Isus Navin 22:1-34

  • Dva i po plemena se vraćaju kući, istočno od Jordana (1-8)

  • Oltar podignut pored Jordana (9-12)

  • Objašnjena svrha oltara (13-29)

  • Izbegnut sukob (30-34)

22  Tada je Isus pozvao Ruvimovo pleme i Gadovo pleme i polovinu Manasijinog plemena,  pa im je rekao: „Vi ste izvršili sve što vam je zapovedio+ Jehovin sluga Mojsije i poslušali ste sve što sam vam ja zapovedio.+  Niste ostavili svoju braću za sve ovo vreme do današnjeg dana+ i izvršili ste ono što ste bili dužni po zapovesti Jehove, svog Boga.+  Sada je Jehova, vaš Bog, dao mir vašoj braći, kao što im je obećao.+ Zato se sada vratite u svoje šatore, u zemlju koju vam je Jehovin sluga Mojsije dao s druge strane* Jordana.+  Ali savesno postupajte po zapovestima i Zakonu koji vam je propisao+ Jehovin sluga Mojsije tako što ćete voleti Jehovu, svog Boga,+ ići svim njegovim putevima,+ izvršavati njegove zapovesti,+ čvrsto se držati njega+ i služiti mu+ svim svojim srcem i svom svojom dušom*.“+  Zatim ih je Isus blagoslovio i otpustio, i oni su otišli u svoje šatore.  Polovini Manasijinog plemena Mojsije je dao nasledstvo u Vasanu,+ dok je drugoj polovini Isus dao nasledstvo pored njihove braće zapadno od Jordana.+ Kada ih je Isus poslao u njihove šatore, blagoslovio ih je  i rekao im: „Vratite se u svoje šatore s velikim blagom, mnogobrojnom stokom, sa srebrom, zlatom, bakrom, gvožđem i mnogo odeće.+ Podelite+ sa svojom braćom plen koji ste uzeli od svojih neprijatelja.“  Zatim su se Ruvimovo pleme i Gadovo pleme i polovina Manasijinog plemena pozdravili sa ostalim Izraelcima, u Silomu u hananskoj zemlji, i vratili se u galadsku zemlju,+ zemlju svog nasledstva u kojoj su se naselili, kao što im je Jehova zapovedio preko Mojsija.+ 10  Kada su Ruvimovo i Gadovo pleme i polovina Manasijinog plemena došli na područje Jordana u hananskoj zemlji, podigli su tamo pored Jordana veoma velik oltar. 11  Posle nekog vremena, ostali Izraelci su čuli da se govori:+ „Eno, Ruvimovo i Gadovo pleme i polovina Manasijinog plemena podigli su oltar na granici hananske zemlje na području Jordana, na strani koja pripada nama.“ 12  Kada su Izraelci to čuli, sav narod se sakupio u Silomu+ da pođe u rat protiv njih. 13  Tada su Izraelci poslali Finesa,+ sina sveštenika Eleazara, u galadsku zemlju Ruvimovom i Gadovom plemenu i polovini Manasijinog plemena. 14  S njim su poslali i deset poglavara, po jednog poglavara plemenske porodice iz svakog izraelskog plemena, a svaki od njih bio je poglavar plemenske porodice među hiljadama* Izraelaca.+ 15  Oni su došli kod Ruvimovog i Gadovog plemena i polovine Manasijinog plemena u galadsku zemlju i rekli im: 16  „Ovako kaže sav Jehovin narod: ’Zašto ste neverni+ Izraelovom Bogu? Danas ste odstupili od Jehove time što ste podigli sebi oltar i pobunili se protiv Jehove.+ 17  Zar nam nije dosta greha koji smo počinili kod Fegora? Od njega se ni do danas nismo očistili iako je Jehovin narod bio kažnjen pomorom.+ 18  A vi ste danas neposlušni Jehovi! Ako se vi danas bunite protiv Jehove, sutra će se on razgneviti na ceo izraelski narod.