Isus Navin 18:1-28

  • Ostatak zemlje podeljen u Silomu (1-10)

  • Nasledstvo Venijaminovog plemena (11-28)

18  Ceo izraelski narod okupio se u Silomu+ i tamo su postavili šator sastanka,+ jer su pokorili zemlju.+  Ali među Izraelcima je ostalo još sedam plemena kojima nije bilo dodeljeno nasledstvo.  Zato je Isus rekao Izraelcima: „Dokle ćete oklevati da krenete i zauzmete zemlju koju vam je dao Jehova, Bog vaših predaka?+  Izaberite po tri čoveka iz svakog plemena, a ja ću ih poslati, pa neka obiđu zemlju i zabeleže kako bi se mogla podeliti u nasledstvo, a onda neka se vrate k meni.  Neka je razdele među sobom na sedam delova.+ Juda neka ostane na svom području na jugu,+ a Josifovi potomci neka ostanu na svom području na severu.+  Vi zabeležite kako bi se zemlja mogla podeliti na sedam delova. Zatim to donesite ovamo k meni, i ja ću ovde za vas baciti žreb+ pred Jehovom, našim Bogom.  Ali Levijevo pleme neće dobiti zemlju u nasledstvo+ jer je njihovo nasledstvo+ sveštenička služba Jehovi. Gad, Ruvim i polovina Manasijinog plemena+ već su primili svoje nasledstvo istočno od Jordana, ono što im je dao Jehovin sluga Mojsije.“  Kada su se ljudi koji su krenuli da obiđu zemlju spremili da pođu, Isus im je zapovedio: „Idite i obiđite zemlju i zabeležite kako bi se mogla podeliti. Onda se vratite k meni, i ja ću za vas baciti žreb pred Jehovom ovde u Silomu.“+  Ljudi su otišli i obišli zemlju. Popisali su gradove u njoj i podelili područje na sedam delova. Sve su to zabeležili u jedan svitak, a zatim su se vratili kod Isusa u logor u Silomu. 10  Tada je Isus za njih bacio žreb pred Jehovom u Silomu.+ Tamo je Isus razdelio zemlju Izraelcima dajući svakome njegov deo.+ 11  Žreb je pao na Venijaminovo pleme po njegovim porodicama, i područje koje su dobili žrebom bilo je između Judinog plemena+ i Josifovog plemena.+ 12  Njihova granica na severnom kraju počinjala je od Jordana. Zatim se penjala uz severni obronak Jerihona+ do gore prema zapadu i spuštala se u pustinju Vet-Aven.+ 13  Odatle se granica prostirala do Luza, do južnog obronka Luza, to jest Vetilja.+ Onda se granica spuštala do Atarot-Adara+ na gori koja se nalazi južno od Donjeg Vet-Orona.+ 14  Zapadna granica Venijaminovog područja skretala je prema jugu kod gore koja je nasuprot Vet-Oronu na jugu, i završavala se kod Kirijat-Vala, to jest Kirijat-Jarima,+ Judinog grada. To je bila zapadna strana. 15  Južna granica počinjala je od kraja Kirijat-Jarima. Zatim se pružala ka zapadu i išla do izvora Neftoje.+ 16  Zatim se spuštala do podnožja gore koja gleda na dolinu Enomovog sina i nalazi se na severu Refaimske doline.+ Odande se spuštala u dolinu Enom,+ do jevusejskog obronka+ na jugu, pa se spuštala u En-Rogil.+ 17  Zatim je išla na sever i izlazila na En-Semes, a odatle na Gelilot, koji se nalazi ispred uzbrdice Adumim,+ pa se spuštala do kamena+ Ruvimovog sina Voana.+ 18  Zatim je išla na severni obronak koji je ispred Arave, a onda se spuštala u Aravu. 19  Odatle je išla na severni obronak Vet-Ogle+ i završavala se kod severnog zaliva Slanog mora*,+ na južnom kraju Jordana. To je bila južna granica. 20  Jordan je bio granica sa istočne strane. To je bilo nasledstvo Venijaminovih potomaka po njihovim porodicama, i to su bile njihove granice. 21  Gradovi Venijaminovog plemena po njihovim porodicama bili su: Jerihon, Vet-Ogla, Emek-Kesis, 22  Vet-Arava,+ Semarajim, Vetilj,+ 23  Avim, Fara, Ofra, 24  Kefar-Amona, Ofnija i Gava+ – 12 gradova s njihovim okolnim mestima. 25  Gavaon,+ Rama, Virot, 26  Mispa, Hefira, Mosa, 27  Rekem, Jerfail, Tarala, 28  Sela,+ Elef, Jevus, to jest Jerusalim,+ Gavaja+ i Kirijat – 14 gradova s njihovim okolnim mestima. To je nasledstvo Venijaminovih potomaka po njihovim porodicama.

Fusnote

To jest Mrtvog mora.