Izlazak 26:1-37

  • Sveti šator (1-37)

    • Šatorska platna (1-14)

    • Zidni okviri i postolja (15-30)

    • Zavese u šatoru (31-37)

26  „Sveti šator+ napravi od deset komada šatorskog platna izrađenog od fino ispredenog lana, plavog prediva, vune purpurne boje i skerletnog konca. Na njima neka budu izvezeni heruvimi.+  Sva šatorska platna neka budu iste veličine – svaki komad neka bude dugačak 28 lakata*, a širok 4 lakta.+  Pet komada neka bude sastavljeno u jedno veliko platno, a ostalih pet komada u drugo veliko platno.  Napravi petlje od plavog prediva na kraju prvog velikog platna, a isto uradi i na kraju drugog velikog platna, na mestu gde će se ta platna spajati.  Napravi 50 petlji na kraju prvog velikog platna i 50 petlji na kraju drugog velikog platna, na mestu gde će se platna spajati, tako da petlje stoje jedna naspram druge.  Napravi 50 zlatnih kopči i pomoću njih sastavi šatorska platna jedno s drugim. Tako će šator biti jedna celina.+  „Napravi i šatorska platna od kozje dlake+ da se njima prekrije šator. Napravi 11 komada takvog platna.+  Svih 11 komada šatorskog platna neka budu iste veličine – svaki neka bude dugačak 30 lakata, a širok 4 lakta.  Sastavi pet komada u jedno veliko platno, a ostalih šest komada u drugo veliko platno. Šesti komad, koji je na prednjoj strani šatora, presavij napola. 10  Napravi 50 petlji na kraju prvog velikog platna i 50 petlji na kraju drugog velikog platna, na mestu gde će se ta platna spajati. 11  Napravi 50 bakarnih kopči i umetni ih u petlje. Tako ćeš sastaviti ta dva platna da budu jedna celina. 12  Na zadnjoj strani šatora ostaće polovina jednog platna. Neka ta polovina visi preko zadnje strane šatora. 13  Lakat platna koji preostane sa svake bočne strane neka ostane da visi da bi pokrivao šator. 14  „Napravi i pokrivač za šator od crveno obojenih koža ovnova, a preko njega stavi pokrivač od fokinih koža.+ 15  „Napravi za šator zidne okvire*+ od akacijinog drveta, koji će stajati uspravno.+ 16  Svaki okvir neka bude visok deset lakata, a širok lakat i po. 17  Neka svaki okvir na donjem kraju ima dva klina jedan pored drugog. Tako neka bude na svim okvirima za šator. 18  Za južnu stranu šatora napravi 20 okvira. 19  „Za tih 20 okvira napravi 40 postolja*+ od srebra – pod jedan okvir idu dva postolja da se u njih stave njegova dva klina, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira.+ 20  Za drugu stranu šatora, za severnu stranu, napravi 20 okvira 21  i za njih 40 postolja od srebra, dva postolja ispod jednog okvira, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira. 22  Za zadnju stranu šatora, za zapadnu stranu, napravi šest okvira.+ 23  Na dva ugla na zadnjoj strani šatora postavi dva okvira da služe kao potpora. 24  Neka njihove dve stranice budu razdvojene na dnu, a spojene na vrhu, kod prve karike. Tako neka budu načinjeni okviri na oba ugla i neka služe kao potpora. 25  Neka bude osam okvira sa 16 srebrnih postolja – dva postolja ispod jednog okvira, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira. 26  „Napravi poluge od akacijinog drveta – pet za okvire na jednoj strani šatora,+ 27  a pet za okvire na drugoj strani šatora i pet za okvire na zadnjoj strani šatora, na zapadnoj strani. 28  Srednja poluga neka prolazi pored središnjeg dela zidnih okvira od jednog do drugog kraja. 29  „Okvire obloži zlatom+ i napravi im karike od zlata kroz koje će se provlačiti poluge. I poluge obloži zlatom. 30  Podigni šator prema opisu koji si dobio na gori.+ 31  „Napravi zavesu+ od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana. Na njoj neka budu izvezeni heruvimi. 32  Okači je na četiri stuba od akacijinog drveta obložena zlatom, s kukama od zlata. Stubovi neka budu postavljeni na četiri postolja od srebra. 33  Okači zavesu ispod kopči i unesi kovčeg svedočanstva+ iza zavese. Ta zavesa neka vam razdvaja Svetinju+ od Svetinje nad svetinjama.+ 34  Stavi poklopac na kovčeg svedočanstva u Svetinji nad svetinjama. 35  „U prostoriji pred zavesom*, na severnoj strani šatora postavi sto, a nasuprot stolu, na južnoj strani šatora, postavi svećnjak.+ 36  Za ulaz u šator napravi zavesu istkanu od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletnog konca i fino ispredenog lana.+ 37  Za zavesu napravi pet stubova od akacijinog drveta i obloži ih zlatom. Kuke na njima neka budu od zlata. Izlij za njih pet postolja od bakra.

Fusnote

Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Reč je o montažnim zidovima koji su se sastojali od više međusobno spojenih drvenih okvira.
Reč je o postoljima u koja su se stavljali klinovi okvira.
To jest u Svetinji.