Isus Navin 8:1-35

  • Isus Navin postavlja zasedu kod Gaja (1-13)

  • Izraelci osvajaju Gaj (14-29)

  • Čitanje Zakona na gori Eval (30-35)

8  Tada je Jehova rekao Isusu: „Ne boj se i ne plaši se.+ Povedi sa sobom sve ratnike i idi na Gaj. Evo, dajem ti u ruke kralja Gaja, njegov narod, njegov grad i njegovu zemlju.+  Učini Gaju i njegovom kralju isto što si učinio Jerihonu i njegovom kralju,+ ali plen i stoku uzmite za sebe. Postavi zasedu iza grada.“  Tako su Isus i svi ratnici krenuli na Gaj. Isus je odabrao 30 000 hrabrih ratnika i poslao ih noću.  On im je zapovedio: „Budite u zasedi iza grada. Ne udaljavajte se od grada i svi budite spremni.  A ja i ljudi koji su sa mnom približićemo se gradu. Kada oni izađu na nas kao i prvi put,+ mi ćemo početi da se povlačimo pred njima.  Kada pođu za nama, mi ćemo ih odvući od grada, jer će pomisliti: ’Beže pred nama kao i prvi put.‘+ A mi ćemo bežati pred njima.  Tada vi izađite iz zasede i zauzmite grad. Jehova, vaš Bog, predaće vam ga u ruke.  Čim osvojite grad, zapalite ga.+ Učinite onako kako vam je Jehova rekao. Eto, to vam zapovedam.“  Zatim ih je Isus poslao i oni su otišli na mesto gde je trebalo da budu u zasedi. Ulogorili su se između Vetilja i Gaja, zapadno od Gaja, a Isus je tu noć proveo sa ostalim ratnicima. 10  Sledećeg jutra Isus je ustao rano, okupio* vojsku i zajedno sa izraelskim starešinama poveo vojsku prema Gaju. 11  Svi ratnici+ koji su bili s njim krenuli su prema gradu i došli mu spreda. Ulogorili su se severno od Gaja, tako da je između njih i Gaja bila dolina. 12  U međuvremenu, Isus je uzeo oko 5 000 ljudi i postavio ih u zasedu+ između Vetilja+ i Gaja, zapadno od Gaja. 13  Tako su glavni logor postavili severno od grada,+ a oni koji su bili u zasedi ulogorili su se zapadno od grada.+ Te noći je Isus pošao prema sredini doline. 14  Kada je kralj Gaja to video, on i ljudi iz grada požurili su rano ujutru da se bore sa Izraelcima i došli su na mesto s kog se pružao pogled na pustu ravnicu. Ali on nije znao da je iza grada postavljena zaseda. 15  Kada su ljudi iz Gaja krenuli u napad, Isus i svi Izraelci počeli su da beže prema pustinji.+ 16  Tada su svi ljudi iz grada bili pozvani da krenu za njima. I dok su gonili Isusa, udaljili su se od grada. 17  U Gaju i u Vetilju nije bilo čoveka koji nije krenuo za Izraelcima. Ostavili su grad širom otvoren i pošli da gone Izraelce. 18  Jehova je tada rekao Isusu: „Koplje koje ti je u ruci ispruži prema Gaju,+ jer ga dajem tebi u ruke.“+ Isus je ispružio prema gradu koplje koje mu je bilo u ruci. 19  Čim je on ispružio ruku, oni koji su bili u zasedi odmah su ustali sa svog mesta i brzo ušli u grad, osvojili ga i odmah ga zapalili.+ 20  Kada su se stanovnici Gaja okrenuli, videli su kako se dim iz grada diže prema nebu, tako da više nisu mogli da pobegnu ni na jednu stranu. Tada su se ratnici koji su bežali prema pustinji okrenuli i napali one koji su ih gonili. 21  Isus i svi Izraelci videli su da su ljudi iz zasede osvojili grad i da se iz grada diže dim, pa su se okrenuli i napali stanovnike Gaja. 22  A i oni što su zauzeli grad krenuli su prema stanovnicima Gaja, koji su se našli u zamci. Izraelci su im bili i s jedne i s druge strane i sve su ih pobili tako da niko nije preživeo, niti pobegao.+ 23  Kralja Gaja+ uhvatili su živog i doveli ga kod Isusa. 24  Izraelci su pobili sve stanovnike Gaja koji su bili u polju, u pustinji gde su ih gonili. Sve su ih pobili mačem. Zatim su se svi Izraelci vratili u Gaj i mačem pobili sve što je bilo u njemu. 25  Tog dana poginulo je 12 000 ljudi, muškaraca i žena, ceo narod iz Gaja. 26  Isus nije spuštao ruku u kojoj je držao koplje+ dok svi stanovnici Gaja nisu bili pobijeni.+ 27  Stoku i plen iz grada Izraelci su uzeli za sebe, kao što je Jehova zapovedio Isusu.+ 28  Zatim je Isus spalio Gaj i zauvek ga je pretvorio u gomilu ruševina+ koja i danas postoji. 29  Kralja Gaja obesio je na stub* i ostavio ga do večeri. Pre nego što je sunce zašlo, Isus je zapovedio da se njegovo telo skine sa stuba.+ Onda su ga bacili pred gradska vrata, pa je na njega nabacana velika gomila kamenja koja stoji i danas. 30  Tada je Isus na gori Eval+ podigao oltar Jehovi, Izraelovom Bogu, 31  kao što je Mojsije, Jehovin sluga, zapovedio Izraelcima i kao što je napisano u knjizi Mojsijevog zakona:+ „Oltar neka bude od celog kamenja koje nije obrađivano gvozdenim alatom.“+ Zatim su na njemu prineli Jehovi žrtve paljenice i žrtve zajedništva.+ 32  Zatim je Isus na kamenje uklesao Zakon+ koji je Mojsije bio napisao pred Izraelcima.+ 33  Svi Izraelci, njihove starešine, njihovi upravitelji i njihove sudije stajali su s obe strane kovčega pred sveštenicima, Levitima, koji su nosili kovčeg Jehovinog saveza. Tu su bili i stranci i oni koji su poreklom Izraelci.+ Polovina naroda stajala je pred gorom Garizim, a druga polovina pred gorom Eval,+ kao što je Mojsije, Jehovin sluga, bio zapovedio,+ da bi se izraelskom narodu izrekao blagoslov. 34  Tada je Isus naglas pročitao sve reči Zakona,+ blagoslove+ i prokletstva,+ sve kao što stoji napisano u knjizi Zakona. 35  Od svega što je Mojsije zapovedio nije bilo nijedne reči koju Isus nije naglas pročitao pred celim izraelskim narodom*,+ pred ženama, decom i strancima+ koji su živeli među njima.+

Fusnote

Ili: „postrojio“.
Ili: „drvo“.
Ili: „celom izraelskom skupštinom“. Videti Rečnik pojmova.