Isus Navin 4:1-24

  • Kamenje koje će služiti kao spomen (1-24)

4  Kada je ceo narod prešao Jordan, Jehova je rekao Isusu:  „Izaberite iz naroda 12 ljudi, po jednog čoveka iz svakog plemena,+  i zapovedite im: ’Uzmite iz sredine Jordana, s mesta na kom stoje sveštenici,+ 12 kamenova, pa ih ponesite sa sobom i postavite tamo gde ćete prenoćiti.‘ “+  Isus je pozvao 12 ljudi koje je izabrao među Izraelcima, po jednog čoveka iz svakog plemena,  pa im je rekao: „Idite pred kovčeg Jehove, svog Boga, do sredine Jordana, i neka svaki od vas uzme i ponese na ramenu po jedan kamen, prema broju izraelskih plemena,  i neka to bude znak među vama. Ako vas vaša deca* jednog dana budu pitala: ’Šta znači ovo kamenje?‘,+  ovako im recite: ’Voda u Jordanu prestala je da teče pred kovčegom+ Jehovinog saveza. Kada je kovčeg prelazio preko Jordana, voda u reci prestala je da teče, a ovo kamenje je trajan spomen* izraelskom narodu.‘ “+  Izraelci su učinili kako im je Isus zapovedio. Uzeli su 12 kamenova iz sredine Jordana, kao što je Jehova rekao Isusu, prema broju izraelskih plemena, pa su ih odneli na mesto gde su prenoćili i tamo su ih postavili.  Drugih 12 kamenova Isus je postavio usred Jordana, na mesto gde su stajali sveštenici koji su nosili kovčeg saveza.+ To kamenje stoji tamo sve do danas. 10  Sveštenici koji su nosili kovčeg stajali su usred Jordana dok nije učinjeno sve što je Jehova zapovedio narodu preko Isusa, baš kao što je Mojsije zapovedio Isusu. Za to vreme narod je brzo prelazio. 11  Kada je ceo narod prešao, tada su prešli i sveštenici s Jehovinim kovčegom, a narod je to gledao.+ 12  Ruvimovo i Gadovo pleme i polovina Manasijinog plemena išli su u bojnim redovima+ ispred ostalih Izraelaca, kao što im je rekao Mojsije.+ 13  Oko 40 000 naoružanih ljudi prešlo je pred Jehovom u puste ravnice kod Jerihona. 14  Tog dana Jehova je uzvisio Isusa u očima svih Izraelaca.+ Oni su ga duboko poštovali* celog njegovog života, kao što su duboko poštovali i Mojsija.+ 15  Tada je Jehova rekao Isusu: 16  „Zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg+ svedočanstva da izađu iz Jordana.“ 17  I Isus je zapovedio sveštenicima: „Izađite iz Jordana.“ 18  Kada su sveštenici koji su nosili kovčeg+ Jehovinog saveza izašli iz Jordana i kada su stali na suvo tlo, voda u Jordanu počela je da se vraća na svoje mesto i da se izliva preko obala+ kao i ranije. 19  Narod je prešao Jordan desetog dana prvog meseca i ulogorio se u Galgalu,+ istočno od Jerihona. 20  Onih 12 kamenova koje su uzeli iz Jordana Isus je postavio u Galgalu.+ 21  A Izraelcima je rekao: „Kada vas jednog dana vaša deca upitaju: ’Šta znači ovo kamenje?‘,+ 22  poučite ih i recite im: ’Izrael je po suvom tlu prešao Jordan+ 23  kada je Jehova, vaš Bog, pred njima isušio vodu u Jordanu sve dok ga nisu prešli, kao što je Jehova, vaš Bog, učinio i s Crvenim morem kada ga je isušio pred nama dok ga nismo prešli.+ 24  To je učinio da bi svi narodi na zemlji znali koliko je moćna Jehovina ruka+ i da biste se vi uvek bojali Jehove, svog Boga.‘ “

Fusnote

Doslovno: „sinovi“.
Ili: „podsetnik“.
Doslovno: „oni su ga se bojali“.