Isus Navin 12:1-24

  • Kraljevi poraženi istočno od Jordana (1-6)

  • Kraljevi poraženi zapadno od Jordana (7-24)

12  Ovo su kraljevi koji su vladali istočno od Jordana, koje su Izraelci porazili i čiju su zemlju zauzeli, od doline* Arnon+ pa sve do gore Ermon+ i svu Aravu prema istoku:+  amorejski kralj Sion+ koji je živeo u Esevonu i vladao nad područjem koje je obuhvatalo Aroir,+ koji se nalazi na rubu doline Arnon,+ polovinu te doline i polovinu Galada sve do doline* Javok, gde je granica Amonaca.  Vladao je i nad istočnim delom Arave, od Hinerotskog mora*+ do mora u Aravi, to jest Slanog mora*, prema istoku u pravcu Vet-Jesimota i prema jugu do obronaka Fazge.+  Zauzeli su i područje vasanskog kralja Oga,+ koji je bio među preostalima od Refaimovih potomaka+ i živeo je u Astarotu i Edrainu.  On je vladao gorom Ermon, Salhom i svim Vasanom+ sve do granice s Gesurejima i Mahatejima,+ i nad polovinom Galada do područja koje je pripadalo Sionu, esevonskom kralju.+  Njih su porazili Jehovin sluga Mojsije i Izraelci.+ Zatim je Mojsije, Jehovin sluga, njihovu zemlju dao u posed Ruvimovom i Gadovom plemenu i polovini Manasijinog plemena.+  Ovo su kraljevi koje su Isus i Izraelci porazili zapadno od Jordana u zemlji od Val-Gada+ u Livanskoj dolini+ pa do gore Alak,+ koja se prostire prema Siru.+ Isus je tu zemlju dao u posed izraelskim plemenima, svakom plemenu njegov deo,+  u brdovitom području, u Šefeli, u Aravi, po obroncima brda, u pustinji i u Negevu+ – dao im je zemlju Heteja, Amoreja,+ Hananaca, Ferezeja, Jeveja i Jevuseja:+    kralj Jerihona,+ jedan; kralj Gaja,+ koji je kod Vetilja, jedan; 10  kralj Jerusalima, jedan; kralj Hevrona,+ jedan; 11  kralj Jarmuta, jedan; kralj Lahisa, jedan; 12  kralj Jeglona, jedan; kralj Gezera,+ jedan; 13  kralj Davira,+ jedan; kralj Gedera, jedan; 14  kralj Orme, jedan; kralj Arada, jedan; 15  kralj Livne,+ jedan; kralj Odolama, jedan; 16  kralj Makide,+ jedan; kralj Vetilja,+ jedan; 17  kralj Tafuje, jedan; kralj Efera, jedan; 18  kralj Afeka, jedan; kralj Sarona, jedan; 19  kralj Madona, jedan; kralj Asora,+ jedan; 20  kralj Simron-Merona, jedan; kralj Ahsava, jedan; 21  kralj Tanaha, jedan; kralj Megida, jedan; 22  kralj Kedesa, jedan; kralj Jokneama+ na Karmilu, jedan; 23  kralj Dora+ na obroncima dorskih brda, jedan; kralj Gojima iz Galgala, jedan; 24  kralj Terse, jedan. Ukupno 31 kralj.

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
To jest Genezaretskog jezera ili Galilejskog mora.
To jest Mrtvog mora.