+ 19  Ako je to zato što je zemlja koju ste dobili nečista, pređite u zemlju koja pripada Jehovi,+ u kojoj se nalazi Jehovin šator,+ pa se naselite među nama. Ali nemojte se buniti protiv Jehove i ne činite od nas buntovnike podižući sebi drugi oltar osim oltara Jehove, našeg Boga.+ 20  Kada je Zarin sin Ahan+ bio neveran i uzeo ono što je bilo određeno za uništenje, zar se Bog nije razgnevio na ceo izraelski narod?+ Zbog njegovog prestupa nije samo on poginuo.‘ “+ 21  Tada su Ruvimovo i Gadovo pleme i polovina Manasijinog plemena odgovorili poglavarima nad hiljadama* Izraelaca:+ 22  „Bog nad bogovima, Jehova!* Bog nad bogovima, Jehova!+ On zna i Izrael neka zna. Ako smo se pobunili i bili neverni Jehovi, neka nas on danas ne poštedi. 23  Ako smo sebi podigli oltar da bismo se pobunili protiv Jehove i da bismo na njemu prinosili žrtve paljenice, prinose od žita i žrtve zajedništva, Jehova će to kazniti.+ 24  Mi smo to učinili jer smo se brinuli zbog nečeg drugog. Rekli smo: ’Jednog dana vaši sinovi reći će našim sinovima: „Šta vi imate s Jehovom, Izraelovim Bogom? 25  Jehova je između nas i vas, Ruvimovog i Gadovog plemena, postavio Jordan kao granicu. Nemate vi ništa s Jehovom.“ I tako bi vaši sinovi naveli naše sinove da više ne služe Jehovi*.‘ 26  „Zato smo rekli: ’Moramo da preduzmemo nešto i podignemo oltar, ali ne za žrtve paljenice niti za druge žrtve, 27  nego neka taj oltar bude svedok vama i nama,+ i našim potomcima* posle nas da ćemo služiti Jehovi žrtvama paljenicama, žrtvama zajedništva i drugim žrtvama,+ da jednog dana vaši sinovi ne bi rekli našim sinovima: „Nemate vi ništa s Jehovom.“ ‘ 28  Zato smo rekli: ’Ako biste tako nešto ikada rekli nama ili našim potomcima*, mi bismo odgovorili: „Pogledajte ovaj oltar koji su napravili naši preci po uzoru na Jehovin oltar, ali ne za žrtve paljenice niti za druge žrtve, već da bude svedok između vas i nas.“ ‘ 29  Nipošto ne želimo da se bunimo protiv Jehove i da odstupimo danas od Jehove+ gradeći još jedan oltar za žrtve paljenice, prinose od žita i druge žrtve osim oltara Jehove, našeg Boga, oltara koji je pred njegovim šatorom!“+ 30  Kada su sveštenik Fines, poglavari naroda i poglavari nad hiljadama* Izraelaca čuli šta su rekli Ruvimovi, Gadovi i Manasijini potomci, bilo im je drago što je tako.+ 31  Zato je Fines, sin sveštenika Eleazara, rekao Ruvimovim, Gadovim i Manasijinim potomcima: „Danas smo se uverili da je Jehova među nama, jer niste bili neverni Jehovi. Izbavili ste Izraelce iz Jehovine ruke.“ 32  Tada su Fines, sin sveštenika Eleazara, i poglavari otišli od Ruvimovog i Gadovog plemena iz galadske zemlje, vratili se u hanansku zemlju i preneli odgovor drugim Izraelcima. 33  Izraelci su bili zadovoljni onim što su čuli, pa su hvalili Boga i više nisu govorili o tome da idu u rat protiv Ruvimovog i Gadovog plemena, da opustoše zemlju u kojoj su oni živeli. 34  Ruvimovi i Gadovi potomci dali su ime tom oltaru* i rekli: „On nam je svedok da je Jehova pravi Bog.“

Fusnote

To jest sa istočne strane.
Ili: „rodovima“.
Ili: „rodovima“.
Ili: „Moćni Bog, Bog Jehova!“
Doslovno: „nemaju strah pred Jehovom“.
Doslovno: „naraštajima“.
Doslovno: „naraštajima“.
Ili: „rodovima“.
Sudeći po datom objašnjenju, oltar je verovatno nazvan „Svedok“.