiće od niti čistog zlata, isprepletenih poput užeta.+ 23  Zatim na naprsniku napravi dva zlatna prstena i pričvrsti ih za dva gornja ugla naprsnika. 24  Kroz ta dva prstena na uglovima naprsnika provuci dva pletena lančića od zlata. 25  Druga dva kraja tih lančića pričvrsti za dva okvira na naramenicama, tako da naprsnik bude s prednje strane efoda. 26  Napravi dva zlatna prstena i pričvrsti ih za dva donja ugla naprsnika, na rub sa unutrašnje strane, koja je okrenuta prema efodu.+ 27  Napravi još dva zlatna prstena na prednjoj strani efoda, ispod dveju naramenica, blizu mesta gde je efod sastavljen, iznad istkanog pojasa.+ 28  Neka se prstenovi na naprsniku plavom uzicom vežu za prstenove na efodu, tako da se naprsnik ne odvaja od efoda i da stoji nad istkanim pojasom. 29  „Kad Aron bude ulazio u Svetinju, neka na sudskom naprsniku, na svom srcu, nosi imena Izraelovih sinova kao trajni spomen pred Jehovom. 30  U sudski naprsnik stavi Urim i Tumim*+ da budu na Aronovom srcu kad dolazi pred Jehovu. Neka ih Aron stalno nosi na svom srcu pred Jehovom da bi pomoću njih saznao njegove odluke za Izraelce. 31  „Celu tuniku bez rukava koja će se nositi ispod efoda načini od plavog prediva.+ 32  Neka u sredini ima otvor za glavu. Rub oko otvora neka bude opšiven kao rub otvora na vojničkoj odeći, da se ne bi pocepao. 33  Na donjem rubu tunike, svuda unaokolo, napravi narove od plavog prediva, vune purpurne boje i skerletnog konca. Između narova napravi zvonca od zlata. 34  Svuda oko ruba tunike naizmenično postavi zlatna zvonca i narove. 35  Neka je Aron nosi kad vrši svoju službu, da se zvonca čuju kad ulazi u svetilište pred Jehovu i kad izlazi, da ne pogine.+ 36  „Napravi sjajnu pločicu od čistog zlata i na njoj, kao na pečatu, ureži natpis: ’Jehova je svet.‘+ 37  Priveži je plavom uzicom za turban.+ Neka bude na prednjoj strani turbana. 38  Neka bude na Aronovom čelu i neka Aron odgovara za prestupe počinjene protiv svetih stvari,+ koje Izraelci posvećuju kad ih prinose kao svete darove. Neka mu stalno bude na čelu, da bi Jehova bio milostiv prema njima. 39  „Od finog lana istkaj dugu haljinu s kockastim tkanjem i od finog lana istkaj turban i pojas.+ 40  „Za Aronove sinove+ načini duge haljine, pojaseve i turbane, dostojanstvene i lepe.+ 41  U njih obuci svog brata Arona i njegove sinove. Pomaži ih,+ postavi ih u službu*+ i posveti ih da bi mi služili kao sveštenici. 42  Načini im gaće od lanenog platna da im pokriju telo+ od pojasa do butina. 43  Neka ih Aron i njegovi sinovi nose kad ulaze u šator sastanka ili kad prilaze oltaru da služe na svetom mestu, da ne bi navukli na sebe krivicu i poginuli. To je trajna odredba za njega i njegovo potomstvo.

Fusnote

Ili: „duhom mudrosti“.
Pedalj je iznosio 22,2 centimetra. Videti Dodatak B14.
Nije poznato o kom dragom kamenu je reč. Moguće je da se ovaj izraz odnosi na ćilibar, hijacint, opal ili turmalin.
Ili: „napuni im ruke vlašću“.