Izlazak 18:1-27

  • Jotor i Sefora dolaze u logor (1-12)

  • Jotor savetuje Mojsija da postavi sudije (13-27)

18  Mojsijev tast Jotor,+ madijanski sveštenik, čuo je sve što je Bog učinio za Mojsija i svoj narod Izrael i kako je Jehova izveo Izraelce iz Egipta.+  Kod Jotora je bila Mojsijeva žena Sefora, koju je Mojsije poslao nazad  sa oba njihova sina.+ Mojsije je jednog nazvao Girsam*,+ rekavši: „Živim kao doseljenik u tuđoj zemlji“,  a drugog je nazvao Elijezer*, rekavši: „Bog mog oca je moj pomoćnik i on me je izbavio od faraonovog mača.“+  Tako je Mojsijev tast Jotor došao s njegovim sinovima i njegovom ženom kod njega u pustinju, kod gore pravog Boga, gde se Mojsije bio ulogorio.+  Tada je poručio Mojsiju: „Ja, tvoj tast Jotor,+ dolazim kod tebe s tvojom ženom i s tvoja dva sina.“  Mojsije je odmah pošao u susret svom tastu, poklonio mu se i poljubio ga. Nakon što su se pozdravili, ušli su u šator.  Mojsije je ispričao svom tastu o svemu što je Jehova učinio faraonu i Egiptu zbog Izraelaca,+ o svim teškoćama koje su ih snašle na putu+ i o tome kako ih je Jehova izbavljao.  Jotor se obradovao zbog sveg dobra koje je Jehova učinio za Izraelce kad ih je izbavio iz Egipta*. 10  Tada je Jotor rekao: „Neka je hvaljen Jehova koji vas je izbavio iz Egipta i od faraona, i koji je izbavio narod iz egipatskog ropstva. 11  Sada znam da je Jehova veći od svih drugih bogova,+ jer vidim šta se desilo Egipćanima, koji su u svojoj oholosti ugnjetavali njegov narod.“ 12  Tada je Mojsijev tast Jotor doneo žrtvu paljenicu i druge žrtve da se prinesu Bogu. Aron i sve izraelske starešine došli su da jedu s Mojsijevim tastom pred pravim Bogom. 13  Sutradan je Mojsije kao i obično seo da sudi narodu, a narod je stajao pred njim od jutra do mraka. 14  Mojsijev tast je video sve što je on činio za narod, pa mu je rekao: „Zašto se toliko mučiš oko naroda? Zašto ti ovde sediš sam, a ceo narod stoji pred tobom od jutra do mraka?“ 15  Mojsije je odgovorio tastu: „Zato što narod dolazi kod mene da pita Boga za savet. 16  Ako imaju neki spor, oni ga iznesu meni da presudim između jedne i druge strane i da im obznanim odluke pravog Boga i njegove zakone.“+ 17  Na to je Mojsiju njegov tast rekao: „Nije dobro što tako radiš. 18  Sigurno ćete se umoriti i ti i narod koji je s tobom, jer je to prevelik teret za tebe. Ne možeš sam to da radiš. 19  Poslušaj me sada. Daću ti savet i Bog će biti s tobom.+ Ti zastupaj narod pred pravim Bogom+ i iznosi njihove sporove pravom Bogu.+ 20  Poučavaj ih propisima i zakonima,+ i ukazuj im na to kako treba da žive i šta treba da rade. 21  Izaberi iz naroda razborite ljude,+ koji se boje Boga, koji su pouzdani i mrze nepošten dobitak,+ pa ih postavi za poglavare nad 1 000 ljudi, poglavare nad 100 ljudi, poglavare nad 50 ljudi i poglavare nad 10 ljudi.+ 22  Neka oni sude narodu kad dođe do nekog spora*. Svaki teži spor neka iznesu tebi,+ a svaki lakši spor neka reše sami. Neka oni tako nose deo tereta da tebi bude lakše.+ 23  Ako tako postupiš – i ako ti Bog to odobri – moći ćeš sve to da izdržiš, a i narod će ići kući zadovoljan.“ 24  Mojsije je odmah poslušao svog tasta i učinio sve što mu je rekao. 25  Mojsije je izabrao razborite ljude iz celog Izraela i postavio ih za poglavare nad narodom, kao poglavare nad 1 000 ljudi, poglavare nad 100 ljudi, poglavare nad 50 ljudi i poglavare nad 10 ljudi. 26  Oni su sudili narodu kad bi došlo do nekog spora. Teže sporove iznosili bi Mojsiju,+ a sve lakše sporove rešavali bi sami. 27  Posle toga Mojsije je ispratio tasta+ i on se vratio u svoju zemlju.

Fusnote

„Girsam“ znači „došljak u tuđoj zemlji“.
„Elijezer“ znači „moj Bog je pomoćnik“.
Doslovno: „iz ruke Egipta“.
Doslovno: „u svako doba“.