Isus Navin 1:1-18

  • Jehova hrabri Isusa Navina (1-9)

    • Čitanje knjige Zakona i razmišljanje o njoj (8)

  • Izraelci se pripremaju da pređu Jordan (10-18)

1  Posle smrti Mojsija, Jehovinog sluge, Jehova je rekao Isusu*,+ Navinovom sinu, Mojsijevom pomoćniku:+  „Moj sluga Mojsije je umro.+ Zato sada zajedno sa svim ovim narodom pređi preko Jordana u zemlju koju dajem izraelskom narodu.+  Daću vam svako mesto na koje kroči vaša noga, kao što sam i obećao Mojsiju.+  Vaše područje biće od pustinje do Livana pa do velike reke, Eufrata – sva hetejska zemlja+ – sve do Velikog mora* na zapadu*.+  Niko neće moći da ti se odupre dokle god si živ.+ Ja ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem.+ Neću te napustiti i neću te ostaviti.+  Budi hrabar i jak,+ jer ćeš ti ovom narodu predati u nasledstvo zemlju za koju sam se zakleo njihovim precima da ću im je dati.+  „Samo budi hrabar i veoma jak, i savesno čini sve što ti je zapoveđeno u Zakonu koji ti je dao moj sluga Mojsije. Ne odstupaj od njega ni desno ni levo,+ da bi postupao mudro kud god pođeš.+  Neka se reči zapisane u ovoj knjizi Zakona ne odvajaju od tvojih usta.+ Pažljivo je čitaj* dan i noć, da bi savesno činio sve što je u njoj napisano,+ jer ćeš tada biti uspešan na svom putu i postupaćeš mudro.+  Ponovo ti zapovedam: Budi hrabar i jak! Ne boj se i ne plaši se, jer kud god pođeš, s tobom je Jehova, tvoj Bog.“+ 10  Tada je Isus zapovedio upraviteljima naroda: 11  „Prođite kroz logor i ovako zapovedite narodu: ’Spremite sebi hranu, jer ćete za tri dana preći preko Jordana i zauzećete zemlju koju vam Jehova, vaš Bog, daje u posed.‘ “+ 12  Ruvimovom i Gadovom plemenu i polovini Manasijinog plemena Isus je rekao: 13  „Setite se šta vam je Mojsije, Jehovin sluga, zapovedio:+ ’Jehova, vaš Bog, daje vam mir i daje vam ovu zemlju. 14  Vaše žene, vaša deca i vaša stoka neka ostanu u zemlji koju vam je dao Mojsije sa ove strane* Jordana.+ A svi vi, hrabri ratnici,+ svrstajte se u bojne redove, pa pođite pred svojom braćom.+ Pomažite im 15  dok im Jehova ne da mir, kao i vama, i dok i vaša braća ne zauzmu zemlju koju im daje Jehova, vaš Bog. Tada se vratite i naselite se u zemlji koja vam je pripala istočno od Jordana, zemlji koju vam je dao Mojsije, Jehovin sluga.‘ “+ 16  Oni su odgovorili Isusu: „Učinićemo sve što si nam zapovedio i ići ćemo kud god nas pošalješ.+ 17  Kao što smo slušali sve što je rekao Mojsije, tako ćemo slušati i tebe. Samo neka Jehova, tvoj Bog, bude s tobom kao što je bio s Mojsijem.+ 18  Ko god se bude pobunio protiv tvoje naredbe i ne posluša sve što mu zapovediš, biće pogubljen.+ Samo budi hrabar i jak.“+

Fusnote

Ili: „Jehošui“, što znači „Jehova je spasenje“.
To jest Sredozemnog mora.
Ili: „prema zalasku sunca“.
Ili: „Prigušenim glasom je čitaj“; „Duboko razmišljaj o pročitanom“.
To jest sa istočne strane.