Isus Navin 11:1-23

  • Osvajanje gradova na severu (1-15)

  • Područje koje je Isus Navin osvojio (16-23)

11  Kada je to čuo Javin, kralj Asora, poslao je glasnike Jovavu, kralju Madona,+ kralju Simrona, kralju Ahsava,+  kraljevima u brdima na severu i u ravnicama* južno od Hinerota, u Šefeli i u planinskom kraju blizu Dora+ na zapadu,  Hanancima+ na istoku i zapadu, Amorejima,+ Hetejima, Ferezejima, Jevusejima u brdima i Jevejima+ u podnožju Ermona+ u zemlji Mispi.  Svi su oni krenuli sa svojom vojskom. Tog mnoštva bilo je mnogo kao peska na morskoj obali. Sa sobom su imali veoma mnogo konja i bojnih kola.  Svi ti kraljevi su se prema dogovoru sastali i zajedno se ulogorili kod vode Meroma da se bore sa Izraelom.  Tada je Jehova rekao Isusu: „Ne boj ih se,+ jer sutra u ovo doba učiniću da svi budu pobijeni pred Izraelom. Njihovim konjima preseci tetive na nogama,+ a kola im spali.“  Isus i svi njegovi ratnici iznenada su došli na njih i napali ih kod vode Meroma.  Jehova ih je predao u ruke Izraelcima+ i oni su ih porazili i gonili do Velikog Sidona+ i Misrefota+ i do doline Mispe na istoku. Sve su ih pobili, tako da niko nije ostao živ.+  Zatim im je Isus učinio ono što mu je Jehova zapovedio: njihovim konjima presekao je tetive na nogama, a kola im je spalio.+ 10  Isus se zatim vratio i osvojio Asor i njegovog kralja pogubio mačem,+ jer je Asor ranije bio najvažniji grad u svim tim kraljevstvima. 11  Sve* u njemu pobili su mačem, sve su ih pogubili.+ Nisu poštedeli nikoga.+ Zatim je spalio Asor. 12  Isus je osvojio sve te gradove i pobio mačem njihove kraljeve.+ Sve ih je uništio,+ kao što je zapovedio Mojsije, Jehovin sluga. 13  Ali Izraelci nisu spalili nijedan od gradova koji su se nalazili na uzvišicama, osim Asora. Jedino je taj grad Isus spalio. 14  Sav plen i svu stoku iz tih gradova Izraelci su uzeli za sebe.+ Ali sve ljude su pobili mačem i tako ih istrebili.+ Nisu poštedeli nikoga.+ 15  Ono što je Jehova zapovedio Mojsiju, svom slugi, to je Mojsije zapovedio Isusu,+ a Isus je tako i učinio. Nije ništa propustio da izvrši od svega onog što je Jehova zapovedio Mojsiju.+ 16  Tako je Isus zauzeo svu tu zemlju: brdovito područje, sav Negev,+ svu gesemsku zemlju, Šefelu,+ Aravu,+ izraelska brda i njihovu Šefelu*, 17  od gore Alak, koja se prostire prema Siru, pa sve do Val-Gada+ u Livanskoj dolini u podnožju gore Ermon,+ a sve njihove kraljeve zarobio je i pogubio. 18  Isus je dugo vodio rat protiv svih tih kraljeva. 19  Nijedan grad nije sklopio mir sa Izraelcima, osim Gavaona,+ u kom su živeli Jeveji. Sve su zauzeli borbom.+ 20  Jehova je dopustio da tim narodima otvrdne srce+ tako da ratuju protiv Izraelaca, da bi ih on uništio i da za njih ne bi bilo milosti.+ Bili su određeni za uništenje, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.+ 21  U to vreme Isus je istrebio Enakime+ koji su živeli u brdima, u Hevronu, Daviru, Anavu, u svim Judinim brdima i u svim izraelskim brdima. Isus ih je uništio zajedno s njihovim gradovima.+ 22  Nijedan od Enakima nije ostao u izraelskoj zemlji. Ostali su+ samo u Gazi,+ Gatu+ i Azotu.+ 23  Tako je Isus zauzeo svu zemlju, kao što je Jehova rekao Mojsiju.+ Zatim ju je Isus dao u nasledstvo Izraelcima po njihovim plemenima, svakom ono što mu pripada.+ I zemlja se odmorila od rata.+

Fusnote

Ili: „Aravi“.
Ili: „Sve duše“.
Ili: „njegove brežuljke u podnožju“.