Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Isus Navin

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Jehova hrabri Isusa Navina (1-9)

   • Čitanje knjige Zakona i razmišljanje o njoj (8)

  • Izraelci se pripremaju da pređu Jordan (10-18)

 • 2

  • Isus Navin šalje dvojicu uhoda u Jerihon (1-3)

  • Rava sakriva uhode (4-7)

  • Uhode daju Ravi obećanje (8-21a)

   • Crvena uzica kao znak (18)

  • Uhode se vraćaju kod Isusa Navina (21b-24)

 • 3

  • Izraelci prelaze Jordan (1-17)

 • 4

  • Kamenje koje će služiti kao spomen (1-24)

 • 5

  • Obrezanje u Galgalu (1-9)

  • Proslava Pashe; Bog više ne daje manu narodu (10-12)

  • Knez Jehovine vojske (13-15)

 • 6

  • Zidine Jerihona se ruše (1-21)

  • Ravi i njenoj porodici pošteđen život (22-27)

 • 7

  • Izraelci poraženi kod Gaja (1-5)

  • Molitva Isusa Navina (6-9)

  • Poraz Izraelaca je posledica greha (10-15)

  • Ahan razotkriven kao krivac i kamenovan (16-26)

 • 8

  • Isus Navin postavlja zasedu kod Gaja (1-13)

  • Izraelci osvajaju Gaj (14-29)

  • Čitanje Zakona na gori Eval (30-35)

 • 9

  • Gavaonjani na prevaru sklapaju mir sa Izraelcima (1-15)

  • Razotkrivena prevara Gavaonjana (16-21)

  • Gavaonjani će seći drva i donositi vodu (22-27)

 • 10

  • Izraelci brane Gavaonjane (1-7)

  • Jehova se bori za Izraelce (8-15)

   • Izraelski neprijatelji ginu od grȁda (11)

   • Sunce se ne pomera (12-14)

  • Ubijeno pet neprijateljskih kraljeva (16-28)

  • Osvajanje gradova na jugu (29-43)

 • 11

  • Osvajanje gradova na severu (1-15)

  • Područje koje je Isus Navin osvojio (16-23)

 • 12

  • Kraljevi poraženi istočno od Jordana (1-6)

  • Kraljevi poraženi zapadno od Jordana (7-24)

 • 13

  • Neosvojena područja (1-7)

  • Podela zemlje istočno od Jordana (8-14)

  • Nasledstvo Ruvimovog plemena (15-23)

  • Nasledstvo Gadovog plemena (24-28)

  • Nasledstvo Manasijinog plemena istočno od Jordana (29-32)

  • Jehova je nasledstvo Levijevog plemena (33)

 • 14

  • Podela zemlje zapadno od Jordana (1-5)

  • Halev dobija Hevron (6-15)

 • 15

  • Nasledstvo Judinog plemena (1-12)

  • Halevova ćerka dobija zemlju (13-19)

  • Gradovi Judinog plemena (20-63)

 • 16

  • Nasledstvo Josifovih potomaka (1-4)

  • Nasledstvo Jefremovog plemena (5-10)

 • 17

  • Nasledstvo Manasijinog plemena zapadno od Jordana (1-13)

  • Josifovi potomci traže još zemlje (14-18)

 • 18

  • Ostatak zemlje podeljen u Silomu (1-10)

  • Nasledstvo Venijaminovog plemena (11-28)

 • 19

  • Nasledstvo Simeonovog plemena (1-9)

  • Nasledstvo Zavulonovog plemena (10-16)

  • Nasledstvo Isaharovog plemena (17-23)

  • Nasledstvo Asirovog plemena (24-31)

  • Nasledstvo Neftalimovog plemena (32-39)

  • Nasledstvo Danovog plemena (40-48)

  • Nasledstvo Isusa Navina (49-51)

 • 20

  • Gradovi utočišta (1-9)

 • 21

  • Gradovi za Levite (1-42)

   • Za Aronove potomke (9-19)

   • Za preostale Katove porodice (20-26)

   • Za Girsonove potomke (27-33)

   • Za Merarijeve potomke (34-40)

  • Jehovina obećanja ispunjena (43-45)

 • 22

  • Dva i po plemena se vraćaju kući, istočno od Jordana (1-8)

  • Oltar podignut pored Jordana (9-12)

  • Objašnjena svrha oltara (13-29)

  • Izbegnut sukob (30-34)

 • 23

  • Oproštajne reči Isusa Navina (1-16)

   • Nijedna Jehovina reč nije ostala neispunjena (14)

 • 24

  • Isus Navin govori o istoriji Izraela (1-13)

  • Podstiče narod na služenje Jehovi (14-24)

   • „Ja i moj dom služićemo Jehovi“ (15)

  • Isus Navin sklapa savez sa Izraelcima (25-28)

  • Smrt Isusa Navina (29-31)

  • Josifove kosti sahranjene u Sihemu (32)

  • Eleazarova smrt (33)