Izlazak 10:1-29

  • Osma nevolja: skakavci (1-20)

  • Deveta nevolja: tama (21-29)

10  Tada je Jehova rekao Mojsiju: „Idi kod faraona, jer sam dopustio da njegovo srce i srce njegovih slugu otvrdne+ da bih učinio ova čuda pred njim,+  i da bi ti mogao da ispričaš svojim sinovima i unucima kako sam kaznio Egipćane i kakva sam čuda učinio među njima.+ Tako ćete znati da sam ja Jehova.“  Mojsije i Aron su otišli kod faraona i rekli mu: „Ovako kaže Jehova, Bog Jevreja: ’Dokle ćeš mi se suprotstavljati*?+ Pusti moj narod da ide da mi služi.  Ako i dalje ne budeš hteo da pustiš moj narod, sutra ću poslati skakavce na tvoju zemlju.  Oni će prekriti celu zemlju tako da se neće videti tlo. Poješće ono što grȁd nije uništio, ono što vam je preostalo, i ogoliće svako vaše drvo koje raste u polju.+  Tvoje kuće, kuće svih tvojih slugu i kuće svih Egipćana biće pune skakavaca. Tako nešto nisu videli ni tvoji očevi ni tvoji dedovi celog svog života.‘ “+ Zatim se okrenuo i otišao od faraona.  Posle toga, faraonu su njegove sluge rekle: „Dokle će nas ovaj čovek mučiti?* Pusti taj narod neka ide da služi Jehovi, svom Bogu. Zar još ne vidiš da Egipat propada?“  Tako su Mojsija i Arona doveli nazad kod faraona i on im je rekao: „Idite i služite Jehovi, svom Bogu. Samo mi recite ko će sve ići.“  Mojsije je odgovorio: „Ići će i stari i mladi, kao i naši sinovi i ćerke. Povešćemo sitnu i krupnu stoku,+ jer treba da održimo svečanost u čast Jehovi.“+ 10  On im je rekao: „Zar stvarno mislite da ću pustiti i vas i vašu decu? Ako se to dogodi, onda je Jehova zaista s vama!+ Vidim da hoćete da napravite neko zlo. 11  Nema ništa od toga! Samo vi, muškarci, možete ići da služite Jehovi, jer ste to i tražili.“ Tada su ih oterali od faraona. 12  Jehova je rekao Mojsiju: „Pruži ruku prema Egiptu da na njega dođu skakavci koji će pojesti sve bilje, sve što je ostalo posle grȁda.“ 13  Mojsije je odmah pružio svoj štap prema Egiptu i Jehova je učinio da istočni vetar duva po zemlji celog tog dana i cele noći. Kad je svanulo jutro, istočni vetar je doneo skakavce. 14  Skakavci su se raširili po celom Egiptu i došli su do svih njegovih krajeva.+ Bili su nesnosni.+ Nikada ranije nije bilo toliko skakavaca, niti će ih ikada više biti. 15  Prekrili su svu zemlju tako da se zacrnela od njih. Pojeli su sve bilje u zemlji i sve plodove s drveća koji su ostali posle grȁda. Ništa zeleno nije ostalo ni na drveću ni na poljima u celom Egiptu. 16  Zato je faraon brzo pozvao Mojsija i Arona i rekao im: „Zgrešio sam Jehovi, vašem Bogu, i vama. 17  Molim vas, oprostite mi greh još samo ovaj put i molite se Jehovi, svom Bogu, da ukloni od mene ovu pogubnu kaznu.“ 18  Tako je Mojsije otišao od faraona i pomolio se Jehovi.+ 19  Tada je Jehova promenio smer vetra, pa je počeo da duva veoma jak zapadni vetar koji je odneo skakavce i bacio ih u Crveno more. U celom Egiptu nije ostao nijedan skakavac. 20  Ali Jehova je dopustio da faraonu otvrdne srce,+ tako da on nije dozvolio Izraelcima da idu. 21  Jehova je zatim rekao Mojsiju: „Pruži ruku prema nebu da se na Egipat spusti toliko gusta tama da će moći da se opipa.“ 22  Mojsije je odmah pružio ruku prema nebu i na ceo Egipat se spustila gusta tama koja je trajala tri dana.+ 23  Egipćani nisu mogli da vide jedan drugog i tri dana niko se nije pomerio sa svog mesta. Ali u svim mestima gde su živeli Izraelci bilo je svetlosti.+ 24  Posle toga faraon je pozvao Mojsija i rekao mu: „Idite i služite Jehovi.+ Ovde će ostati samo vaša sitna i krupna stoka. Neka i vaša deca pođu s vama.“ 25  Ali Mojsije je rekao: „Daj nam da povedemo i stoku za žrtve paljenice i za druge žrtve koje ćemo prineti Jehovi, svom Bogu.+ 26  Mi ćemo povesti sa sobom svoju stoku. Nijedna životinja* neće ostati, jer ćemo neke od njih prineti kao žrtve u čast Jehovi, svom Bogu. Mi ne znamo šta ćemo prineti Jehovi dok ne stignemo tamo.“ 27  Tada je Jehova dopustio da faraonovo srce ponovo otvrdne i on im nije dozvolio da idu.+ 28  Faraon mu je rekao: „Odlazi od mene! Da se više nisi pojavio preda mnom, jer ćeš umreti onog dana kad to budeš učinio!“ 29  Mojsije mu je odgovorio: „Neka bude kao što si rekao. Više se neću pojaviti pred tobom.“

Fusnote

Ili: „odbijati da mi se podložiš“.
Ili: „Dokle će nam ovaj čovek biti zamka?“
Doslovno: „Ni papak“.