Isus Navin 7:1-26

  • Izraelci poraženi kod Gaja (1-5)

  • Molitva Isusa Navina (6-9)

  • Poraz Izraelaca je posledica greha (10-15)

  • Ahan razotkriven kao krivac i kamenovan (16-26)

7  Izraelci su bili neverni i nisu poslušali zapovest u vezi sa stvarima određenim za uništenje, jer je Ahan,+ sin Harmije, sina Zavdije, Zarinog sina, iz Judinog plemena, uzeo neke stvari koje je trebalo uništiti.+ Zato se Jehova žestoko razgnevio na Izraelce.+  Isus je poslao ljude iz Jerihona u Gaj,+ koji je blizu Vet-Avena i istočno od Vetilja,+ i rekao im: „Idite i izvidite zemlju.“ I oni su otišli i izvideli Gaj.  Kada su se vratili kod Isusa, rekli su mu: „Ne mora da ide cela vojska. Dve do tri hiljade ljudi mogu da osvoje Gaj. Nemoj da se umara cela vojska, jer je tamo malo ljudi.“  Tako je otišlo oko 3 000 ratnika, ali su morali da pobegnu pred ljudima iz Gaja.+  Ljudi iz Gaja su ubili 36 ljudi. Gonili su ih od gradskih vrata pa nizbrdo sve do Sivarima* i ubijali su ih celim putem. Zato je narod izgubio hrabrost* kao da ju je voda odnela.  Tada je Isus razderao svoju odeću, pao licem na zemlju pred Jehovinim kovčegom i ostao tako do večeri. To su učinili i on i izraelske starešine, posipajući glavu prašinom.  Isus je rekao: „Jao, Svevišnji Gospode Jehova, zašto si ovaj narod preveo preko Jordana? Zar zato da bi nas predao u ruke Amorejima da nas pobiju? Da smo barem ostali s druge strane* Jordana!  Oprosti, Jehova, ali šta da kažem sada kada je Izrael pobegao* pred svojim neprijateljima?  Kada Hananci i svi stanovnici ove zemlje čuju za to, opkoliće nas i izbrisaće naše ime sa zemlje. A šta ćeš ti učiniti za svoje veliko ime?“+ 10  Jehova je odgovorio Isusu: „Ustani! Zašto si pao licem na zemlju? 11  Izraelci su zgrešili. Prekršili su moj savez+ za koji sam im zapovedio da ga se drže. Uzeli su neke stvari određene za uništenje,+ ukrali+ ih i sakrili među svoje stvari.+ 12  Zato Izraelci neće moći da se odupru svojim neprijateljima. Okrenuće leđa neprijateljima i bežaće pred njima jer su na sebe navukli osudu uništenja. Neću biti s vama dok iz svoje sredine ne uklonite ono što je bilo određeno za uništenje.+ 13  Ustani i posveti narod.+ Reci im: ’Posvetite se za sutra, jer ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: „Ono što je bilo određeno za uništenje usred tebe je, Izraele. Nećete moći da se oduprete svojim neprijateljima dok iz svoje sredine ne uklonite ono što je bilo određeno za uništenje. 14  Ujutru se okupite po svojim plemenima. Pleme koje Jehova izdvoji+ neka pristupi po svojim porodicama, porodica koju Jehova izdvoji neka pristupi po svojim domovima, a iz doma koji Jehova izdvoji neka pristupe muškarci jedan po jedan. 15  Onaj kod koga se nađe ono što je bilo određeno za uništenje neka se pogubi i spali,+ on i sve njegovo, jer je prekršio Jehovin savez+ i počinio sramno delo u Izraelu.“ ‘ “ 16  Tako je rano ujutru Isus ustao i zapovedio Izraelcima da pristupe po svojim plemenima, i bilo je izdvojeno Judino pleme. 17  Zatim je zapovedio da pristupe Judine porodice i bila je izdvojena Zarina porodica.+ Onda je zapovedio da iz Zarine porodice pristupe muškarci jedan po jedan, i bio je izdvojen Zavdija. 18  Na kraju je zapovedio da iz Zavdijinog doma pristupe muškarci, jedan po jedan, i bio je izdvojen Ahan, sin Harmije, sina Zavdije, Zarinog sina, iz Judinog plemena.+ 19  Tada je Isus rekao Ahanu: „Sine moj, daj slavu Jehovi, Izraelovom Bogu, i priznaj mu sve. Reci mi, molim te, šta si učinio. Ne krij to od mene.“ 20  Ahan je odgovorio Isusu: „Zaista sam zgrešio Jehovi, Izraelovom Bogu. Evo šta sam učinio: 21  Među plenom sam video jedan lep, svečani ogrtač iz Senara,+ 200 sikala* srebra i zlatnu polugu tešku 50 sikala. Poželeo sam da to imam i uzeo sam. Sve je to sakriveno u zemlji usred mog šatora, a srebrni novac je ispod ogrtača.“ 22  Isus je odmah poslao ljude koji su otrčali u njegov šator i našli ogrtač sakriven u šatoru, a srebrni novac bio je ispod ogrtača. 23  Oni su te stvari uzeli iz šatora, odneli ih Isusu i svim Izraelcima i stavili ih pred Jehovu. 24  Isus i svi Izraelci uzeli su Ahana,+ Zarinog sina, a s njim i srebro, svečani ogrtač i zlatnu polugu,+ njegove sinove i ćerke, njegova goveda, njegove magarce, ovce, njegov šator i sve što je bilo njegovo, pa su ih odveli u dolinu Ahor.+ 25  Isus je rekao: „Zašto si nam naneo nevolju*?+ Jehova će danas tebi naneti nevolju.“ Tada su ih svi Izraelci kamenovali,+ a zatim su ih spalili.+ Tako su ih sve zasuli kamenjem. 26  Nabacali su na njega veliku gomilu kamenja, koja stoji sve do danas. Tako se stišao Jehovin žestoki gnev.+ Zato se to mesto sve do danas zove dolina Ahor*.

Fusnote

„Sivarim“ znači „kamenolomi“.
Doslovno: „srce“.
To jest sa istočne strane.
Ili: „okrenuo leđa“.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „učinio da propadnemo, budemo osuđeni“.
„Ahor“ znači „propast; osuda“.