Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Izlazak

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Izraelci sve brojniji u Egiptu (1-7)

  • Faraon ugnjetava Izraelce (8-14)

  • Bogobojazne babice ostavljaju izraelsku novorođenčad u životu (15-22)

 • 2

  • Mojsijevo rođenje (1-4)

  • Faraonova ćerka usvaja Mojsija (5-10)

  • Mojsije beži u Madijan i ženi se Seforom (11-22)

  • Bog čuje jadikovanje Izraelaca (23-25)

 • 3

  • Mojsije i grm koji gori (1-12)

  • Jehova objašnjava značenje svog imena (13-15)

  • Jehova daje uputstva Mojsiju (16-22)

 • 4

  • Tri čuda koja Mojsije treba da učini (1-9)

  • Mojsije se oseća nedoraslo (10-17)

  • Mojsije se vraća u Egipat (18-26)

  • Mojsijev susret sa Aronom (27-31)

 • 5

  • Mojsije i Aron pred faraonom (1-5)

  • Faraon još gore postupa sa Izraelcima (6-18)

  • Izraelci krive Mojsija i Arona (19-23)

 • 6

  • Jehova ponavlja obećanje o izbavljenju (1-13)

   • Jehovino ime nije potpuno poznato (2, 3)

  • Mojsijev i Aronov rodoslov (14-27)

  • Bog ponovo šalje Mojsija pred faraona (28-30)

 • 7

  • Jehova jača Mojsija (1-7)

  • Aronov štap se pretvara u veliku zmiju (8-13)

  • Prva nevolja: voda se pretvara u krv (14-25)

 • 8

  • Druga nevolja: žabe (1-15)

  • Treća nevolja: komarci (16-19)

  • Četvrta nevolja: obadi (20-32)

   • Zemlja Gesem pošteđena nevolje (22, 23)

 • 9

  • Peta nevolja: pomor stoke (1-7)

  • Šesta nevolja: čirevi na ljudima i životinjama (8-12)

  • Sedma nevolja: grȁd (13-35)

   • Faraon će videti Božju moć (16)

   • Jehovino ime će se objaviti (16)

 • 10

  • Osma nevolja: skakavci (1-20)

  • Deveta nevolja: tama (21-29)

 • 11

  • Najavljena deseta nevolja (1-10)

   • Izraelci traže stvari od suseda (2)

 • 12

  • Prva Pasha (1-28)

   • Izraelci obeležavaju dovratke krvlju (7)

  • Deseta nevolja: smrt prvenaca (29-32)

  • Izraelci odlaze iz Egipta (33-42)

   • Navršava se 430 godina (40, 41)

  • Propisi o slavljenju Pashe (43-51)

 • 13

  • Svaki prvenac pripada Jehovi (1, 2)

  • Praznik beskvasnih hlebova (3-10)

  • Svaki prvenac posvećen Bogu (11-16)

  • Bog usmerava Izraelce ka Crvenom moru (17-20)

  • Stub od oblaka i vatre (21, 22)

 • 14

  • Izraelci kod Crvenog mora (1-4)

  • Faraon u poteri za Izraelcima (5-14)

  • Izraelci prelaze Crveno more (15-25)

  • Egipćani ginu u moru (26-28)

  • Izraelci veruju Jehovi (29-31)

 • 15

  • Mojsije i Izraelci pevaju pesmu pobede (1-19)

  • Marija odgovara pesmom (20, 21)

  • Gorka voda postaje pitka (22-27)

 • 16

  • Narod gunđa što nema hrane (1-3)

  • Jehova čuje gunđanje naroda (4-12)

  • Prepelice i mana (13-21)

  • Mana se ne pojavljuje na sabat (22-30)

  • Posuda s manom (31-36)

 • 17

  • Narod se kod gore Horiv žali što nema vode (1-4)

  • Voda iz stene (5-7)

  • Pobeda nad Amaličanima (8-16)

 • 18

  • Jotor i Sefora dolaze u logor (1-12)

  • Jotor savetuje Mojsija da postavi sudije (13-27)

