Izlazak 19:1-25

  • Izraelci kod gore Sinaj (1-25)

    • Izraelci će biti kraljevstvo sveštenika (5, 6)

    • Narod se posvećuje da bi došao pred Boga (14, 15)

19  Trećeg meseca nakon što su Izraelci izašli iz Egipta, došli su* u Sinajsku pustinju.  Krenuli su iz Rafidina+ i došli u Sinajsku pustinju, pa su se ulogorili u njoj. Izraelci su se ulogorili pred gorom Sinaj.+  Mojsije se popeo na goru da bi došao pred pravog Boga. Jehova mu je na gori rekao:+ „Ovako kaži Jakovljevim potomcima, ovako reci Izraelcima:  ’Videli ste šta sam učinio Egipćanima,+ kako sam vas kao orao poneo na svojim krilima i doveo k sebi.+  A sada, ako me u svemu budete slušali i držali se mog saveza, izdvojiću vas između svih ostalih naroda, jer moja je sva zemlja,+ pa ćete postati moje dragoceno vlasništvo.+  Bićete mi kraljevstvo sveštenika i sveti narod.+‘ To su reči koje treba da kažeš Izraelcima.“  Mojsije se vratio, sazvao starešine naroda i preneo im sve što mu je Jehova zapovedio.+  Posle toga je ceo narod jednoglasno odgovorio: „Činićemo sve što je Jehova rekao.“+ Mojsije je odmah otišao da bi preneo njihove reči Jehovi.  Jehova je rekao Mojsiju: „Ja ću doći k tebi u tamnom oblaku da narod čuje kad budem govorio s tobom i da ti uvek veruje.“ Tada je Mojsije preneo Jehovi šta je narod rekao. 10  Jehova je zatim rekao Mojsiju: „Idi k narodu i posveti ga danas i sutra. Neka svi operu svoju odeću. 11  Neka budu spremni za treći dan, jer će trećeg dana Jehova sići na goru Sinaj pred celim narodom. 12  Odredi granicu za narod svuda oko gore i reci im: ’Ne penjite se na goru i ne dotičite njeno podnožje. Ko god se dotakne gore, biće pogubljen. 13  Neka niko ne dotiče prestupnika, nego neka on bude kamenovan ili pogubljen strelom*. Bilo da je to životinja bilo čovek, neće ostati u životu.‘+ A kad se bude oglasio ovnujski rog,+ narod će smeti da priđe gori.“ 14  Tada je Mojsije sišao s gore k narodu i počeo da ga posvećuje. Ceo narod je oprao svoju odeću.+ 15  Zatim je Mojsije rekao narodu: „Budite spremni za treći dan. Nemojte spavati sa ženama.* 16  Kad je trećeg dana svanulo jutro, počelo je da grmi i da seva. Gust oblak+ pokrio je goru i začuo se snažan zvuk roga, tako da je ceo narod u logoru zadrhtao.+ 17  Tada je Mojsije poveo narod iz logora pred pravog Boga. I stali su u podnožju gore. 18  Gora Sinaj bila je obavijena dimom, jer je Jehova sišao na nju u plamenu.+ Dim je kuljao kao iz peći za cigle i cela gora se strahovito tresla.+ 19  Zvuk roga bio je sve jači. Mojsije je govorio, a pravi Bog mu je odgovarao*. 20  Tako je Jehova sišao na goru Sinaj, na vrh gore. Jehova je pozvao Mojsija na vrh gore i Mojsije se popeo.+ 21  Jehova je rekao Mojsiju: „Siđi i upozori narod da ne pokušava da priđe bliže da bi video Jehovu, jer će tako mnogi izginuti. 22  A neka se posvete i sveštenici*, koji pristupaju Jehovi, da ih Jehova ne bi pogubio.“+ 23  Na to je Mojsije rekao Jehovi: „Narod ne može doći na goru Sinaj, jer si nas ti već upozorio kad si rekao: ’Odredi granicu do koje narod sme prići gori i proglasi goru svetom.‘ “+ 24  Ali Jehova mu je rekao: „Siđi s gore, pa se opet popni sa Aronom. Ali neka sveštenici i narod ne prelaze granicu da se popnu na goru, pred Jehovu, da ih on ne bi pogubio.“+ 25  Tako je Mojsije sišao k narodu i rekao mu sve to.

Fusnote

U hebrejskom tekstu stoji: „istog dana došli su“. Po svemu sudeći, misli se na onaj dan kad su otišli iz Rafidina.
Ili možda: „kopljem“.
Doslovno: „Ne prilazite ženi“.
Doslovno: „Bog mu je odgovarao glasom“.
Moguće je da je reč o poglavarima porodica.