Izlazak 12:1-51

  • Prva Pasha (1-28)

    • Izraelci obeležavaju dovratke krvlju (7)

  • Deseta nevolja: smrt prvenaca (29-32)

  • Izraelci odlaze iz Egipta (33-42)

    • Navršava se 430 godina (40, 41)

  • Propisi o slavljenju Pashe (43-51)

12  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu u Egiptu:  „Neka vam ovaj mesec bude početak godine*. Neka vam bude prvi mesec u godini.+  Recite celom izraelskom narodu: ’Desetog dana ovog meseca neka svako od vas uzme jagnje+ za svoju porodicu, jedno jagnje po domu.  Ako je premalo ukućana za jedno jagnje, podelite ga u svom domu s najbližim susedom, uzimajući u obzir broj ukućana i koliko svako od njih može da pojede.  Jagnje neka bude bez mane,+ muško, od godinu dana. Možete uzeti jagnje ili jare.  Čuvajte ga do četrnaestog dana ovog meseca,+ a onda neka svaka porodica u izraelskom narodu* zakolje svoje jagnje u suton*.+  Neka uzmu malo krvi i njome poškrope* oba dovratka i nadvratak ulaznih vrata na kućama u kojima će se jesti.+  „’Neka jedu meso te noći.+ Neka ga ispeku na vatri i jedu s beskvasnim hlebom+ i gorkim biljem.+  Ništa od tog mesa ne jedite sirovo ni kuvano u vodi, nego ga ispecite na vatri s glavom, potkolenicama i iznutricama. 10  Ništa od toga ne ostavljajte do jutra, a ako nešto ostane do jutra, to spalite.+ 11  Ovako ćete ga jesti: opasanih bokova, sa sandalama na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga na brzinu. To je Pasha* u čast Jehovi. 12  Ja ću te noći proći kroz Egipat i pobiću sve prvence u zemlji, od čoveka do životinje.+ Izvršiću presudu nad svim egipatskim bogovima.+ Ja sam Jehova. 13  Krv neka služi kao znak na vašim kućama. Kad vidim krv na kući, proći ću pored nje, pa vas neće snaći nevolja i nećete biti pogubljeni kad budem kaznio Egipat.+ 14  „’Taj dan neka vam služi kao spomen i slavite ga kao praznik u čast Jehovi iz naraštaja u naraštaj. To je trajna odredba. 15  Sedam dana jedite beskvasni hleb.+ Prvog dana uklonite uskislo testo iz svojih kuća, jer ako neko u tih sedam dana bude jeo nešto s kvascem, mora da se pogubi i tako ukloni iz Izraela. 16  Prvog dana održite sveti skup, a i sedmog dana održite sveti skup. Tih dana nemojte raditi nikakav posao.+ Smete samo da pripremate ono što treba svakome za jelo. 17  „’Slavite Praznik beskvasnih hlebova,+ jer je to dan kad ću izvesti ceo vaš narod* iz Egipta. Slavite taj dan iz naraštaja u naraštaj. To je trajna odredba. 18  Jedite beskvasni hleb prvog meseca, od večeri četrnaestog do večeri dvadeset prvog dana.+ 19  Sedam dana u vašim kućama ne sme da bude uskislog testa, jer ko god bude jeo nešto s kvascem, bilo da je došljak ili Izraelac po rođenju,+ mora da se pogubi i tako ukloni iz izraelskog naroda.+ 20  Nemojte jesti ništa s kvascem. Neka svako od vas u svom domu jede beskvasni hleb.‘ “ 21  Mojsije je odmah pozvao sve izraelske starešine+ i rekao im: „Idite i izaberite životinju iz stada* za svoju porodicu i zakoljite pashalnu žrtvu. 22  Zatim uzmite struk isopa, umočite ga u krv u posudi i poprskajte krvlju nadvratak ulaznih vrata i oba dovratka. Neka niko od vas ne izlazi iz svoje kuće do jutra. 23  Kad Jehova bude prolazio zemljom da kazni Egipćane pomorom i kad vidi krv na nadvratku ulaznih vrata i na oba dovratka, Jehova će proći pored tih vrata i neće dopustiti da smrt* uđe u vaše kuće.+ 24  „Obeležavajte taj događaj. To je trajan propis za vas i za vašu decu*.+ 25  Kad dođete u zemlju koju će vam Jehova dati, kao što je obećao, slavite ovaj praznik.+ 26  Kad vas vaša deca pitaju: ’Šta znači ovaj praznik?