 • 19

  • Izraelci kod gore Sinaj (1-25)

   • Izraelci će biti kraljevstvo sveštenika (5, 6)

   • Narod se posvećuje da bi došao pred Boga (14, 15)

 • 20

  • Deset zapovesti (1-17)

  • Izraelci u strahu zbog onoga što vide (18-21)

  • Odredbe o služenju Bogu (22-26)

 • 21

  • Zakoni dati Izraelcima (1-36)

   • O Jevrejima koji su postali robovi (2-11)

   • O nasilju nad bližnjima (12-27)

   • O životinjama (28-36)

 • 22

  • Zakoni dati Izraelcima (1-31)

   • O krađi (1-4)

   • O šteti na usevima (5, 6)

   • O nadoknadi i vlasništvu (7-15)

   • O zavođenju device (16, 17)

   • O služenju Bogu i o pravednosti (18-31)

 • 23

  • Zakoni dati Izraelcima (1-19)

   • O poštenom i pravednom postupanju (1-9)

   • O sabatu i praznicima (10-19)

  • Anđeo vodi Izraelce (20-26)

  • Osvajanje zemlje i njene granice (27-33)

 • 24

  • Narod prihvata odredbe saveza (1-11)

  • Mojsije na gori Sinaj (12-18)

 • 25

 • 26

  • Sveti šator (1-37)

   • Šatorska platna (1-14)

   • Zidni okviri i postolja (15-30)

   • Zavese u šatoru (31-37)

 • 27

  • Oltar za žrtve paljenice (1-8)

  • Dvorište (9-19)

  • Ulje za svećnjak (20, 21)

 • 28

  • Sveštenička odeća (1-5)

  • Efod (6-14)

  • Naprsnik (15-30)

   • Urim i Tumim (30)

  • Tunika bez rukava (31-35)

  • Turban sa zlatnom pločicom (36-39)

  • Ostala sveštenička odeća (40-43)

 • 29

  • Uvođenje u svešteničku službu (1-37)

  • Žrtve koje se prinose svakog dana (38-46)

 • 30

  • Kadioni oltar (1-10)

  • Popis i novac za otkup (11-16)

  • Umivaonik od bakra (17-21)

  • Sveto ulje za pomazanje (22-33)

  • Sveti kâd (34-38)

 • 31

  • Vešti ljudi ispunjeni Božjim duhom (1-11)

  • Sabat, znak saveza između Boga i Izraelaca (12-17)

  • Dve kamene ploče (18)

 • 32

  • Izraelci se klanjaju zlatnom teletu (1-35)

   • Mojsije čuje pevanje u logoru (17, 18)

   • Mojsije razbija ploče sa zakonima (19)

   • Leviti su verni Jehovi (26-29)

 • 33

  • Bog ukorava Izraelce (1-6)

  • Šator sastanka izvan logora (7-11)

  • Mojsije moli Jehovu da vidi njegovu slavu (12-23)

 • 34

  • Nove kamene ploče (1-4)

  • Mojsije vidi Jehovinu slavu (5-9)

  • Bog ponavlja odredbe saveza (10-28)

  • Mojsijevo lice zrači svetlošću (29-35)

 • 35

  • Propisi o sabatu (1-3)

  • Prilozi za sveti šator (4-29)

  • Veseleilo i Elijav ispunjeni Božjim duhom (30-35)

 • 36

  • Priloženo više nego što je potrebno (1-7)

  • Izrada svetog šatora (8-38)

 • 37

 • 38

  • Oltar za žrtve paljenice (1-7)

  • Umivaonik od bakra (8)

  • Dvorište (9-20)

  • Materijal za sveti šator (21-31)

 • 39

  • Izrada svešteničke odeće (1)

  • Efod (2-7)

  • Naprsnik (8-21)

  • Tunika bez rukava (22-26)

  • Ostala sveštenička odeća (27-29)

  • Zlatna pločica (30, 31)

  • Mojsije pregleda sveti šator (32-43)

 • 40

  • Podizanje svetog šatora (1-33)

  • Jehovina slava ispunjava sveti šator (34-38)