Isus Navin 17:1-18

  • Nasledstvo Manasijinog plemena zapadno od Jordana (1-13)

  • Josifovi potomci traže još zemlje (14-18)

17  Zatim je žrebom+ određeno područje za Manasijino+ pleme, jer je on bio Josifov prvenac.+ Manasijin prvenac Mahir,+ Galadov otac, bio je ratnik i njemu su pripali Galad i Vasan.+  I ostali Manasijini potomci dobili su žrebom svoje nasledstvo po svojim porodicama: Avijezerovi sinovi,+ Helekovi sinovi, Azrilovi sinovi, Sihemovi sinovi, Eferovi sinovi i Semidini sinovi. To su potomci Manasije, Josifovog sina, muškarci po svojim porodicama.+  Salpad,+ sin Efera, sina Galada, sina Mahira, Manasijinog sina, nije imao sinove nego ćerke, koje su se zvale: Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa.  One su došle pred sveštenika Eleazara,+ pred Isusa, Navinovog sina, i pred poglavare, pa su im rekle: „Jehova je Mojsiju zapovedio da nam se da nasledstvo među našom braćom.“+ Isus im je po Jehovinoj zapovesti dao nasledstvo među braćom njihovog oca.+  Manasiji je pripalo deset delova zemlje, osim galadske i vasanske zemlje, koje su s druge strane* Jordana,+  jer su i Manasijine ćerke dobile nasledstvo među njegovim sinovima, a galadska zemlja pripala je ostalim Manasijinim potomcima.  Manasijina granica išla je od Asira do Mihmete,+ koja je nasuprot Sihemu,+ a zatim je išla ka jugu* prema zemlji stanovnika En-Tafuje.  Zemlja oko Tafuje+ pripala je Manasiji, ali sama Tafuja na Manasijinoj granici pripala je Jefremovim potomcima.  Ta granica se zatim spuštala do rečne doline* Kane, južno od te rečne doline. Tamo su bili Jefremovi gradovi među Manasijinim gradovima,+ a Manasijina granica išla je severno od rečne doline i izlazila je na more.+ 10  Zemlja južno od te doline pripadala je Jefremu, a severno od nje Manasiji. Granica im je bilo more.+ Na severu se Manasija graničio sa Asirom, a na istoku sa Isaharom. 11  Unutar područja Isahara i Asira, Manasiji su pripali Vet-San i okolni gradovi, Ivleam+ i okolni gradovi, stanovnici Dora+ i okolni gradovi, stanovnici En-Dora+ i okolni gradovi, stanovnici Tanaha+ i okolni gradovi, kao i stanovnici Megida i okolni gradovi – tri brdovita područja. 12  Ali Manasijini potomci nisu mogli da osvoje te gradove, tako da su Hananci ostali da žive u toj zemlji.+ 13  Kada su Izraelci ojačali, nametnuli su Hanancima prinudni rad,+ ali ih nisu sve oterali*.+ 14  Josifovi potomci su rekli Isusu: „Zašto si nam* žrebom odredio samo jedno područje+ kao nasledstvo? Mi smo mnogobrojan narod jer nas Jehova blagosilja sve dosad.“+ 15  Isus im je odgovorio: „Kada ste toliko brojan narod, pa su vam Jefremova brda+ tesna, idite gore u šumu i iskrčite sebi zemlju u kraju gde žive Ferezeji+ i Refaimovi+ potomci.“ 16  Tada su Josifovi potomci odgovorili: „Nisu nam dovoljna ta brda, a svi Hananci koji žive u dolini imaju bojna kola+ s gvozdenim oštricama*, kako oni koji su u Vet-Sanu+ i okolnim gradovima tako i oni koji su u Jezraelskoj dolini.“+ 17  Isus je tada rekao Josifovim potomcima, Jefremovom i Manasijinom plemenu: „Vi ste mnogobrojan narod i veoma ste snažni. Nećete dobiti samo jedan deo,+ 18  nego će vam pripasti i taj brdovit kraj.+ Posecite šumu na njemu i on će predstavljati granicu vašeg područja. Oteraćete Hanance premda su jaki i imaju bojna kola s gvozdenim oštricama*.“+

Fusnote

To jest sa istočne strane.
Doslovno: „desno“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „nisu im oduzeli zemlju“.
Doslovno: „meni“.
Doslovno: „gvozdena kola“.
Doslovno: „gvozdena kola“.