‘,+ 27  recite im: ’To je pashalna žrtva u čast Jehovi, koji je prošao pored izraelskih kuća kad je išao kroz Egipat. Egipćane je kaznio pomorom, a naše porodice je poštedeo.‘ “ Tada je narod kleknuo i poklonio se licem do zemlje. 28  Zatim su Izraelci otišli i učinili kao što je Jehova zapovedio Mojsiju i Aronu.+ Učinili su upravo tako. 29  U ponoć je Jehova pobio sve prvence u Egiptu,+ od prvenca faraona, koji sedi na prestolu, do prvenca zatvorenika u tamnici, a pobio je i sve prvorođeno od životinja.+ 30  Te noći faraon je ustao, a i sve njegove sluge i svi Egipćani. U Egiptu se čuo veliki plač, jer nije bilo kuće u kojoj neko nije umro.+ 31  Dok je još bila noć, faraon je pozvao Mojsija i Arona+ i rekao im: „Odlazite! Idite od mog naroda, i vi i ostali Izraelci. Idite i služite Jehovi kao što ste tražili.+ 32  Povedite i svoje ovce i svoja goveda, kao što ste tražili, pa idite.+ Pomolite se Bogu da i mene blagoslovi.“ 33  Egipćani su počeli da požuruju narod da što pre+ ode iz zemlje. Govorili su im: „Odlazite, inače ćemo svi pomreti!“+ 34  Tako je narod poneo testo u kom nije bilo kvasca. Posude u kojima se mesi hleb umotali su u odeću i poneli na ramenima. 35  Izraelci su učinili kao što im je Mojsije rekao i zatražili od Egipćana stvari od srebra i zlata i odeću.+ 36  Jehova je učinio da narod stekne naklonost Egipćana, pa su im dali ono što su tražili. Tako su oplenili Egipćane.+ 37  Izraelci su krenuli iz Ramese+ prema Sokotu.+ Bilo ih je oko 600 000 muškaraca*, ne računajući decu.+ 38  S njima su pošli i mnogi drugi ljudi*,+ kao i mnogo sitne i krupne stoke. 39  Od testa koje su poneli iz Egipta ispekli su beskvasne pogače. U testu nije bilo kvasca, jer su iz Egipta morali da odu tako brzo da nisu stigli da pripreme ništa drugo od hrane.+ 40  Izraelci, koji su živeli u Egiptu,+ proveli su u tuđini 430 godina.+ 41  Kad se navršilo 430 godina, upravo tog dana, sav Jehovin narod* izašao je iz Egipta. 42  Tu noć treba da slave u spomen na to što ih je Jehova izveo iz Egipta. Svi Izraelci treba da slave tu noć u čast Jehovi iz naraštaja u naraštaj.+ 43  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu: „Ovo je odredba za Pashu: Nijedan stranac ne sme da jede pashalnu žrtvu.+ 44  Ako neko ima roba kog je kupio za novac, neka ga obreže.+ Rob tek tada može da jede pashalnu žrtvu. 45  Doseljenik i najamnik ne smeju da je jedu. 46  Svi koji jedu jagnje neka ga jedu zajedno u istoj kući. Ništa od mesa ne iznosite iz kuće i nijednu kost na žrtvi nemojte da slomite.+ 47  Ceo izraelski narod neka slavi Pashu. 48  Ako među vama živi doseljenik koji želi da slavi Pashu u čast Jehovi, neka se obrežu on i svi muškarci iz njegovog doma. Tek tada može da je slavi i biće poput onog ko je Izraelac po rođenju. Ali niko neobrezan ne sme da jede pashalnu žrtvu.+ 49  Isti zakon važiće i za onog ko je Izraelac po rođenju i za doseljenika koji živi među vama.“+ 50  Svi Izraelci su učinili kao što je Jehova zapovedio Mojsiju i Aronu. Učinili su upravo tako. 51  Tog istog dana Jehova je izveo sve Izraelce* iz Egipta.

Fusnote

Doslovno: „meseci“.
Ili: „skupštini“. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „između dve večeri“.
Ili: „kapima krvi poprskaju“.
Hebrejski: pesah, što znači „proći pored, preskočiti“.
Doslovno: „vaše čete“.
To jest jagnje ili jare.
Ili: „nevolja koja donosi smrt“.
Doslovno: „sinove“.
Doslovno: „pešaka“. Po svemu sudeći, izraz se odnosi na muškarce sposobne za vojsku.
To jest neizraelci, među kojima je bilo i Egipćana.
Doslovno: „čete“.
Doslovno: „Izraelove sinove s njihovim četama“.