Isus Navin 24:1-33

  • Isus Navin govori o istoriji Izraela (1-13)

  • Podstiče narod na služenje Jehovi (14-24)

    • „Ja i moj dom služićemo Jehovi“ (15)

  • Isus Navin sklapa savez sa Izraelcima (25-28)

  • Smrt Isusa Navina (29-31)

  • Josifove kosti sahranjene u Sihemu (32)

  • Eleazarova smrt (33)

24  Isus je zatim okupio sva izraelska plemena u Sihemu i sazvao izraelske starešine, poglavare, sudije i upravitelje,+ i oni su stali pred pravog Boga.  Isus je rekao celom narodu: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Pre mnogo vremena vaši preci,+ među njima i Tara, Avrahamov i Nahorov otac, živeli su sa one strane Eufrata* i služili su drugim bogovima.+  „’Kasnije sam zapovedio vašem praocu Avrahamu+ da pređe na drugu stranu Eufrata*, vodio sam ga po svoj hananskoj zemlji i umnožio njegovo potomstvo.+ Dao sam mu Isaka,+  a Isaku sam dao Jakova i Isava.+ Kasnije sam Isavu dao u posed goru Sir,+ a Jakov i njegovi sinovi otišli su u Egipat.+  Kasnije sam poslao Mojsija i Arona+ i naneo Egipćanima nevolje usred njihove zemlje.+ Zatim sam vas izveo odande.  Kada sam vaše pretke izveo iz Egipta+ i kada su došli do mora, Egipćani su s bojnim kolima i konjanicima krenuli za vašim precima prema Crvenom moru.+  Tada su vaši preci zavapili k meni,+ pa sam ja, Jehova, postavio tamu između njih i Egipćana, na koje sam sručio more koje ih je prekrilo.+ Svojim očima videli ste šta sam učinio u Egiptu.+ Posle toga ste godinama* živeli u pustinji.+  „’Zatim sam vas doveo u zemlju Amoreja koji su živeli s druge strane* Jordana, i oni su vas napali.+ Tada sam ih predao u vaše ruke da biste zauzeli njihovu zemlju i istrebio sam ih pred vama.+  Zatim je moavski kralj Valak, Seforov sin, krenuo u rat protiv Izraela. On je pozvao Veorovog sina Valama da vas prokune.+ 10  Ali ja nisam hteo da poslušam Valama,+ tako da vas je on nekoliko puta blagoslovio+ i ja sam vas izbavio iz njegove ruke.+ 11  „’Zatim ste prešli Jordan+ i došli do Jerihona.+ Poglavari* Jerihona, Amoreji, Ferezeji, Hananci, Heteji, Gergeseji, Jeveji i Jevuseji, zaratili su s vama, a ja sam ih dao vama u ruke.+ 12  Širio sam strah* pred vama i to ih je oteralo,+ kao što je oteralo i dva amorejska kralja. Nije to učinio ni vaš mač ni vaš luk.+ 13  Tako sam vam dao zemlju oko koje se niste trudili i gradove koje niste gradili,+ i u njima ste se naselili. Sada jedete rod vinograda i maslinjaka koje niste sadili.‘+ 14  „Zato se bojte Jehove i služite mu besprekorno i verno*.+ Uklonite bogove kojima su vaši preci služili s druge strane Eufrata* i u Egiptu,+ i služite Jehovi. 15  Ako ne želite da služite Jehovi, izaberite danas kome ćete služiti,+ bogovima kojima su služili vaši preci s druge strane Eufrata*+ ili bogovima Amoreja u čijoj zemlji živite.+ A ja i moj dom služićemo Jehovi.“ 16  Na to je narod odgovorio: „Nipošto nećemo ostaviti Jehovu i služiti drugim bogovima. 17  Jehova, naš Bog, izveo je nas i naše pretke iz Egipta,+ iz zemlje u kojoj smo bili robovi,+ i učinio je pred našim očima ta velika čuda+ i čuvao nas je celim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz čiju smo zemlju prolazili.+ 18  Jehova je pred nama oterao sve one narode, kao i Amoreje koji su živeli u ovoj zemlji. Zato ćemo i mi služiti Jehovi, jer je on naš Bog.“ 19  Tada je Isus rekao narodu: „Vi ne možete služiti Jehovi, jer je on svet Bog,+ Bog koji zahteva potpunu odanost*.+ On neće opraštati vaše prestupe* i grehe.+ 20  Ako budete ostavili Jehovu i služili tuđim bogovima, on će se okrenuti protiv vas i istrebiće vas, iako vam je ranije činio dobro.“+ 21  A narod je rekao Isusu: „Neće biti tako. Mi ćemo služiti Jehovi!“+ 22  Na to je Isus rekao narodu: „Sami ste sebi svedoci da ste svojevoljno izabrali da služite Jehovi.“+ A oni su mu rekli: „Svedoci smo.“ 23  „Zato uklonite tuđe bogove koji su među vama i priklonite svoje srce Jehovi, Izraelovom Bogu.“ 24  A narod je rekao Isusu: „Služićemo Jehovi, svom Bogu, i njega ćemo slušati!“ 25  Isus je tog dana u Sihemu sklopio savez s narodom i od tih reči sastavio propis i zakon za njih. 26  Zatim je Isus te reči napisao u knjigu Božjeg zakona,+ a onda je uzeo veliki kamen+ i postavio ga pod veliko drvo koje je bilo pored Jehovinog svetilišta. 27  Isus je celom narodu rekao: „Evo, ovaj kamen biće svedok protiv nas,+ jer je čuo sve što nam je Jehova rekao. Ako se odreknete svog Boga, taj kamen će svedočiti protiv vas.“ 28  Tada je Isus otpustio narod i svako je otišao na područje koje je dobio u nasledstvo.+ 29  Posle ovih događaja Isus, Navinov sin, Jehovin sluga, umro je sa 110 godina.+ 30  Sahranili su ga na području koje je dobio u nasledstvo, u Tamnat-Sarahu+ koji se nalazi u Jefremovim brdima, severno od gore Gas. 31  Izrael je služio Jehovi dok je Isus bio živ i dok su bile žive starešine koje su nadživele Isusa i koje su znale sve što je Jehova učinio za Izrael.+ 32  Josifove kosti,+ koje su Izraelci doneli iz Egipta, sahranjene su u Sihemu, na polju koje je Jakov kupio za 100 kesita*+ od sinova Emora,+ Sihemovog oca. To polje je pripalo u nasledstvo Josifovim sinovima.+ 33  Umro je i Aronov sin Eleazar+ i sahranili su ga na brdu koje je pripadalo njegovom sinu Finesu,+ a nalazilo se u Jefremovim brdima.

Fusnote

Doslovno: „reke“.
Doslovno: „reke“.
Doslovno: „danima“.
To jest sa istočne strane.
Ili možda: „stanovnici“.
Ili: „beznađe“.
Ili: „u istini“.
Doslovno: „reke“.
Doslovno: „reke“.
Ili: „buntovništvo“.
Ili: „koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu“.
„Kesit“ je novčana jedinica nepoznate vrednosti.